Livestock & Aqua

ആടുവളർത്തൽ സംരംഭത്തിൻറെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും

Goat Farming

വളരെക്കാലം മുതൽക്കു തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വളർത്തി വരുന്ന വളർത്തു മൃഗങ്ങളാണ് ആടുകൾ. ലോകത്തിൻറെ മിക്കവാറും എല്ലാ കോണുകളിലും ആടുകളെ വാണിജ്യപരമായി വളർത്തുന്നു. കൂടാതെ, വാണിജ്യപരമായ ആട് വളർത്തൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ പതുക്കെ പ്രചാരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടുമിരിക്കുന്നു.

ജനസംഖ്യ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യവും വർദ്ധിക്കുന്നു. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഭക്ഷ്യ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിൽ വാണിജ്യ ആട് വളർത്തലിന് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട്.

ആട് വളർത്തലിന് ധാരാളം ആനുകൂല്യങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. ഉയർന്ന മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡും വൈവിധ്യമാർന്ന ആട് ഇനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയുമാണ് ആട് വളർത്തലിന്റെ പ്രധാന നേട്ടം. നിങ്ങൾ ഒരു തുടക്കക്കാരനും ആട് വളർത്തൽ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവനുമാണെങ്കിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന ഗുണങ്ങളേയും ദോഷങ്ങളേയും കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ആട് വളർത്തലിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ :

ഒരുപാടു ബ്രീഡുകളുള്ള ഈ മൃഗങ്ങൾ വളർത്തിയാൽ പല പ്രയോജനങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിലും, അവയിൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുമാത്രമാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

- കുറഞ്ഞ ഇടം ആവശ്യമാണ്

ആടുകൾ ചെറിയ മൃഗങ്ങളായതു കൊണ്ട്, മറ്റ് വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ ഇടം മാത്രമേ  ആവശ്യമായി വരുന്നുള്ളു.  കൂടുതൽ സൗകര്യത്തിൻറെയും ആവശ്യമില്ല

- വിവിധോദ്ദേശ്യ ഉപയോഗം (Multipurpose Usage)

വിവിധ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായി ആടുകളെ വളർത്തുന്നു.  കൂടുതലായും ഇറച്ചിയ്ക്കും പാലിനുമായാണ് വളർത്തുന്നത്.

- കുറഞ്ഞ പരിപാലനം

ഭൂരിഭാഗം ആട് ഇനങ്ങൾക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ ശ്രദ്ധയും പരിപാലനവുമെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അവ പരിപാലിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും കൂടി ആടുകളെ പരിപാലിക്കാം.

- നിരവധി ഇനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്;

ചില ആടിനങ്ങൾ ഇറച്ചി ഉൽപാദനത്തിനും, ചിലത്  പാലുൽപാദനത്തിനും,  മറ്റുചിലത് മാംസത്തിനും പാൽ ഉൽപാദനത്തിനും അനുയോജ്യമായതാണ്.

ഇറച്ചിയും പാലും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മികച്ച ആശയമാണ്. Beetal, Sirohi, Barbari, Marwari, Mehsana, Kutchi, Gohilwadi, and Zalawadi എന്നിവ ഈ ഇനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

- മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റഴിക്കാൻ എളുപ്പം

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിപണിയിൽ ആട്ടിറച്ചിക്കും പാലിനും ഉയർന്ന ഡിമാൻഡാണ്. തൽഫലമായി,  സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല . ആട് ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് മതപരമായ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നുമില്ല, അവ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

- വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ച

മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ആടുകൾക്ക് വേഗത്തിൽ വളർന്നു വലുതാകുന്നു. അവർ വേഗത്തിൽ പക്വത പ്രാപിക്കുകയും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പെരുകാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ആട് വളർത്തലിന്റെ പോരായ്മകൾ

- അപര്യാപ്തമായ അറിവ്:

ആട് വളർത്തൽ ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ കാര്യക്ഷമമായി നടത്താമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിൻറെ അഭാവമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോരായ്മ. നിരവധി കാർഷിക വിപുലീകരണ ഓഫീസുകൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഭൂരിപക്ഷം കർഷകരും അവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

- ശരിയായ ഇനം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ

ഭൂരിഭാഗം കർഷകരും, പ്രത്യേകിച്ചും തുടക്കക്കാർ അവരുടെ ബിസിനസ്സിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇനങ്ങളിൽ പിശക് വരുത്തുന്നു.  തൽഫലമായി ഉൽപ്പാദന കുറവ് വരുകയും സംരംഭം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

- മുൻ പരിചയം ഇല്ലാതെ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നു

ശരിയായ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ചില തുടക്കക്കാർ ഉടൻ തന്നെ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നു. ഇത് നല്ല ആശയമല്ല, ആടുകളെ വളർത്തുന്നതിൽ പരിചയക്കുറവുള്ളവർക്ക് ഉയർന്ന ചെലവും മരണനിരക്കും നേരിടേണ്ടിവരും. ഇവർക്ക് സാധാരണയായി കുറവ് സമ്പാദ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ പണനഷ്‌ടമോ നേരിടേണ്ടിവരുന്നു. 

- അപര്യാപ്തമായ വെറ്ററിനറി കെയർ

രാജ്യത്തുടനീളം മതിയായ വെറ്റിനറി പരിചരണത്തിന്റെ അഭാവമുണ്ട്. ആട് വളർത്തലിന്റെ പ്രധാന പോരായ്മ കൂടിയാണിത്.

ഇതൊക്കെയാണ് ആട് വളർത്തലിന്റെ സർവ്വ സാധാരണമായ പോരായ്മകൾ.   സംരംഭം ചെയ്യാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ആട് വളർത്തലിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.


English Summary: Advantages and disadvantages of Goat Farming

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine