1. Health & Herbs

എന്താണ് യോഗിക് ഡയറ്റ്?

എന്താണ് യോഗിക് ഡയറ്റ്? ആത്മീയവും മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും യോഗ തത്ത്വചിന്തയുമായി യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിദത്തവും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഉപഭോഗത്തിന് യോഗിക് ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യോഗാഹാരം ഊന്നൽ നൽകുന്നു. ഇത് പ്രാഥമികമായി അഹിംസ, സത്ത്വം, ശൗച എന്നിവയുടെ യോഗ തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

Raveena M Prakash
The Yogic Diet: It is primarily  based on the yogic principles of ahimsa, sattva, and saucha.
The Yogic Diet: It is primarily based on the yogic principles of ahimsa, sattva, and saucha.

യോഗിക് ഡയറ്റ്,  ആത്മീയവും മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യപൂർണമായ മനസിനെയും ശരീരത്തെയും പ്രധാനം ചെയുന്നു.പ്രകൃതിദത്തവും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഉപഭോഗത്തിനെ യോഗിക് ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യോഗാഹാരം എന്ന് പറയുന്നു. യോഗ ചെയുന്നത് പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് യോഗിക് ഡയറ്റ് പിൻതുടരുക എന്നുള്ളത് 
യോഗ തത്ത്വചിന്തയുമായി മനസിനേയും ശരീരത്തെയും യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്രാഥമികമായി അഹിംസ, സത്ത്വം, സൗച എന്നിവയുടെ യോഗ തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്.

അഹിംസ: ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ സന്ദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അഹിംസ. അഹിംസ എന്നാൽ അക്രമരഹിതമായാ ഒരു അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് ചുറ്റും നിലനിർത്തുക എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് മനുഷ്യനോട് മാത്രമല്ല മറ്റു ജന്തു ജീവ ജാലങ്ങളോടും നമ്മൾ ദയാലുക്കളാവുക എന്നും ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നു. മാംസത്തിന്റെയും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ദോഷം വരുത്താതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വ്യക്തമായ മാർഗം.

സത്ത്വം:യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന സമചിത്തതയുടെ അവസ്ഥയാണ് സത്ത്വം. സാത്വിക ഭക്ഷണങ്ങൾ പൊതുവെ പുതിയ പച്ചക്കറികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, ബീൻസ്, മൃദുവായ രോഗശാന്തി സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, മറ്റ് നേരിയ മധുരമുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും എന്നിവയാണ്.

സൗച: ശുദ്ധിയുടെയും വൃത്തിയുടെയും പരിശീലനമാണ് സൗച. രാസവസ്തുക്കളില്ലാത്ത ഓർഗാനിക് ഭക്ഷണങ്ങൾ മാത്രം കഴിച്ച് ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് സൗചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗ്ഗം.

ഒരു യോഗിക് ഡയറ്റ് എങ്ങനെ പിന്തുടരാം.

ഒരു യോഗാഹാരം ആരംഭിക്കുന്നതും പാലിക്കുന്നതും തീർച്ചയായും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. സാവധാനം എടുത്ത് അതിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒന്നോ രണ്ടോ മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെന്ന് കാണുക. സാവധാനം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര കൂടുതൽ മാറ്റങ്ങൾ ചേർക്കുക. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, ഈ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്മർദ്ദമോ അസന്തുലിതാവസ്ഥയോ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

സീസണൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക

ഒരു യോഗാ ഡയറ്റിൽ മുഴുവനായും പുതിയതും കാലാനുസൃതവുമായ ഭക്ഷണങ്ങളും ജൈവ, പ്രാദേശികമായി വളർത്തുന്ന പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപെടുത്തുക. ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലോ കണ്ടെയ്‌നറിലോ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പച്ചക്കറികൾ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക, കർഷകരുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഷോപ്പുചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക കർഷകരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങുക. പ്രോസസ് ചെയ്തതും പാക്കേജുചെയ്തതുമായ ഇനങ്ങൾ ഓർഗാനിക് ആണെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുക.

വെജിറ്റേറിയൻ ആകുക

സസ്യാധിഷ്ഠിതവും സമ്പൂർണവുമായ ഭക്ഷണക്രമം യോഗികൾക്ക് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഭാഗ്യവശാൽ, വെജിറ്റേറിയനിസവും സസ്യാഹാരവും വളരെ ജനപ്രിയമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, പലചരക്ക് ഷോപ്പിംഗ്, പാചകം, ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ എന്നിവയിൽ മാംസം രഹിതമായി പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നു. പരിപ്പ്, പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഇലക്കറികൾ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പ്രോട്ടീന്റെ മികച്ച ഉറവിടങ്ങളാണ്. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഭക്ഷണത്തിനിടയിൽ ഇടം നൽകുക.
ആസന പരിശീലനത്തിനോ ഉറങ്ങുന്നതിനോ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക.
ഉച്ചഭക്ഷണത്തെ ദിവസത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്ഷണമാക്കുക. അത്താഴത്തിൽ മിക്കവാറും പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക. ഔഷധസസ്യങ്ങളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും സൌഖ്യമാക്കുന്നതിന് ഊന്നൽ നൽകുക.
ശ്രദ്ധയോടെയും പോസിറ്റീവ് മനോഭാവത്തോടെയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക.

ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ:മട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടിറച്ചി ഏങ്ങനെ ആയുർവേദ മരുന്നുകളിൽ ഒരു ചേരുവ ആയി

English Summary: The Yogic Diet

Like this article?

Hey! I am Raveena M Prakash. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

Subscribe to our Newsletter. You choose the topics of your interest and we'll send you handpicked news and latest updates based on your choice.

Subscribe Newsletters

Latest News

More News Feeds