1. News

ഉന്നത് ഭാരത് അഭിയാന്റെ ഭാഗമായി ആദിവാസി സംരംഭകരെ സഹായിക്കാന്‍ ട്രൈഫെഡ് ഡല്‍ഹി ഐഐടിയുമായി കൈകോര്‍ക്കുന്നു

ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ശക്തീകരണത്തിന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കൈകോര്ക്കുന്ന ഉന്നത് ഭാരത് അഭിയാന്റെ ഭാഗമയി ആദിവാസി ജനതയെ സഹായിക്കാന് ട്രൈഫെഡ് ഡല്ഹി ഐഐടിയുമായി കരാര് ഒപ്പിട്ടു. കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ട്രൈഫെഡിന്റെ വന് ധന് പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെട്ട ആദിവാസി സംരംഭകര്ക്ക് 2600 ലധികം വരുന്ന പഠന-ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യം അവരുടെ സംരംഭങ്ങള് മെച്ചപ്പെടുത്താനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

Ajith Kumar V R
IIT Delhi
IIT Delhi

ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ ശക്തീകരണത്തിന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി കൈകോര്‍ക്കുന്ന ഉന്നത് ഭാരത് അഭിയാന്റെ ഭാഗമയി ആദിവാസി ജനതയെ സഹായിക്കാന്‍ ട്രൈഫെഡ് ഡല്‍ഹി ഐഐടിയുമായി കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടു. കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ട്രൈഫെഡിന്റെ വന്‍ ധന്‍ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ആദിവാസി സംരംഭകര്‍ക്ക് 2600 ലധികം വരുന്ന പഠന-ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വൈദഗ്ധ്യം അവരുടെ സംരംഭങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്താനായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഈ കരാറിലൂടെ വന്‍ ധന്‍ യോജനക്ക് കീഴില്‍ വരുന്ന വന്‍ ധന്‍ വികാസ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ആദിവാസികളുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയര്‍ത്താം എന്ന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇതിലൂടെ ആദിവാസികളുടെ കാര്‍ഷിക-ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍-ഫ്ളോറികള്‍ച്ചര്‍,മെഡിസിനല്‍,അരോമാറ്റിക് സസ്യ കൃഷികള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ചടങ്ങില്‍ സംസാരിച്ച ട്രൈഫെഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ പ്രവീര്‍ കൃഷ്ണ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആദിവാസികളെ മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യ,കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍, ഡിജിറ്റല്‍ വ്യാപാര മേഖല എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ പുതിയ കരാര്‍ ഉപകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആദിവാസികളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാനുള്ള മികച്ച ഇടപെടലുകള്‍ നടത്താന്‍ അധ്യാപകരും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും മുന്‍കൈ എടുക്കുെമന്ന് ഐഐടി ഡയറക്ടര്‍ വി.രാംഗോപാല്‍ റാവു പറഞ്ഞു.

ERP പോര്‍ട്ടല്‍

വിജ്ഞാന ഭാരതി എന്ന സയന്‍സ് മൂവ്മെന്റും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. പരമ്പാരഗത അറിവുകളുടെ വ്യാവാസായിക ഉപയോഗവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വികസിപ്പിക്കും. Tech4Seva വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്ന ERP portal ഉപയോഗിക്കാനും ആദിവാസി സംരംഭകര്‍ക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുടെ കൈമാറ്റവും ചെറുകിട വനഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ ഡ്രൈയിംഗ് മെഷീനുകള്‍, ഡക്കറേറ്ററുകള്‍ എന്നിവയുടെ മൂല്യവര്‍ദ്ധനവുകളും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.

Van Dhan Scheme
Van Dhan Scheme

വന്‍ധന്‍ കേന്ദ്രങ്ങള്‍

ട്രൈഫെഡ് നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന വന്‍ ധന്‍ കേന്ദ്രകളില്‍ ഓരോന്നിലും 300 ആദിവാസികളാണ് അംഗങ്ങളായുള്ളത്. വനഉത്പ്പന്നങ്ങളുടെ ശേഖരണവും മൂല്യവര്‍ദ്ധനവും പാക്കേജിംഗും ഇവിടെ നടക്കുന്നു.

3.6 ലക്ഷം ആദിവാസികളെയും 18000 സ്വയം സഹായ ഗ്രൂപ്പുകളെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന 1205 ട്രൈബല്‍ എന്റര്‍പ്രൈസസ് ഇപ്പോള്‍ ട്രൈഫെഡിന്റെ ഭാഗമാണ്. വന്‍ ധന്‍ വികാസ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ 3000 ആക്കിമാറ്റാനാണ് ട്രൈഫെഡ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.ഐഐടിയുടെ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ റൂറല്‍ ഡവലപ്മെന്‍ര് & ടെക്നോളജി 1979ലാണ് ആരംഭിച്ചത്. കേന്ദ്രം ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ ഉയര്‍ത്തുന്ന പ്രര്‍ത്തനങ്ങളിലാണ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. 20 മികച്ച ഫാക്കല്‍റ്റികളും 6 പോസ്റ്റ്് ഡോക്ടറല്‍ റിസര്‍ച്ചേഴ്സും 100 ഗവേഷക വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. 300 മികച്ച പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും ആര്‍ട്ടിക്കിളുകളും 25 പേറ്റന്റുകളും 2 സ്റ്റാര്‍ട്ടപ്പുകളും CRDT ക്കുണ്ട്.

TRIFED entered into partnership with IIT Delhi for the Unnat Bharat Abhiyan

As one of the key organizations committed to the welfare and growth of the tribal people, TRIFED under Ministry of Tribal Affairs continues to forge ahead in its endeavour to bring the tribal people towards mainstream development. In addition to its ongoing initiatives and programme implementations, TRIFED has now entered into a partnership with IIT Delhi for the Unnat Bharat Abhiyan (UBA), a flagship national programme of the Ministry of Human Resource Development, Government of India.

To cement and formalise this partnership, a tripartite MOU was signed between TRIFED, IIT Delhi(on behalf of the UBA, as the National Coordinating Institute) and Vijnana Bharati (VIBHA, a Swadeshi Science Movement) at IIT, Delhi yesterday. Tribal entrepreneurs under TRIFED's Van Dhan programme will now be able to get access to the expertise of the entire network of 2600 + academic and research institutions under Unnat Bharat Abhiyan (UBA).

Together with IIT Delhi, the 'National Coordinating Institute (NCI)' for Unnat Bharat Abhiyan (UBA)' ,TRIFED envisages promoting Tribal Livelihoods and Income generating programmes through synergistic collaboration among the concerned Ministries, District Administration, local Panchayat Raj Institutes (PRIs), Voluntary Organisations, other stakeholders, as well as the other participating institutions. In particular, this partnership can help promote enhancing livelihoods through the Van Dhan Vikas Kendras established under the Van Dhan Yojana.

Speaking about the significance of this agreement and the pivotal role it will play in tribal development, Shri Pravir Krishna, Managing Director TRIFED said, 'TRIFED was actively working on convergences with various ministries for 'Skill development for Tribal Livelihoods'.It is important to ensure 'round the year income earning opportunity' for tribals by engaging them in a variety of economic activities ranging from agriculture, horticulture, floriculture, Medicinal & Aromatic plants etc, going beyond Minor Forest Produces. The synergies with Institutions of National Importance like IIT Delhi will be crucial in our Mission to serve the Tribal cause, as we can leverage the huge network of academic and research institutions across the country under Unnat Bharat Abhyan, the MHRD flagship programme.'

Logo

With the partnership with IIT Delhi and Unnat Bharat Abhyan, these tribal forest dwellers engaged in Minor Forest Produces will get an exposure to newer processing technologies, product innovation, mentorship, transformational digital systems and handholding. The MoU opens gates for the best of brains in the country to attend to the problems of sustainable tribal livelihoods.

Also speaking on the occasion, Shri V Ramgopal Rao, Director, IIT, Delhi said: 'IIT is consciously working towards connecting with the society, in multiple ways. For example, we have these immersion programmes, where we are trying to put our faculty members and students in places where there are real problems, whether it is working in hospitals, working in villages, or in industry. That is how they can identify the problems and use the resources available on campus to develop solutions.' The partnership is therefore an opportunity for the brilliant minds to be presented with the right set of real problems that they can help address.

