1. Health & Herbs

കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ചെമ്പ് ഗ്ളാസ്

കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം കുട്ടികളെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു . അതിനെതിരെ നമ്മൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുകയാണ്, കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വൈറസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശരിരത്തെ പ്രാപ്തമാക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം താഴെ പറയാം.

KJ Staff
ചെമ്പ് ഗ്ലാസ്
ചെമ്പ് ഗ്ലാസ്

കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗവും കുട്ടികളും, ചെമ്പ് ഗ്ലാസും

കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം കുട്ടികളെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു . അതിനെതിരെ നമ്മൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുകയാണ്, കുട്ടികളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വൈറസിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശരിരത്തെ പ്രാപ്തമാക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം താഴെ പറയാം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ശാസ്ത്രിയ അടിത്തറയില്ലാത്ത നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേട്ട് കോവിഡ് കാലത്ത് ക്വിൻറൽ കണക്കിന് പല വ്യജ്ഞനങ്ങളും പച്ചില വർഗ്ഗങ്ങളും തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ച മലയാളി അത്തരം അറിവുകൾ കുട്ടികൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് കരൾ കിഡ്നി തലച്ചോർ തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് .

ചെമ്പ് ഗ്ലാസ്

ശുദ്ധമായ ചെമ്പിൽ നിർമ്മിച്ച ഗ്ലാസ് ചെമ്പിന്റെ അഷ്ട ദോഷങ്ങളെ മാരണ ക്രീയയിലൂടെ നശിപ്പിച്ച് ഉപയോഗ്യ യോഗ്യമായ രീതിയിൽ പാകപ്പെടുത്തുക വിധി പ്രകാരം സംസ്ക്കരണം സാധിക്കാത്ത പക്ഷം ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യും( പരിചയസമ്പന്നനായ സിദ്ധവൈദ്യൻമാരേ സമീപിക്കുക) ഇതിൽ വെള്ളം നിറച്ച് വച്ച് കുട്ടികളുടെ പ്രായം അനുസരിച്ച് 1 നേരം കൊടുക്കുക .

