News

FICCI (ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേമ്പേഴ്‌സ് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് & ഇൻഡസ്ട്രി) കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശുപാർശകൾ പുറത്തിറക്കി

ലോകഡൗൺ കാരണം രാജ്യവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ, കോവിഡ്-19 ലോകഡൗൺ സമയത്ത് പരിഗണന ആവശ്യമുള്ള കാർഷികം, കോഴി വളർത്തൽ, റാബി വിളകളുടെ വിളവെടുപ്പ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് FICCI (ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ചേമ്പേഴ്‌സ് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് & ഇൻഡസ്ട്രി) അടുത്തിടെ ശുപാർശകൾ പുറത്തിറക്കി സർക്കാരിന് അയച്ചു.

കൂടാതെ, റാബി വിളവെടുപ്പ് ഫലപ്രദമായി സംഭരിക്കുന്നതിനും , സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും, വരാനിരിക്കുന്ന ഖാരിഫ് സീസൺ കണക്കിലെടുത്ത് കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ, ജലസേചന ഉപകരണങ്ങൾ, ഫാം മെഷിനറികൾ, കോൾഡ് സ്റ്റോറുകൾ, കോഴിമേഖലയ്ക്കുള്ള ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ, ചെമ്മീൻ വ്യവസായം എന്നിവയ്ക്ക് എഫ്സിസിഐ ശുപാർശ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

റാബി വിളവെടുപ്പ് ഫലപ്രദമായി സംഭരിക്കുന്നതിനും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശുപാർശകൾ:

കച്ചവടകേന്ദ്രങ്ങൾ സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുക:

സംസ്കരിച്ച ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്ഷണ വിതരണ ശൃംഖല തടസ്സപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, ഉചിതമായ സംരക്ഷണവും ശുചിത്വ നടപടികളും ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അത്യാവശ്യവും ആവശ്യമില്ലാത്തതും തമ്മിൽ അസ്വഭാവിക വ്യത്യാസമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകളെ അനുവദിക്കണം.

കൂടുതൽ സംഭരണ ​​കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കണം:

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സാധനസാമഗ്രികൾ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംഭരണ ​​കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എം‌എസ്‌പി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കൃഷിക്കാർക്ക് 3 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഗതാഗതം നടത്തേണ്ടതില്ല. സംഭരണ ​​കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭരിച്ച സ്റ്റോക്കുകൾ ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ട്രക്കുകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം, സംഭരണ ​​കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥലക്കുറവ് ഉണ്ടാകും. എഫ്‌സി‌ഐയുടെയും സ്റ്റേറ്റ് ഏജൻസികളുടെയും വെയർഹൗസുകളിൽ മതിയായ സംഭരണ ​​ഇടം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മൂടിയ വെയർഹൗസുകൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ‌, ഗോതമ്പ്‌ CAP ആയി സംഭരിക്കുന്നതിന് ശരിയായ ക്രമീകരണങ്ങൾ‌ നടത്തണം.

കച്ചവടകേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്ത് വിൽപ്പനയും വാങ്ങലും നിരോധിക്കുന്ന എപി‌എം‌സി നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തണം:

നശിക്കുന്ന ഉൽ‌പന്നങ്ങളുടെ കർഷകരെ (പച്ചക്കറികൾ‌, പഴങ്ങൾ‌, പാൽ‌, മത്സ്യം, മാംസം മുതലായവ) നിയന്ത്രിത മാർ‌ക്കറ്റുകൾ‌ക്ക് പുറത്ത് അവരുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ വിൽ‌ക്കാൻ അനുവദിക്കണം. ഗവ. തങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കോ, വിൽ‌ക്കാൻ‌ കഴിയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ കൊണ്ടുവരുന്ന കർഷകരെ പോലീസ് സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ചില്ലറ വിൽപ്പന ശാലകളും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ വിൽക്കുന്ന തെരുവ് കച്ചവടക്കാരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും നഗരപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സുഗമമായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അനുവദിക്കണം.

ചെറുകിട, നാമമാത്ര കർഷകർ ആറുമാസത്തേക്ക് ഡബ്ല്യുഡി‌ആർ‌എ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വെയർഹൗസുകളിലെ ഇ‌എൻ‌ഡബ്ല്യുആർ‌എസ് (eNWRs) നൽകിയ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജുകളിലോ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് സർക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം.

21 ദിവസത്തെ ലോകഡൗൺ പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് എം‌എ‌ച്ച്‌എ പുറപ്പെടുവിച്ച മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങളിൽ‌ “ഫ്യൂമിഗേഷനും പെസ്റ്റ് മാനേജ്‌മെന്റും“ അവശ്യ സേവനങ്ങൾ‌ ”ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൊറോണ പാൻഡെമിക് വ്യാപിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനും സംഭരണ ​​സമയത്ത് കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും “വെയർഹൗസുകളിലെ കീട നിയന്ത്രണ സേവനങ്ങളും ഫ്യൂമിഗേഷൻ സേവനങ്ങളും” തുല്യമായി ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, ഇത് അവശ്യ സേവനങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഇപ്പോൾ വരെ, മഹാരാഷ്ട്ര മാത്രമാണ് അവരുടെ ഓർഡറുകളിൽ “ഫ്യൂമിഗേഷൻ & പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്” സേവനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നത്. * ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗൺസിലിന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക വിളയുടെ 35% കീടബാധ മൂലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഇതിൽ ഒരു പ്രധാന ഭാഗം സംഭരണ ​​സമയത്താണ്.

വരാനിരിക്കുന്ന ഖാരിഫ് സീസൺ കണക്കിലെടുത്ത് വിത്തുകളുടെയും മറ്റ് കാർഷിക ഇൻപുട്ടുകളുടെയും വിതരണം ഉറപ്പാക്കുന്നു

വിത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ:

എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉപദേശക ലഘുലേഖയിൽ , കാർഷിക അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തെ (പ്രത്യേകിച്ച് വിത്തുകൾ) ഒഴിവാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ജില്ലകളിലെ കാർഷിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഓഫീസ് തുറക്കുന്നതിനുള്ള പെർമിറ്റും ജീവനക്കാരുടെ നീക്കങ്ങൾക്ക് പെർമിറ്റും നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ല.

ജലസേചന ഉപകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ:

വരാനിരിക്കുന്ന ഖാരിഫ് വിളയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കർഷകർക്ക് ജലസേചന സംവിധാനങ്ങളുടെ വിന്യാസവും പരിപാലനവും ആവശ്യമാണ്. അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ പട്ടികയിൽ ജലസേചന ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ്, ബീഹാർ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ജലസേചന ഉപകരണങ്ങൾ അവശ്യ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതുമൂലം, കമ്പനികൾക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനും ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ നൽകാനും കഴിയില്ല. വെയർഹൗസുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ പര്യാപ്തമല്ല. അതിനാൽ, കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്.

(2.3) ഫാം മെഷിനറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ:

കാർഷിക യന്ത്രസാമഗ്രികളിൽ ഇളവ് വരുത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏപ്രിൽ 3 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച അനുബന്ധത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ട്രാക്ടറുകൾ (കാർഷിക യന്ത്രങ്ങളുടെ നിർവചനത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവ) പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല, ഇത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുന്നു. ഖാരിഫ് സീസണിലെ വിതയ്ക്കൽ / വിളവെടുപ്പ് / ഭൂമി തയ്യാറാക്കൽ സമയമായതിനാൽ കമ്പനികൾക്ക് ട്രാക്ടർ വാങ്ങാൻ കർഷകരിൽ നിന്ന് നിരന്തരം ആവശ്യമുണ്ട്, എന്നാൽ സർക്കുലറിലെ അവ്യക്തതയും പ്രാദേശിക അധികാരികളുടെ തടസ്സവും കാരണം അവർക്ക് ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ കഴിയില്ല.

(2.4) കൃഷിക്കാർ എടുത്ത വിള വായ്പകളും നിക്ഷേപ വായ്പകളും വീണ്ടും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക:

കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ എടുത്ത വായ്പകളും ചെറുകിട കർഷകർ എടുത്ത നിക്ഷേപ വായ്പകളും വീണ്ടും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തേക്കാം, ആറുമാസത്തേക്ക് പലിശ ഈടാക്കരുത്.

(3) കോൾഡ് സ്റ്റോറുകൾ: കോൾഡ് ചെയിൻ യൂണിറ്റുകളിൽ സ്വാധീനം:

തണുത്ത ചെയിൻ വ്യവസായം ഇന്ധനത്തിന്റെയും . വൈദ്യുതിയ്യുടെയും നട്ടെല്ലിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പണമടയ്ക്കൽ കാലതാമസം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ബില്ലുകൾ അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്നിവ കാരണം കോൾഡ് ചെയിൻ യൂണിറ്റുകൾ കടുത്ത ദുരിതത്തിലും വൈദ്യുതി വിതരണം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയത്തിലുമാണ്. കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിന്റെ വൈദ്യുതി വിതരണം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടാൽ, അത് ആയിരക്കണക്കിന് ടൺ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ദേശീയ നഷ്ടത്തിന് ഇടയാക്കും.

മാത്രമല്ല, ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അഴുകിയാൽ ശുചിത്വത്തിന്റെയും ഗന്ധത്തിന്റെയും വ്യാപകമായ പ്രശ്നമുണ്ടാകും. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കോൾഡ് സ്റ്റോറുകളിൽ ആഘാതം: ഈ സീസണിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വിളവെടുപ്പ് നടക്കുന്നു, കൂടാതെ തണുത്ത സ്റ്റോറുകൾ സംഭരണത്തിനായി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വാങ്ങുന്ന തിരക്കിലാണ്.

തൊഴിലാളികളുടെ കുറവും ട്രക്ക് നീക്കത്തിൽ നിയന്ത്രണവും കുറഞ്ഞ ശേഷി വിനിയോഗം, ബാങ്ക് വായ്പകളുടെ സ്ഥിരസ്ഥിതി, വയലിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പാഴാക്കൽ എന്നിവ കർഷകർക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാക്കും. ഇത് വരുന്ന മൂന്ന് നാല് മാസങ്ങളിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ വിലയിലും വർദ്ധനവിന് കാരണമായേക്കാം.

ഇക്കാര്യത്തിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ: കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റുകളുടെ വൈദ്യുതി നിരക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കാർഷിക താരിഫുമായി പൊരുത്തപ്പെടണം.

ദേശീയ വൈദ്യുതി വിനിമയത്തിലെ വൈദ്യുതി നിരക്ക് Rs. 1.90 രൂപയും കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് Rs. 6.50 മുതൽ Rs. 8.50. ദുരിതകരമായ ഈ സമയത്ത്, തണുത്ത സ്റ്റോറുകൾക്കുള്ള വൈദ്യുതി യൂണിറ്റ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്രയും ഹരിയാനയും ഇതിനകം തന്നെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് കാർഷിക താരിഫ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്.

➢ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വിളവെടുപ്പും അനുബന്ധ ലോജിസ്റ്റിക്സും ലോക്ക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായി ഒഴിവാക്കണം. വയലിൽ നിന്ന് സ്റ്റോറുകളിലേക്ക് ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ നീക്കുന്നതിന് തൊഴിലാളികളെയും ട്രക്കുകളെയും ഏർപ്പെടുത്താൻ കോൾഡ് സ്റ്റോറുകളെ അനുവദിക്കണം.

Capacity കുറഞ്ഞ ശേഷി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് കോൾഡ് സ്റ്റോറുകൾക്ക് 6 മാസത്തേക്ക് വൈദ്യുതി സബ്സിഡി നൽകണം.

 

ER

(4) കോഴി മേഖലയ്ക്കുള്ള ദുരിതാശ്വാസ നടപടി:

ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ കോഴി മേഖലയിലെ ജോലിക്കാർ 10 ലക്ഷത്തിലധികം കോഴി കർഷകരാണ്. ഇന്ത്യൻ ജിഡിപിയിലേക്ക് നേരിട്ട് 1.2 ലക്ഷം കോടി രൂപ. കോഴി ഒന്നരയിലധികം ചോളം, സോയ കാർഷിക കർഷകർക്ക് നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു, കൂടാതെ കോഴി ഉൽപാദനം, വ്യാപാരം, തീറ്റ, കാർഷിക വിളകൾ, ലോജിസ്റ്റിക്സ്, കോഴി അധിഷ്ഠിത ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ 5 കോടിയിലധികം പൗരന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ തൊഴിൽ നൽകുന്നു. ,

കയറ്റുമതി മുതലായവ. അടുത്തിടെയുണ്ടായ കോവിഡ് -19 പൊട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ കോഴി ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ആവശ്യം കുറഞ്ഞു, ഇത് കോഴി വ്യവസായത്തെ വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നു. വസ്തുത ഉണ്ടെങ്കിലും, ചിക്കൻ, മട്ടൻ, സീഫുഡ് എന്നിവ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നതിനാൽ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നില്ല.

ചോളം, സോയാബീൻ കർഷകരെ ബാധിക്കുക:

കോഴി ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ചോളം, സോയാബീൻ കർഷകരും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നു. തൽഫലമായി, ചോളത്തിന്റെ വില കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു കിലോയ്ക്ക് 25 രൂപയിൽ നിന്ന് 15 രൂപയായി കുറഞ്ഞു.

കോഴി വ്യവസായത്തിൽ സ്വാധീനം:

ഫാം ഗേറ്റിൽ മുട്ടയുടെ വില ഇപ്പോൾ ഒരു മുട്ടയ്ക്ക് 2 രൂപയായി കുറഞ്ഞു. ഓരോ കോഴി കർഷകനും ഒരു പക്ഷിക്ക് ശരാശരി 130 രൂപ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം കാരണം, കോഴി കർഷകർ അവരുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും തുടങ്ങി, അതിന് അടിയന്തിര ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.

വ്യവസായ കണക്കനുസരിച്ച്, 2020 ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ 2020 ഏപ്രിൽ 15 വരെ ലോക്ക്ഡൗൺ തുറക്കുന്നതുവരെ കോഴി വ്യവസായത്തിന്റെ (ബ്രോയിലർ ഫാർമേഴ്‌സ് & ലെയർ ഫാർമേഴ്‌സ്, ഇന്റഗ്രേഷൻ കമ്പനികൾ, ബ്രീഡിംഗ് കമ്പനികൾ) നിലവിലെ 2.5 മാസത്തെ നഷ്ടം 22500 സിആർ ആണ്.

ചെമ്മീൻ വ്യവസായം

ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ചെമ്മീൻ ഉൽപാദക രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ, ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിലുടമ. പ്രധാനമായും കയറ്റുമതിക്കായി ഏകദേശം 1 ബില്ല്യൺ - 1.5 ബില്യൺ ഡോളർ കർഷകർ കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ട് (മൊത്തം ചെമ്മീൻ കയറ്റുമതി 30000 കോടി രൂപയാണ് - ഏകദേശം).

ചെമ്മീൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങൾ (എപി, ടിഎൻ, കേരളം, ഗുജറാത്ത്). ചെമ്മീൻ വളരെ നശിച്ച ഒരു ചരക്കാണ്, സമയത്തിനുള്ളിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ വഷളാകുന്നു.


English Summary: FICCI Recommendations for Agriculture Related Issues that Needs Attention during COVID-19 Lockdown

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine