News

സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ ദീര്‍ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ സുരക്ഷിതമായും കുറഞ്ഞ ചെലവിലും ജെംപ്ലാസം സൂക്ഷിക്കാന്‍ നാഷണല്‍ മെഡിസിനല്‍ പ്ലാന്റ്സ് ബോര്‍ഡും നാഷണല്‍ ബ്യൂറോ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ജനിറ്റിക് റിസോഴ്‌സസും ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചു

സാമൂഹ്യ - സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം മുന്നിര്ത്തി വരും തലമുറക്കായി ഔഷധഗുണമുള്ള സസ്യങ്ങളുടെ ജെംപ്ലാസം ചെലവുകുറഞ്ഞ രീതിയിലും സുരക്ഷിതമായും സൂക്ഷിക്കാന് ധാരണയായി. ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള നാഷണല് മെഡിസിനല് പ്ലാന്റ്സ് ബോര്ഡും (എന്.എം.പി.ബി) കാര്ഷിക ഗവേഷണ-വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഐസിഎആര്-നാഷണല് ബ്യൂറോ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ജനിറ്റിക് റിസോഴ്സസും (എന്ബിപിജിആര്) ഇതുസംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടു.…


Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox