കാപ്പി കര്‍ഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി സംയോജിത കാപ്പി വികസന പദ്ധതി

Friday, 21 September 2018 11:28 AM By KJ KERALA STAFF

കാപ്പി കര്‍ഷകരുടെ സമഗ്ര ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കി കോഫി ബോർഡ് സംയോജിത കാപ്പി വികസന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നു.കേരളത്തില്‍ അറബിക്ക, റോബസ്ട്ര എന്നീ രണ്ടിനം കാപ്പിയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. വയനാട്ടില്‍ റോബസ്ട്ര കാപ്പി 67,426 ഹെക്ടറില്‍ കൃഷി ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ അറബിക്ക കാപ്പി കൃഷിചെയ്യുന്നത് തുലോം കുറവാണ്. തിരുവിതാംകൂറില്‍ 10745 ഹെക്ടറും, നെല്ലിയാമ്പതിയില്‍ 2850 ഹെക്ടറും കൃഷി ചെയ്യുന്നു. അറബിക്ക കാപ്പി തിരുവിതാംകൂറില്‍ 1972 ഹെക്ടറും, നെല്ലിയാമ്പതിയില്‍ 1983 ഹെക്ടറുമാണ് കൃഷിക്കുള്ളത്. കേരളത്തിലാകെ 3955 ഹെക്ടര്‍ അറേബിക്കയും, 81021 റോബസ്ട്രയും ആണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്.ആവര്‍ത്തന കൃഷിക്ക് ചിലവിൻ്റെ 40% സബ്‌സിഡി ലഭിക്കും.10 ഹെക്ടര്‍ സ്ഥലത്ത് കൃഷിയുള്ളവര്‍ക്കാണ് അനുകൂല്യം ലഭിക്കുക.ജലസേചന പദ്ധതിയില്‍ കിണര്‍, കുളം, എന്നിവക്കും സ്പ്രിങ്ഗ്‌ളര്‍, ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷന്‍ എന്നിവക്കും ആനുകൂല്യമുണ്ട്. 10 ഹെക്ടര്‍ സ്ഥലമുള്ളവര്‍ക്കാണ് ആനുകൂല്യം ലഭ്യമാകുക.

ജലസേചന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള സബ്‌സിഡി 30,000 രൂപയും, കാപ്പി കൃഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് 17200 രൂപ മുതല്‍ 1,78,800 രൂപ വരെ സബ്‌സിഡി ലഭിക്കും.4 ഹെക്ടര്‍ വരെ സ്ഥലമുള്ള എസ്.സി, എസ്.ടി കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ചിലവിൻ്റെ 10% അധിക സഹായത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ട്..ജലസേചന സാമഗ്രികള്‍ക്കാകട്ടെ ഒരു ഹെക്ടറിന് 24,000 രുപ മുതല്‍ 10 ഹെക്ടറിന് 2,32,000 രൂപ വരെ സബ്‌സിഡി ലഭ്യമാക്കിയാണ് കോഫി ബോര്‍ഡ് 2018 മുതല്‍ 2020 2020 വരെയുള്ള പദ്ധതി രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കാപ്പി കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വിപണനത്തിനായും പദ്ധതികള്‍ ഉണ്ട്. കാപ്പി വിപണനം നടത്തുന്നതിനായി സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങള്‍, സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവ വഴി ഒരു കിലോ കാപ്പി പരിപ്പിന് നാല് രൂപ ലഭിക്കും.ഇന്ത്യാ കോഫി ട്രേഡേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്‍ വഴിയോ അംഗീകൃത ഏജന്‍സികള്‍ വഴിയോ വിപണനം നടത്താം. കാപ്പി കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാരിസ്ഥിതിക സാക്ഷ്യപത്രം ലഭിക്കാന്‍ 1010 ഹെക്ടര്‍ കൃഷിയുള്ളവര്‍ക്കോ കൂട്ടായ്മകള്‍ക്കോ 50 % സബ്‌സിഡി ലഭിക്കും.

