Government Schemes

This section publishes information about various government schemes.


മത്സ്യകൃഷി: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ജനകീയ മത്സ്യകൃഷി രണ്ടാംഘട്ടത്തിന്റെ ഘടക പദ്ധതിയായ ആസാം വാള കൃഷി, ഓരുജലകൂടി കൃഷി, …

കുട്ടികളുടെ ജൈവവൈവിധ്യ കോണ്‍ഗ്രസ് : മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ തുടങ്ങി

പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, സംസ്ഥാന ജൈവവൈവിധ്യ ബോര്‍ഡ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കുട്ടികളുടെ പത്താമത് ജൈവവൈവിധ്യ കോണ്‍ഗ്രസ് ജില്ലാതല …

പാലുല്പന്ന നിര്‍മ്മാണ പരിശീലനം

ബേപ്പൂര്‍ ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിൻ്റെ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തില്‍ ജില്ലയിലെ സംരംഭകര്‍ക്കും ക്ഷീരസംഘങ്ങള്‍ക്കും ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്കും ജനുവരി…

പുരയിടകൃഷി മാതൃക തോട്ടമാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കാം

കാര്‍ഷിക വികസന കര്‍ഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് - ആത്മ പ്ലസ് പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി മലമ്പുഴ ബ്ലോക്കില്‍ നടപ്പാക്കുന്ന മാതൃക സംയോജിത പുരയിടക…

ഗ്രോബാഗുകള്‍ എത്തിക്കാന്‍ ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചു

കണ്ണൂര്‍ : പാലയാട്ടെ തെങ്ങിന്‍തൈ ഉല്‍പ്പാദന കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് ജില്ലയിലെ കൃഷിഭവനുകളിലേക്ക് ഗ്രോബാഗുകള്‍ എത്തിച്ച് തൈകള്‍ നടുന്…

പച്ചക്കറി തൈകള്‍ വിതരണത്തിന്

പാലക്കാട് : അകത്തേത്തറ കൃഷിഭവനില്‍ പച്ചക്കറി തൈകളും വിത്തുകളും വിതരണം ചെയ്യും. ആവശ്യക്കാര്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡ്, സ്ഥലം/വീട് നികുതി രസീത…

കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പരിശീലനം

മലമ്പുഴ പ്രാദേശിക കാര്‍ഷിക സങ്കേതിക പരിശീലന കേന്ദ്രത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ 18,19,20 തീയതികളില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കും 'വിവിധയിനം…

ഷീറ്റുറബര്‍ സംസ്‌കരണത്തിലും തരംതിരിക്കലിലും പരിശീലനം

ഷീറ്റുറബര്‍ സംസ്‌കരണം, തരംതിരിക്കല്‍ എന്നിവയില്‍ റബര്‍ബോര്‍ഡ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. റബര്‍പാല്‍ സംഭരണം, ഷീറ്റുറബര്‍ നിര്‍മ്മാണം, പുക…

ജൈവ സുസ്ഥിര വികസനത്തില്‍ പരിശീലനം

ജില്ലാ പരിസ്ഥിതി സമിതി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പരിസ്ഥിതി - ജൈവകൃഷി - സുസ്ഥിര ജീവിത ശൈലികൾ -മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം - മണ്ണ് - ജലസംരക്ഷണം തുടങ്…

കാര്‍ഷിക സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് ധനസഹായം

സംസ്ഥാന ഹോര്‍ട്ടിക്കള്‍ച്ചര്‍ മിഷന്‍കേരള മുഖാന്തരം നടപ്പിലാക്കുന്ന മിഷന്‍ ഫോര്‍ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫ് ഹോര്‍ട്ടിക്കള്‍ച്ച…

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

ഉദയംപേരൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വനിതകൾക്ക് കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം പദ്ധതിയിലേക്ക് ഗുണഭോക്താക്കളെ ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ 4-6 മാസം പ്രായമുള്ള പെൺ…

പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണം ചെയ്തു

എറണാകുളം ചോറ്റാനിക്കര കൃഷിഭവനിൽ നിന്നുള്ള ഹൈബ്രിഡ് പച്ചക്കറികളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം ചോറ്റാനിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഓമന ശരി നി…

കോഴി വിതരണ പദ്ധതി

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കളമശ്ശേരി നഗരസഭ നടപ്പിലാക്കുന്ന കോഴി വിതരണ പദ്ധതിയിൽ കൗൺസിലർ മാർ മുഖേന അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുള്ളവർ വിശദ്ധ വിവരങ്ങൾക്…

അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ കീഴിലുളള ആര്‍.എ.ആര്‍.എസ്. കുമരകം ഫാമില്‍ എന്‍.സി.എ. ഒഴിവുകളിലേക്ക് താല്‍കാലിക തൊഴിലാളികളെ നിയോഗിക്…

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്‍ അദാലത്ത്

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്‍ അദാലത്ത് ഒക്‌ടോബര്‍ 25 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ്ഹൗസില്‍ നടത്തും. അദാ…

സൗജന്യ പരിശീലനം

കുറവിലങ്ങാട് കോഴായിലെ റീജണല്‍ സാങ്കേതിക പരിശീലന കേന്ദ്രത്തില്‍ കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പുരോഗമന കര്‍ഷകര്‍ക്കായി മണ്ണിന്റെയും വിള…

പാല്‍ഗുണനിയന്ത്രണ ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടി 21-ന്

ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് ജില്ലാ ക്വാളിറ്റി കണ്‍ട്രോള്‍ വിഭാഗത്തിന്റെയും മണിമല ക്ഷീരസംഘത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തില്‍ ക്ഷീരോല്പാദകര്…