The IIT Delhi-TRIFED partnership will also benefit from the expertise and experience of Vijnana Bharati (VIBHA), a science Movement with Swadeshi spirit which aims to create awareness about the significant development of science and technology in India through ages and its relevance in present context and working towards achieving self-reliance of Bharat in all walks of life using Science and Technology. VIBHA will map and reach out to various stakeholders for convergence with the focus to strengthen Van Dhan Yojna (VDY), through its local chapters. VIBHA will help in gathering and passing critical information on needs and possible intervention to TRIFED, UBA and tribal communities. Tribal beneficiaries engaged in Van DhanYojana will also take advantage of Tech4Seva information ERP portal (CSIR-UBA-VIBHA), which is an initiative for Technology Outreach as an Enabler for Inclusive and Sustainable Developmental to mobilise the creative abilities of technology providers to develop scientific, affordable and sustainable solutions to various issues identified at the grassroots level.

Facilitation for transfer of already available technologies to Van Dhan beneficiaries, including low cost processing technology for value-addition of MFPs like decorators, drying machines relating to the various Minor Forest Produce (MFPs) will also be part of this association.

TRIFED is implementing the Van Dhan Yojana (VDY), a programme for value addition, branding and marketing of MFPs by establishing Van Dhan Kendras of around 300 tribal members each across the country to facilitate creation of sustainable livelihoods for the forest-based tribal gatherers. In a typical Van Dhan Kendra, the tribal beneficiaries are expected to create an enterprise, which would be involved in all related aspects from collection of forest produce, training of tribal beneficiaries, value-addition and processing, and packaging.

The Van Dhan Vikas Kendras emerged as a source of employment generation for tribal gatherers and forest dwellers and the home-bound tribal artisans. So far, 1205 Tribal Enterprises spread across 18500 SHGs have been established to provide employment opportunities to 3.6 lakh tribal gatherers and 18000 Self-help groups in 22 States. To ensure that the momentum gained over the past few months does not fizzle out, during the current financial year, TRIFED plans to sanction more Van Dhan Kendras so as to reach 3000 VDVKs.

Centre for Rural Development and Technology at IIT Delhi is one of the renowned academic units established in 1979. The centre functions as an outreach centre to address challenges faced by rural communities and to improve their quality of life. The Centre is supported by over 20 eminent faculty members, 6 post-doctoral researchers and over 100 research scholars who are highly committed towards holistic rural development. Faculty members and research teams at CRDT work in various areas for improving living conditions and generating livelihood through synergy of Science and Technology interventions and Traditional Knowledge. The Centre has to its credit more than 300 high impact publications, reports and articles, 25 patents and 2 start-ups.

Under Unnat Bharat Abhiyan (UBA), IIT Delhi has brought together a robust structural network with a large number of nodal institutions ( Academic and research institutions like IITs, NITs, DST, DBT, ICAR, ICMR, MGIRI CSIR laboratories, ISRO, DRDO and defence laboratories, and BARC etc), Community Organizations (NGOs, PRIs & ULBs and other community-based organisations), CSR conscious corporates. Presently, the UBA network has 44 Regional Coordinating Institutes (RCIs) which are the solution facilitators, with 13 Subject Expert Groups (SEGs) & Specific Experts Advisors and 2600+ Participating Institutes (PIs) to build capacities and connect to the solution seekers i.e. the tribal communities.

 

കൂടുതൽ അനുബന്ധ വാർത്തകൾ വായിക്കുക: രാജ്യത്തെ വള ഉത്പ്പാദനം വ്യാപാരസൌഹൃദമാക്കി: മന്ത്രി സദാനന്ദ ഗൌഡ

English Summary: TRIFED entered into partnership with IIT Delhi for the Unnat Bharat Abhiyan

Like this article?

Hey! I am Ajith Kumar V R. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

Subscribe to our Newsletter. You choose the topics of your interest and we'll send you handpicked news and latest updates based on your choice.

Subscribe Newsletters

Latest News

More News Feeds