ജൈവകൃഷി, ഫെയര്‍ ട്രേഡ്, റെയിന്‍ ഫോറസ്റ്റ് അലയന്‍സ്, UTZ ,ബേര്‍ഡ് ഫ്രന്റ്‌ലി, ഷെയ്ഡ് ഗ്രോണ്‍ കോഫി സ്റ്റാന്‍ഡേഡ്സ്, എന്നീ ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നും കോഫി കോഫി ബോര്‍ഡ് അംഗീകരിച്ച മറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നും സാക്ഷ്യപത്രം ലഭ്യമാക്കാനും അനുകൂല്യങ്ങളുണ്ട്.

CommentsMore from Krishi Jagran

കുട്ടി കര്‍ഷകര്‍ക്കായുള്ള 'കേരള സ്‌കൂള്‍ അഗ്രി ഫെസ്റ്റ്-2019': വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മത്സരങ്ങള്‍

കുട്ടി കര്‍ഷകര്‍ക്കായുള്ള 'കേരള സ്‌കൂള്‍ അഗ്രി ഫെസ്റ്റ്-2019': വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മത്സരങ്ങള്‍ കാര്‍ഷികവൃത്തിയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം കുട്ടികളില്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുക, അന്തസ്സുള്ള തൊഴിലായി കൃഷിയെ അംഗീകരിക്കാന്‍ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരള സ്‌കൂള്‍ അഗ്രി ഫെസ്റ്റ് 2019 ല്‍ പങ…

December 12, 2018

അറിയിപ്പുകൾ

അറിയിപ്പുകൾ പന്നി വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മൃഗസംരക്ഷണ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പന്നി വളര്‍ത്തല്‍ വിഷയത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ 13, 14 തീയതികളില്‍ പരിശീലനം നടത്തുന്നു. താല്‍പ്പര്യമുള്ളവര്‍ മുന്‍കൂട്ടി …

December 12, 2018

കുട്ടി കര്‍ഷകര്‍ക്കായുള്ള 'കേരള സ്‌കൂള്‍ അഗ്രി ഫെസ്റ്റ്-2019' ഇത്തവണ പാലക്കാടിന്റെ മണ്ണില്‍

കുട്ടി കര്‍ഷകര്‍ക്കായുള്ള 'കേരള സ്‌കൂള്‍ അഗ്രി ഫെസ്റ്റ്-2019' ഇത്തവണ പാലക്കാടിന്റെ മണ്ണില്‍ കാര്‍ഷികവൃത്തിയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം കുട്ടികളില്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുക, അന്തസ്സുള്ള തൊഴിലായി കൃഷിയെ അംഗീകരിക്കാന്‍ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരള സ്‌കൂള്‍ അഗ്രി ഫെസ്റ്റിന്റെ (കെസാഫ്…

December 12, 2018


FARM TIPS

വെള്ളീച്ചയെ തടയാം

December 12, 2018

വേനല്‍ക്കാലങ്ങളില്‍ വിളകളുടെ ഇലകളില്‍ ബാധിച്ച് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടമാണ്‌ വെള്ളീച്ച. ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ ഇവ പപ്പായയിലും മരച്ചീനിയിലും മാത്രമാണ് കണ്ടുവ…

സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കൊണ്ട് ജൈവകീടനാശിനികള്‍

November 29, 2018

ഗ്രോബാഗിലോ മട്ടുപ്പാവിലോ വീട്ടവശ്യത്തിനു കുറച്ചു മാത്രം ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരെ പലപ്പോഴും വലയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജൈവകീടനാശിനികളുടെ ചേരുവകൾ. ജൈവകീടനാശിനികള…

കൃഷിയറിവ്‌

November 21, 2018

തക്കാളിച്ചെടികളെ ആക്രമിക്കുന്ന വെള്ളീച്ചയെ തടയാന്‍ പാത്രം കഴുകുന്ന ഡിഷ് വാഷ് ലായനി ഇലകളുടെ അടിവശം തളിക്കുന്നത് നല്ല ഫലം ലഭിക്കും.


CopyRight - 2018 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.