ജൈവകൃഷി പരിശീലനം

കുറവിലങ്ങാട് കോഴായിലെ റീജണല്‍ സാങ്കേതിക പരിശീലന കേന്ദ്രത്തില്‍ കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്കായി ഒക്‌ടോബര്‍ മൂന്ന്, നാല് …

ഷീറ്റുറബര്‍സംസ്‌കരണത്തിലും തരംതിരിക്കലിലും പരിശീലനം

ഷീറ്റുറബര്‍സംസ്‌കരണം, തരംതിരിക്കല്‍ എന്നിവയില്‍ ബോര്‍ഡ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. റബര്‍പാല്‍സംഭരണം, ഷീറ്റുറബര്‍നിര്‍മ്മാണം, പുകപ്പുരകള്…

പാല്‍ഗുണനിലവാര ബോധവത്കരണ പരിപാടി

കാക്കനാട്: ക്ഷീര വികസന വകുപ്പിന്റെ ക്വാളിറ്റി കണ്‍ട്രോള്‍ യൂണിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പാല്‍ഗുണനിലവാര ബോധത്കരണ പരിപാടി സെപ്തംബര്‍ 25…

റബറിന് വളമിടുന്നതില്‍ പരിശീലനം

റബറിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ വളപ്രയോഗരീതികളിലുള്ള ഏകദിനപരിശീലനം 26-ന് കോട്ടയത്തുള്ള റബര്‍ ട്രെയിനിങ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ നടക്കും.

റബറിന്റെ നിയന്ത്രിതകമിഴ്ത്തിവെട്ടില്‍ പരിശീലനം

റബറിന്റെ നിയന്ത്രിതകമിഴ്ത്തിവെട്ടിലും ഇടവേള കൂടിയ ടാപ്പിങ്‌രീതികളിലും റബര്‍ബോര്‍ഡ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. ഉത്തേജകൗഷധപ്രയോഗം, കാഠിന്യ…

മൽസ്യമേഖലയുടെ പുരോഗതിക് ഉപഗ്രഹ സാങ്കേതിക വിദ്യാ: പരിശീലനം ഡിസംബറിൽ

ഉപഗ്രഹസാങ്കേതിക വിദ്യ മത്സ്യമേഖലയുടെ പുരോഗതിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം യുവകർഷകർക്ക് പരിശീലനം ന…

ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ സൗജന്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സുമായി കൃഷിവകുപ്പിന്റെ ഹരിതകാര്‍ഡ്

ജില്ലയിലെ കൃഷി ഭവനുകളില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കേരള ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്ക് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഡെബിറ്റ് കാ…

ഷീറ്റുറബ്ബര്‍ സംസ്‌കരണത്തിലും തരംതിരിക്കലിലും പരിശീലനം

ഷീറ്റുറബര്‍സംസ്‌കരണം, തരംതിരിക്കല്‍ എന്നിവയില്‍ റബര്‍ബോര്‍ഡ് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. റബര്‍പാല്‍സംഭരണം, ഷീറ്റുറബര്‍നിര്‍മ്മാണം, പുകപ്പ…

അക്വാപോണിക്‌സില്‍ പരിശീലനം

കൊച്ചി: വിഷരഹിത പച്ചക്കറിയും ഗുണമേന്‍മയുള്ള മത്സ്യവും വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നൂതന മത്സ്യകൃഷി രീതിയായ റീസര്‍ക…

പ്രകൃതിക്ഷോഭം: ധനസഹായം ഉടന്‍ നല്‍ക്കും - മന്ത്രി കെ.രാജു

കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പേരൂര്‍ വില്ലേജിലെ പായിക്കാട്, കണ്ടംചിറ, കാവുംപാടം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ജൂലൈ 19 രാവിലെയുണ്ടായ ചുഴലിക്കാറ്റില്‍ …

ഉള്ളൂര്‍ കൃഷിഭവനില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സഹായം

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഉള്ളൂര്‍ കൃഷിഭവനില്‍ ഒരു ലക്ഷം യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ദാന പദ്ധതിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളവര്‍ ആധാര്‍…

FARM TIPS

പുതയിട്ട് മണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കാം

January 15, 2018

വേനല്‍ച്ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യം കൂടിവരുന്നതനുസരിച്ച് സൂര്യതാപം നേരിട്ട് ഏല്‍ക്കുന്ന മേല്‍മണ്ണിൻ്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങും. സൂര്യപ്രകാശവും മഴവെള്ളവും നേര…

പുഴുവില്ലാത്ത മാമ്പഴം കിട്ടാന്‍ ലളിത മാര്‍ഗം.

January 15, 2018

ഇനിയിപ്പോൾ മാവ് പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്‌യുന്ന സമയം ആകാൻ പോകുകയാണല്ലോ. ഈ കുറിപ്പ് നമ്മളിൽ പലർക്കും ഉപകാരപ്പെടും. ലോകത്ത് മാമ്പഴ ഉൽപാദനത്തിൽ രണ്ട…

ജമന്തി എണ്ണ  ഒരു ദിവ്യഔഷധം 

January 12, 2018

ജമന്തിപൂക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരുമില്ല. ലളിതമായ കൃഷി രീതിയും ,ഏതു കാലവസ്ഥയിലും കൃഷി ചെയ്യാം എന്നതുമാണ് ജമന്തിക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രചാരം നല്‍കുന്നത്.


CopyRight - 2018 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.