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ ഗവേഷണങ്ങൾ

Cu യുടെ ആൻറിവൈറൽ പ്രവർത്തനം
സാംക്രമിക വൈറസുകളായ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് വൈറസ്, പോളിയോവൈറസ്, ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ടൈപ്പ് 1 (എച്ച്ഐവി -1), മറ്റ് ആവരണം ചെയ്യാത്തതോ വികസിപ്പിക്കാത്തതോ ആയ ഒറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട-ഒറ്റപ്പെട്ട ഡിഎൻഎ, ആർ‌എൻ‌എ വൈറസുകൾ [15] എന്നിവ നിർവീര്യമാക്കാനുള്ള ശേഷി Cu ന് ഉണ്ട് . ROS ന്റെ ഉൽ‌പാദനത്തിൽ വർദ്ധനവുണ്ടായതിനാൽ കൊക്കോലിത്തോവൈറസ്, EhV86 ന്റെ ലൈറ്റിക് ചക്രത്തെ Cu ന് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ കഴിയും [15] . Cu 2+ അയോണുകൾക്ക് അഞ്ച് ആവരണം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ വികസിക്കാത്ത, ഒറ്റ- അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട-ഒറ്റപ്പെട്ട ഡിഎൻ‌എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ‌എൻ‌എ വൈറസുകൾ നിർജ്ജീവമാക്കാൻ കഴിയും. ജുനിൻ, ഹെർപ്പസ് സിംപ്ലക്സ് വൈറസുകൾ സജീവമാക്കുന്നതിൽ ഗ്ലൂട്ടറാൽഡിഹൈഡിനേക്കാൾ കാര്യക്ഷമമായ Cu 2+ അയോണുകളുടെയും പെറോക്സൈഡിന്റെയും മിശ്രിതങ്ങൾ പെറോക്സൈഡ് ചേർക്കുന്നതിലൂടെ ഈ Cu യുടെ വൈറസിഡൽ പ്രഭാവം വർദ്ധിക്കുന്നു [15].. മനുഷ്യ കൊറോണ വൈറസ് 229 ഇയിലേക്കുള്ള കോപ്പർ എക്സ്പോഷർ വൈറൽ ജീനോമുകളെ നശിപ്പിക്കുകയും എൻ‌വലപ്പ് വിഘടിക്കുകയും ഉപരിതല സ്പൈക്കുകളുടെ വ്യാപനം ഉൾപ്പെടെ വൈറസ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തലിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു [16] . സെൽ‌ കൾ‌ച്ചർ‌ പഠനത്തിൽ‌ DENV-2 ഡെങ്കി വൈറസിന്റെ പകർ‌ത്തലിനെ കപ്രിക് (II) ക്ലോറൈഡ് ഡൈഹൈഡ്രേറ്റ് തടഞ്ഞു . [17] ഈ പ്രക്രിയയിൽ Cu 2+ അയോണുകളുടെ പ്രാധാന്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഹെർപ്പസ് സിംപ്ലക്സ് വൈറസ്-ഉത്ഭവിച്ച ഓങ്കോളിറ്റിക് വൈറസുകളുടെ (oHSV) പ്ലാസ്മ-മെഡിയേറ്റഡ് ഇൻഹിബ്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ Cu-chelating agent (ATN-224) ന് കഴിയും . എം‌ഡി‌സി‌കെ സെല്ലുകളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ്-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോപ്‌ടോസിസിനെ തുജാപ്ലിസിൻ-ക്യു ചെലെറ്റുകൾ തടയുന്നു, മാത്രമല്ല വൈറസ് പകർത്തലിനെ തടയുകയും രോഗബാധയുള്ള കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു [18] . Cu 2+അയോണുകൾ ഹെർപ്പസ് സിംപ്ലക്സ് വൈറസിനെ അതിന്റെ ജീനോമിനെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് വഴി നശിപ്പിച്ച് നിർജ്ജീവമാക്കുന്നു [15] . Cu ഉപരിതലങ്ങൾക്ക് പകർച്ചവ്യാധി ഇൻഫ്ലുവൻസ എ വൈറസ് കണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. Cu അയോണുകൾ ജീനോമിന്റെ സരണികൾക്കിടയിലും അകത്തും ബന്ധിപ്പിച്ച് ക്രോസ്-ലിങ്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ വൈറൽ ജീനോമിക് ഡിഎൻഎയെ തകർക്കും [19] . ഇൻഫ്ലുവൻസ എ വൈറസ് റെപ്ലിക്കേഷന് നെഗറ്റീവ് സാമാന്യബോധ എ ജീനോം മിടുക്കനും വഴി മു സംവഹനത്തെ ചെയ്തു [19] . ക്യൂബയുടെ സൂക്ഷ്മജീവികളെ കൊല്ലുന്നത് മധ്യസ്ഥത വഹിക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ജീനോമിക്, പ്ലാസ്മിഡ് ഡിഎൻഎയുടെ അപചയമാണ് [20].. Cu അലോയ്കളുടെ ഒരു ശ്രേണിയിൽ മനുഷ്യ കൊറോണ വൈറസ് അതിവേഗം നിർജ്ജീവമാക്കി, കുറഞ്ഞ Cu സാന്ദ്രതയിൽ Cu / Zn പിച്ചളകൾ വളരെ ഫലപ്രദമായിരുന്നു, Cu (I), Cu (II) എന്നീ നിഷ്ക്രിയത്വങ്ങൾക്ക് കാരണമായത് അലോയ് പ്രതലങ്ങളിൽ ROS ജനറേഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു [21]. . നിലവിലെ COVID-19 പാൻഡെമിക്കിന് ഉത്തരവാദിയായ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് (SARS-CoV-2) ചെമ്പ് ഉപരിതലത്തോട് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് [22] . ഒരു സെൽ‌ അധിഷ്‌ഠിത പഠനത്തിൽ‌, Cu 2+ , പപ്പൈൻ‌ പോലുള്ള പ്രോട്ടീസ് -2 തടയുന്നതായി കാണിച്ചു, ഇത് SARS-CoV-1 പകർ‌ത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ [23] , [24] . ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ക്യു ഓക്സൈഡ് (CuO) നാനോപാർട്ടിക്കിളുകൾ (CuONPs) വ്യാപകമായി ഉത്തേജകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിനാൽ വൈറസ് പ്രയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള CuONP- കളുടെ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു [25]. നാനോസൈസ്ഡ് ക്യു (ഐ) അയോഡിഡ് കണികകളും എച്ച് 1 എൻ 1 ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസിനെതിരായ നിഷ്ക്രിയ പ്രവർത്തനം കാണിക്കുന്നു. ഗോൾഡ് / ക്യു സൾഫൈഡ് കോർ-ഷെൽ നാനോപാർട്ടിക്കിളുകൾ (Au / CuS NPs) വൈറൽ കാപ്സിഡ് പ്രോട്ടീൻ നിർജ്ജീവമാക്കുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യ നൊറോവൈറസിനെ (ഹുനോവി) എതിരെ വേരിയബിൾ വൈറസിഡൽ ഫലപ്രാപ്തി കാണിക്കുന്നു [25] .
പഠനം
പ്രീപ്രിന്റ് ബയോ ആർ‌ക്സിവ് * സെർവറിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം, ചെമ്പ് ഒരു ശക്തിയേറിയ ആൻറിവൈറൽ ലോഹമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു, ഇത് ടച്ച് പ്രതലങ്ങളിൽ രോഗകാരികളെ വേഗത്തിൽ നിഷ്ക്രിയമാക്കുന്നതിന് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കാരണമാകും. ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ലോഹം SARS-CoV-2 നിർജ്ജീവമാക്കിയതായി ടീം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ജലദോഷത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഹ്യൂമൻ കൊറോണ വൈറസ് 229 ഇ (ഹു-കോവി -229 ഇ) എന്ന വൈറസ് ഗ്ലാസ്, മെറ്റൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് തുടങ്ങിയ നിർജ്ജീവമായ പ്രതലങ്ങളിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഗവേഷകർ നടത്തിയ ഒരു മുൻ പഠനത്തിൽ അവർ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ചെമ്പ് പ്രതലങ്ങളിൽ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വൈറസിന്റെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള നിഷ്‌ക്രിയത്വം പഠനത്തിൽ അവർ കാണിച്ചു.

നിർജ്ജീവമായ വസ്തുക്കളിൽ SARS-CoV-2 ന് നിരവധി ദിവസം അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കാണിച്ച ആദ്യ പഠനങ്ങളിലൊന്നായ മറ്റൊരു പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, SARS-CoV-2 നിർജ്ജീവമാക്കാൻ ചെമ്പ് 4 മണിക്കൂർ എടുത്തുവെന്നാണ്. ചെമ്പിന്റെ ആൻറിവൈറൽ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ, ടീം SARS-CoV-2 ലെ അവരുടെ മുമ്പത്തെ പ്രവൃത്തി ആവർത്തിച്ചു.
by C.T .Jayakumar

English Summary: For improvement of children health use copper glass for drinking water

Like this article?

Hey! I am KJ Staff. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

Subscribe to our Newsletter. You choose the topics of your interest and we'll send you handpicked news and latest updates based on your choice.

Subscribe Newsletters

Latest News

More News Feeds