News

പണമുണ്ടാക്കാൻ പുതിയ വഴി ; ഓഹരികൾക്കോ FD ക്കോ അല്ല, ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ഇ-ഗോൾഡിന്

സ്ഥിര നിക്ഷേപ പലിശനിരക്ക് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി കുത്തനെ കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം ഓഹരികളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും ഇപ്പോൾ വളരെ മോശമാണ്. എന്നാൽ 2020 ൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്ന asset class ആയി സ്വർണ്ണം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 30% നേട്ടമാണ് ഈ വർഷം സ്വർണ്ണം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വർണത്തിൽ തന്നെ e-gold നിക്ഷേപങ്ങൾക്കാണ് വൻ ഡിമാൻഡ്.

E-gold ൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെ?

RBI നൽകുന്ന സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള Sovereign gold bond കൾ (SGB), Gold Gxchange Traded Fund കൾ (ETF), ETF കളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഗോൾഡ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എന്നിങ്ങനെ ഇ-സ്വർണ്ണത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. SGB കൾ‌ നിക്ഷേപകന് മെച്യുരിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് വർഷത്തേക്ക് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ മാർക്കറ്റ് വിലയും നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ 2.5% അധികവും നൽകും. SGB കൾ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, നിക്ഷേപകർക്ക് യൂണിറ്റിന് 50 രൂപ കിഴിവും ലഭിക്കും.

E-gold നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ചെലവ്

എസ്‌ജി‌ബികൾ‌ക്കായി, നിക്ഷേപകർ‌ക്ക് അധികച്ചെലവില്ല. അത്തരം ബോണ്ടുകൾ വിൽക്കുന്ന ബാങ്കുകൾക്കും മറ്റ് വിതരണക്കാർക്കുമുള്ള കമ്മീഷൻ സർക്കാരാണ് നൽകുന്നത്. ഇടിഎഫുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു നിക്ഷേപകൻ ഫണ്ട് ഹൌസിന് 1% വരെ ചെലവ് അനുപാതം വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരു ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് (demat account) തുറക്കുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിരക്കുകൾ വേറെയും. സ്വർണ്ണ ഇടിഎഫുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഗോൾഡ് ഫണ്ടുകൾ ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് നിക്ഷേപകൻ പുറത്തുകടക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെലവ് അനുപാതവും എക്സിറ്റ് ലോഡും ഈടാക്കും. ഡിജിറ്റൽ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നിക്ഷേപകൻ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് 3% ചരക്ക് സേവന നികുതി നൽകണം, കൂടാതെ സംഭരണച്ചെലവ്, ഇൻഷുറൻസ്, ട്രസ്റ്റി ഫീസ് എന്നിവയായി 2-3% (വാങ്ങലും വിൽപ്പനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം) തുകയും വഹിക്കണം.

സുരക്ഷിതത്വം

എസ്‌ജി‌ബികൾ‌ അപകടരഹിതമാണ്. നിക്ഷേപകരുടെ താൽപ്പര്യം പരിപാലിക്കുന്ന securities Exchange Board of India യാണ് ഗോൾഡ് ഇടിഎഫുകളും ഗോൾഡ് ഫണ്ടുകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഇ-ഗോൾഡ് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ നിയന്ത്രിക്കാത്തതിനാൽ‌ അവയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ‌ ഉയരുന്നുണ്ട്.

ഡിജിറ്റൽ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ നേട്ടത്തിന് നികുതി

എസ്‌ജിബികളിൽ നിന്നുള്ള പലിശ ഒരു നിക്ഷേപകന്റെ വരുമാനത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു. നികുതി സ്ലാബ് അനുസരിച്ച് നികുതി ചുമത്തുന്നു. മൂന്ന് വർഷം വരെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ എസ്‌ജിബി നേട്ടങ്ങൾ നികുതി രഹിതമാണ്. മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വർഷം വരെ നിക്ഷേപകൻ പുറത്തുകടക്കുകയാണെങ്കിൽ, നികുതി ഭൌതിക സ്വർണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും. മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ബോണ്ടുകൾ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ടത്തിന് 20% നികുതി ചുമത്തും. ഡിജിറ്റൽ സ്വർണ്ണത്തിന്റെയും സ്വർണ്ണ ഇടിഎഫുകളുടെയും സ്വർണ്ണ ഫണ്ടുകളുടെയും നികുതി ഭൌതിക സ്വർണ്ണത്തിന് തുല്യമാണ്.

ശരിയായ നിക്ഷേപം എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം?

കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ കൈവശം വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്ഷനാണ് SGB കൾ. Gold ETF കളും ഫണ്ടുകൾ മികച്ച ദ്രവ്യത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ‌ക്ക് പാതിവഴിയിൽ‌ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ‌ താൽ‌പ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ‌, അവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഭൌതിക സ്വർണ്ണത്തിന് നല്ലൊരു ബദലാണ് ഡിജിറ്റൽ സ്വർണം. നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റൽ സ്വർണ്ണത്തിൽ 1 രൂപ വരെ നിക്ഷേപിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു റെഗുലേറ്ററിന്റെ അഭാവം ഈ നിക്ഷേപത്തിൽ ആശങ്കാജനകമാണ്. വളരെ ചെറിയ തുകകൾക്ക് ഇത് മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതേസമയം സ്വർണ്ണ ഫണ്ടുകൾ, ഇടിഎഫുകൾ ഉയർന്ന തുകയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

അനുയോജ്യ വാർത്തകൾ ഹോക്കിൻസ് കുക്കറുകളുടെ സ്ഥിര നിക്ഷേപ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും 9% പലിശ നേടുകയും ചെയ്യുക.

#krishijagran #kerala #newway #tomake #money #e-gold #investment


English Summary: New way to make money; Not for stocks or FDs, but e-gold is in demand now

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine