കന്നുകാലികള്‍ക്ക് - പച്ചപ്പുല്‍ അച്ചാര്‍

Saturday, 10 February 2018 12:00 By KJ KERALA STAFF

പച്ചപ്പുല്‍ അച്ചാര്‍ അഥവാ സൈലേജ് കന്നുകാലികള്‍ക്ക് സ്വാദിഷ്ടവും എളുപ്പത്തില്‍ ദഹിക്കുന്നതുമായ തീറ്റയാണ്മഴക്കാലത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ പച്ചപ്പുല്ല് കിട്ടുംവേനല്‍ക്കാലത്ത് ഇവ കിട്ടാറില്ലഹൈബ്രിഡ് നേവിയം ഗിനി കോം ഗോസിഗ്നല്‍പാരാഗ്രാസ്മക്കച്ചോളം തുടങ്ങിയ മുന്തിയ ഇനം പച്ചപ്പുല്‍ ഇനങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായി വളര്‍ത്തി വേനല്‍ക്കാലത്തും കന്നുകാലികള്‍ക്ക് തീറ്റയായി നല്‍കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ വിരളമാണ്ഇവ വളര്‍ത്താന്‍ വേണ്ടുന്ന സ്ഥലക്കുറവും ജലത്തിന്റെ ലഭ്യതയുമാണ് പ്രധാന പ്രശ്‌നം.

ഗ്രാമീണ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാന്‍ പറ്റുന്നതും പച്ചപ്പുല്ലിന്റെ ലഭ്യത കുറയുന്ന സമയങ്ങൡ പ്രത്യേകിച്ച് വേനല്‍ക്കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുവാന്‍ പറ്റുന്നതുമായ സൈലേജ് അഥവാ പച്ചപ്പുല്‍ അച്ചാര്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ഇനി പറയാം.100 കിഗ്രാം പച്ചപ്പുല്ല് (വെയിലത്ത് കാറ്റില്‍ ഉണക്കിയെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കില്‍ വാട്ടിയെടുത്ത്)ന് വേണ്ടുന്നത് കി.ഗ്രാം മൊജാസസ് (ശര്‍ക്കരമാവ്അല്ലെങ്കില്‍ യൂറിയ, 100 ലിറ്റര്‍ വെള്ളം

ചെറുകഷണങ്ങളായി (ഏകദേശം 2-3 സെന്റിമീറ്റര്‍തറിച്ചെടുത്തത് (കത്തികൊണ്ടോ യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ചോ ആകാം) 10 കിഗ്രാം പുല്ല് ആദ്യം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റില്‍ 15 സെന്റിമീറ്റര്‍ കനത്തില്‍ വിതറിവെക്കുകഅതിനു മുകളില്‍ 15 സെ.മീ.കനത്തില്‍(6 1/2) ലിറ്റര്‍ ശര്‍ക്കരമാവ് മിശ്രിതം പതിയെ തളിക്കുകഇതിനായി പൂന്തോട്ടം നനയ്ക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന റോസ് കാന്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താംവീണ്ടും 15 സെന്റിമീറ്റര്‍ പുല്ലും അതേപോലെ 6 1/2 ലിറ്റര്‍ മിശ്രിതവും ക്രമമായി മാറി മാറി ചേര്‍ക്കണംഅപ്പോഴപ്പോള്‍ ഇളക്കിക്കൊടുക്കുകയും നന്നായി അമര്‍ത്തി വായു നിബിഡമാക്കുകയും വേണം. (പച്ചപ്പുല്ല് മിശ്രിതം ചേര്‍ത്തതില്‍ വായു ഉണ്ടെങ്കില്‍അച്ചാറിന്റെ സ്വാദും ഗുണവും കുറയും) 100 കിഗ്രാം പുല്ല് കഴിയുന്നതുവരെ ഇത് തുടരണം

ഇവയെ പിന്നീട് കിഗ്രാം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന കട്ടിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചിയില്‍ അമര്‍ത്തി ഇട്ട് വായുനിബിഡമായി ഒരു ചരട് കൊണ്ട് ബലമായി കെട്ടി വെക്കണംപച്ചപ്പുല്ല് നിറച്ച കിഗ്രാം സഞ്ചി തല കീഴായി ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കട്ടിയുള്ള സഞ്ചിയില്‍ വെച്ച് വീണ്ടും ബലമായി കെട്ടണംരണ്ടാമത്തെ സഞ്ചിയും തല കീഴായി മൂന്നാമത്തെ സഞ്ചിയില്‍ വെച്ച് വായു സഞ്ചാരം തീരെ കടക്കാത്തവിധത്തില്‍ കെട്ടിവെക്കണംഇവയെ പിന്നീട് സുരക്ഷിതമായി എലിപെരുച്ചാഴിമറ്റു മൃഗങ്ങള്‍ എന്നിവ കടിച്ച് സുഷിരങ്ങളുണ്ടാക്കത്തക്കവിധത്തില്‍ അടച്ചുറപ്പുള്ള മുറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കണംഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ കന്നുകാലികള്‍ക്ക് തീറ്റ നല്‍കാംഇവ എത്രയും കാലം (അടുത്ത വേനല്‍ക്കാലം വരെയെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കാംഇതുപോലെ എത്ര സഞ്ചികളും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം.

