News

പ്രധാൻ മന്ത്രി ജന-ധൻ യോജന - ധനകാര്യ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം

എന്താണ് പ്രധാൻ മന്ത്രി ജന-ധൻ യോജന (പി‌എം‌ജെ‌ഡി‌വൈ)?

ബാങ്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സേവിംഗ്സ് & ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ, പണമടയ്ക്കൽ, ക്രെഡിറ്റ്, ഇൻഷുറൻസ്, പെൻഷൻ എന്നിവ താങ്ങാനാവുന്ന വിധത്തിൽ ധനകാര്യ സേവനങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തലിനുള്ള ഒരു ദേശീയ ദൗത്യമാണ് പിഎംജെഡി.

പ്രധാനമന്ത്രി ജന-ധൻ യോജനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയും?

പ്രധാൻ മന്ത്രി ജന-ധൻ യോജന അക്കൗണ്ട് ഏത് ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ചിലോ ബിസിനസ് കറസ്പോണ്ടന്റ് (ബാങ്ക് മിറ്റർ) out ട്ട്‌ലെറ്റിലോ തുറക്കാം. പി‌എം‌ജെ‌ഡി‌വൈയിൽ തുറന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ സീറോ ബാലൻസോടെ തുറന്നു. പക്ഷേ, അക്ക hold ണ്ട് ഉടമ ചെക്ക് ബുക്ക് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ / അവൾ മിനിമം ബാലൻസ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

PMJDY- ൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

As ദ്യോഗികമായി സാധുവായ ഒരു പ്രമാണം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയും:

പാസ്‌പോർട്ട്,

ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്,

സ്ഥിരം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (പാൻ) കാർഡ്,

ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ നൽകിയ വോട്ടർമാരുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്,

എൻ‌ആർ‌ജി‌എ നൽകിയ ജോബ് കാർഡ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒപ്പിട്ടത്,

യുണിക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കിയ കത്തിൽ പേര്, വിലാസം, ആധാർ നമ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ

റെഗുലേറ്ററുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും രേഖ:

ക്ലയന്റുകളുടെ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ലളിതമായ നടപടികൾ പ്രയോഗിക്കുന്നിടത്ത്, ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ valid ദ്യോഗികമായി സാധുവായ രേഖകളായി കണക്കാക്കും-

കേന്ദ്ര / സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ നൽകിയ അപേക്ഷകന്റെ ഫോട്ടോയുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്,

സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി / റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഷെഡ്യൂൾഡ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ, പൊതുജനങ്ങൾ

ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ;

ഒരു ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകിയ കത്ത്, ആ വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി.

പി‌എം‌ജെ‌ഡി‌വൈ സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

നിക്ഷേപത്തിനുള്ള പലിശ.

ആകസ്മിക ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 2 ലക്ഷം.

മിനിമം ബാലൻസ് ആവശ്യമില്ല.

Rs. 30,000 / - ഗുണഭോക്താവിന്റെ മരണത്തിന് നൽകേണ്ടതാണ്, ഇത് യോഗ്യതാ വ്യവസ്ഥ നിറവേറ്റുന്നതിന് വിധേയമാണ്.

ഇന്ത്യയിലുടനീളം പണം എളുപ്പത്തിൽ കൈമാറാൻ PMJDY നൽകുന്നു

സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യ കൈമാറ്റം (ഡിബിടി) ലഭിക്കും.

6 മാസത്തേക്ക് അക്ക of ണ്ടിന്റെ തൃപ്തികരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം, ഒരു ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം അനുവദിക്കും.

സ്കീം പെൻഷൻ, ഇൻഷുറൻസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്നു.

ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച്, ബാങ്ക് മിത്ര, എടിഎം, പി‌ഒ‌എസ്, ഇ-കോം മുതലായവയിൽ ചുരുങ്ങിയത് 1 വിജയകരമായ സാമ്പത്തിക / സാമ്പത്തികേതര ഉപഭോക്തൃ പ്രേരിത ഇടപാട് രൂപ കാർഡ് ഉടമ കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സ്കീമിന് കീഴിലുള്ള പേഴ്‌സണൽ ആക്‌സിഡന്റൽ ഇൻഷുറൻസിന് കീഴിലുള്ള ക്ലെയിം നൽകപ്പെടും. & ഇന്റർ-ബാങ്ക്-അതായത് (ബാങ്ക് കസ്റ്റമർ / രൂപ ബാങ്ക് കാർഡ് ഉടമ ഒരേ ബാങ്ക് ചാനലുകളിൽ ഇടപാട് നടത്തുന്നു) കൂടാതെ ഓഫ്-യു (ബാങ്ക് കസ്റ്റമർ / രൂപ ബാങ്ക് കാർഡ് ഉടമ മറ്റ് ബാങ്ക് ചാനലുകളിൽ ഇടപാട് നടത്തുന്നു) അപകട തീയതി ഉൾപ്പെടെ 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപകട തീയതി ഉൾപ്പെടെ രൂപ ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാം 2019-2020 പ്രകാരം യോഗ്യതയുള്ള ഇടപാടുകളായി ഉൾപ്പെടുത്തും.

ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം 10,000 / - ഒരു വീടിന് ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ, അത് ജീവനക്കാരുടെ സ്ത്രീയാണ്.

ഇപ്പോൾ ഒരു സന്തോഷവാർത്ത, ലോക്ക്ഡൗണിനിടയിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ജൻ ധൻ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം കൈമാറാൻ തുടങ്ങി. മിക്ക അക്ക hold ണ്ട് ഉടമകളും (ജൻ ധൻ ബാങ്ക് അക്ക hold ണ്ട് ഉടമകൾ) ഇപ്പോഴും അവരുടെ ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് സന്ദർശിച്ച് ബാക്കി തുക കണ്ടെത്തുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് -19 ലോക്ക്ഡ down ണിൽ ആളുകൾക്ക് ബാങ്കിലേക്ക് പോകാനും അവരുടെ ബാലൻസ് അറിയാനും കഴിയില്ല. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും.

എസ്‌ബി‌ഐ ഉപഭോക്താക്കൾ‌ക്ക് അവരുടെ പി‌എം‌ജെ‌ഡി‌വൈ ബാലൻസ് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക സൗകര്യം ആരംഭിച്ചു. ഏതൊരു ജൻ ധൻ അക്ക hold ണ്ട് ഉടമയ്ക്കും 18004253800 അല്ലെങ്കിൽ 1800112211 ഡയൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അക്ക balance ണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് അറിയാൻ കഴിയും. ഉപഭോക്താവ് തന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കണം. വിളിച്ചതിന് ശേഷം, അവസാന 5 ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് 9223766666 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം എടുക്കാം.

പി‌എൻ‌ബി അക്ക hold ണ്ട് ഉടമകൾക്ക് അവരുടെ ജന-ധൻ ബാലൻസ് പരിശോധിക്കാം:

പി‌എൻ‌ബി അക്ക hold ണ്ട് ഉടമകൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് 18001802223 അല്ലെങ്കിൽ 01202303090 എന്ന നമ്പറിൽ മിസ്ഡ് കോൾ നൽകാം. മിസ്ഡ് കോൾ നൽകിയ ശേഷം, നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിന്റെ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് BAL (സ്പേസ്) 16 അക്ക നമ്പർ 5607040 ലേക്ക് SMS അയയ്ക്കുകയും എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജന-ധൻ സ്കീം ബാലൻസ് പരിശോധിക്കാം:

ബാലൻസ് അറിയാൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 09015135135 എന്ന നമ്പറിൽ മിസ്ഡ് കോൾ നൽകാം. കുറച്ച് മിനിറ്റിനുശേഷം, നിങ്ങളുടെ PMJDY അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് വരും.

ഒ‌ബി‌സി ബാങ്ക് ഉപഭോക്താക്കൾ‌ക്ക് അവരുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ജന-ധൻ യോജന ബാലൻസ് പരിശോധിക്കാൻ‌ കഴിയും:

ഒബിസി ബാങ്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 8067205767 എന്ന നമ്പറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഒരു മിസ്ഡ് കോൾ നൽകാം. ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 1800-180-1235 ഉപയോഗിക്കാനും ബാലൻസ് പരിശോധിക്കാൻ കസ്റ്റമർ കെയറുമായി സംസാരിക്കാനും കഴിയും.

ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ PMJDY അക്ക balance ണ്ട് ബാലൻസ് അറിയാൻ കഴിയും:

രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 180042500000 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാം. 9289592895 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ബാലൻസ് അറിയാനും കഴിയും.

പ്രധാനമന്ത്രി ജന-ധൻ അക്കൗണ്ട് സ്കീമിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം?

നിങ്ങൾ ഒരു ജൻ ധൻ അക്കൗണ്ട് ഉടമയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഇപ്പോഴും ബാങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. 09223488888 എന്ന നമ്പറിൽ ഒരു സന്ദേശം അയച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ PMJDY അക്കൗണ്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ഇതിനായി നിങ്ങൾ REG അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അയയ്ക്കണം.
PMJDY സ്കീം അഭിപ്രായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചുവടെയുള്ള അഭിപ്രായം!


English Summary: Scheme Details - Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana ...

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine