കടാശ്വാസമായി 46.54 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു

Thursday, 17 May 2018 12:56 PM By KJ KERALA STAFF

സംസ്ഥാന കര്‍ഷക കടാശ്വാസകമ്മീഷന്‍ പുപ്പെടുവിച്ച അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രകാരം  കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍, ബാങ്കുകളില്‍  നിന്നും കര്‍ഷകര്‍ എടുത്തിട്ടുളള വായ്പകള്‍ക്ക് കടാശ്വാസം അനുവദിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി.  ജില്ലയിലെ വിവിധ സഹകരണ ബാങ്കുകളില്‍ നിന്നെടുത്ത 224 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കായി 46,54,828 രൂപ  അനുവദിച്ച ഉത്തരവായതായി സഹകരണസംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍  അറിയിച്ചു.  കടാശ്വാസം ലഭിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പേരും  വിലാസവും നോട്ടീസ് ബോര്‍ഡില്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും. അത് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പരശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന്   സഹകരണസംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ (ജനറല്‍) അറിയിച്ചു.

CommentsMore from Krishi Jagran

തരിശുരഹിത ആറന്മുള : പന്നിവേലിച്ചിറ പാടശേഖരത്ത് വിത്ത് വിതച്ചു

തരിശുരഹിത ആറന്മുള : പന്നിവേലിച്ചിറ പാടശേഖരത്ത് വിത്ത് വിതച്ചു ആറന്മുളയെ തരിശുരഹിത ഗ്രാമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മല്ലപ്പുഴശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പന്നിവേലിച്ചിറ പാടശേഖരത്ത് വിത്ത് വിതച്ചു. വീണാജോര്‍ജ് എംഎല്‍എ വിത്ത് വിതയ്ക്കല്‍ കര്‍മ്മം നിര്‍വഹിച്ചു.

October 17, 2018

നന്മയുടെ പാല്‍ ചുരത്തുന്ന സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

നന്മയുടെ പാല്‍ ചുരത്തുന്ന സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വൈത്തിരിയിലെ അബു സാലി പ്രളയത്തില്‍ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ വന്ന ക്ഷീരകര്‍ഷകന്‍. മഴക്കാലത്ത്മണ്ണിടിഞ്ഞു തൊഴുത്തില്‍ വീണും, അസുഖം വന്നും കറവയുള്ള പശു ചത്തുപോയി.

October 17, 2018

കാർഷിക പാക്കേജ് ആവശ്യപ്പെട്ട് അർദ്ധനഗ്നരായി വയനാട് കലക്ട്രേറ്റിലേക്ക് കർഷകരുടെ മാർച്ച്

കാർഷിക പാക്കേജ് ആവശ്യപ്പെട്ട് അർദ്ധനഗ്നരായി വയനാട് കലക്ട്രേറ്റിലേക്ക് കർഷകരുടെ മാർച്ച് വയനാട് ജില്ലയ്ക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക കാർഷിക പാക്കേജ് നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഹരിതസേന. വയനാട് ജില്ലയിലെ കർഷകരുടെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളുന്നയിച്ചു ഹരിത സേന പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ കലക്ട്രേറ്റ് മാർച്ചിലാണ് ഹരിതസേന ഇക്കാര്യം ആവശ്യ…

October 17, 2018


FARM TIPS

മണ്ണെണ്ണ മിശ്രിതം

October 15, 2018

ഈ കീടനാശിനി നിർമ്മിക്കുന്നതിന്‌ അര കിലോ അലക്ക്സോപ്പ് 5 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുക

അഗ്രോക്ലിനിക്

September 28, 2018

1. മണ്ണ് പരിശോധന എവിടെയാണ് നടത്തുക. ഇതിന് ഫീസ് എത്രയാണ്. വിശദാംശങ്ങള്‍ അറിയിക്കുമല്ലോ?

 ചക്കയിടാന്‍ ഒരു സൂത്രം

September 22, 2018

പ്ലാവില്‍ കയറി ചക്കയിടാന്‍ 500 രൂപ കൂലി ചോദിക്കും. ഇതില്‍ ഭേദം പക്ഷികളും അണ്ണാന്മാരും ചക്ക തിന്ന് താഴേക്ക് ഇട്ടു തരുന്ന ചക്കക്കുരു പെറുക്കി വിഭവങ്ങളുണ…


CopyRight - 2018 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.