ഉപയോഗത്തിനായി എടുക്കുമ്പോള്‍ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള മൂന്നാമത്തേതും മധ്യത്തില്‍ ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ ചാക്കും വീണ്ടും പച്ചപ്പുല്ല് നിറക്കാന്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താംപച്ചപ്പുല്ലും മിശ്രിതവും ചേര്‍ത്ത് കെട്ടി വെച്ച സഞ്ചി മാത്രം ഉപേക്ഷിക്കാം. (ഇവ കത്തിച്ചുകളയുകയോ മണ്ണില്‍ മൂടി വെക്കുകയോ ചെയ്യണം).

ഒരു പശുവിന് (എരുമകള്‍ക്കുംഒരു സഞ്ചി അച്ചാര്‍ (5കിഗ്രാം സൈലേജ്ദിവസവും നല്‍കാം.കറവ ഉള്ളവയ്ക്കും ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്കും കാലിത്തീറ്റ വേറെയും നല്‍കണം. 250 കിഗ്രാം തൂക്കം വരുന്ന ഒരു കന്നുകാലിക്ക് 1 1/2 കിഗ്രാം കാലിത്തീറ്റ ഒഴിവാക്കാം. (20 കിഗ്രാം പച്ചപ്പുല്ല് ഉണ്ടെങ്കില്‍ അഥവാ സഞ്ചി അച്ചാര്‍ ചാക്ക്പക്ഷേ ഓരോ ലിറ്റര്‍ പാലിനും കിഗ്രാം കാലിത്തീറ്റ അധികം നല്‍കണംഅതേപോലെ ഗര്‍ഭിണികള്‍ക്ക് കിഗ്രാം തീറ്റ അധികം 6-ാം മാസം മുതല്‍ നല്‍കണം.

CommentsMore from Livestock & Aqua

ആദായകരമാണ് കാട വളർത്തൽ 

ആദായകരമാണ് കാട വളർത്തൽ  കാട മുട്ടയുടെയും ഇറച്ചിയുടെയും ഔഷധഗുണങ്ങള്‍ ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ്‌.1000 കോഴിക്ക് അരക്കാട എന്നാണല്ലോ ചൊല്ല്. കുറഞ്ഞ തീറ്റച്ചെലവ്, ചുരുങ്ങിയ ദിവസംകൊണ്ട് മുട്ടവിരിയല്‍ (16-18 ദിവസം), ചെറിയ സ്ഥലത്ത് വളര്‍ത്താന്‍ സാധിക്ക…

February 15, 2018

കോഴിവളർത്തൽ ചില പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

കോഴിവളർത്തൽ ചില പ്രധാന വിവരങ്ങൾ കോഴികളെ വളർത്തുന്നവരും വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനകാര്യങ്ങൾ. മുട്ടക്കോഴികൾ ഇറച്ചിക്കോഴികൾ എന്നിവയെ ആണ് നാം പ്രധാനമായും വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനും വില്പനയ്ക്കുമായി വളർത്താറുള്ളത്.…

February 10, 2018

കന്നുകാലികള്‍ക്ക് - പച്ചപ്പുല്‍ അച്ചാര്‍

കന്നുകാലികള്‍ക്ക് - പച്ചപ്പുല്‍ അച്ചാര്‍ പച്ചപ്പുല്‍ അച്ചാര്‍ അഥവാ സൈലേജ് കന്നുകാലികള്‍ക്ക് സ്വാദിഷ്ടവും എളുപ്പത്തില്‍ ദഹിക്കുന്നതുമായ തീറ്റയാണ്. മഴക്കാലത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ പച്ചപ്പുല്ല് കിട്ടും. വേനല്‍ക്കാലത്ത് ഇവ കിട്ടാറില്ല.

February 10, 2018

FARM TIPS

തെങ്ങോല  കമ്പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം

February 15, 2018

കേര വൃക്ഷത്തിൻ്റെ നാടായ കേരളത്തിൽ തെങ്ങില്ലാത്ത വീടുകള്‍ ചുരുക്കമാണ്.തെങ്ങോല കൊണ്ട് മികച്ച കമ്പോസ്റ്റ് തയാറാക്കാം, അടുക്കളത്തോട്ടത്തിലെ വിളകള്‍ക്ക് ന…

ശീമക്കൊന്ന നല്ലൊരു പച്ചിലവളം 

February 15, 2018

പച്ചിലവളം മണ്ണിൻ്റെ വളക്കൂറ് വർദ്ധിപ്പാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ മികച്ച ഒരു ജൈവവളമാണ്. പച്ചിലച്ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തുന്നത് ജൈവവള ക്ഷാമത്തിന്…

ഈച്ചയെ തുരത്താൻ നാരങ്ങാ

February 14, 2018

വീട്ടിൽ അതിഥികൾ വരുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ വീട്ടിൽ നമ്മൾ വിളിക്കാതെ ചില അതിഥികൾ വന്ന് കയറും. ഈ അതിഥി മറ്റുള്ള അതിഥികൾക്ക് മുന്നിൽ …

Events


CopyRight - 2018 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.