മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്‍ 59 കേസുകള്‍ പരിഗണിച്ചു

Friday, 17 November 2017 11:00 AM By KJ KERALA STAFF

സംസ്ഥാന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്‍ കാസര്‍കോട് ഗവ.ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ജസ്റ്റിസ് പി. എസ്. ഗോപിനാഥന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ നടത്തിയ സിറ്റിംഗില്‍ കമ്മീഷന്‍ മെമ്പര്‍ ക്രൂട്ടായി ബഷീര്‍ പങ്കെടുത്തു. വിവിധ സഹകരണ ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 49 കേസുകളും ദേശസാല്‍ക്യത ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 10 കേസുകളും ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ 59 കേസുകള്‍ സിറ്റിംഗില്‍ പരിഗണിച്ചു. കമ്മീഷന്‍ കടാശ്വാസം ശിപാര്‍ശ ചെയ്തിട്ടും സഹകരണ വകുപ്പ് ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം കടാശ്വാസം നിഷേധിച്ച ഒരു കേസില്‍ കടാശ്വാസം ലഭ്യമാക്കാന്‍ തീരുമാനമായി.

അനുവദിച്ച കടാശ്വാസം മുതലില്‍ വരവ് വച്ച് ഈട് ആധാരം തിരികെ നല്‍കുന്നതിന് പകരം കൂടുതല്‍ തുക വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കേസില്‍ കടാശ്വാസ തുക മുതലിനത്തില്‍ വരവ് വെച്ച് ഒരു മാസത്തിനകം ആധാരം തിരികെ നല്‍കാന്‍ ബാങ്കിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് ഉത്തരവായി. കമ്മീഷന്‍ കടാശ്വാസം ശിപാര്‍ശ ചെയ്ത കേസുകളില്‍ 2007-ന് ശേഷം വായ്പ പുതുക്കി എന്ന കാരണത്താല്‍ സഹകരണ ആഡിറ്റ് വിഭാഗത്തന്റെ ശിപാര്‍ശ സ്വീകരിച്ച് കടാശ്വാസം നിഷേധിച്ച ഒരു കേസില്‍ പ്രസ്തുത വായ്പയുടെ മുന്‍കാല പ്രാബല്യം കണ്ടെത്തി നിശ്ചിത സമയ പരിധിക്കുള്ളില്‍ കടാശ്വാസം അനുവദിക്കുവാന്‍ സഹകരണ വകുപ്പിന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സഹകരണ, ദേശസാല്‍ക്യത ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വായ്പകളില്‍ കടാശ്വാസത്തിന് അര്‍ഹത നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള 10 കേസുകള്‍ കമ്മീഷന്‍ പരിഗണിക്കുകയും 8 കേസുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. വായ്പാ രേഖകള്‍ പുന:പരിശോധിക്കുന്നതിനായി അടുത്ത സിറ്റിംഗിലേക്ക് മാറ്റിയ കേസുകള്‍ 9. ഹൗസിംഗ് സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ തീര്‍പ്പാക്കേണ്ട 6 കേസുകള്‍ 30 ദിവസത്തിനകം തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവായി. കാലഹരണപ്പെട്ട വായ്പകളില്‍ 2 കേസുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവായി.

ജില്ലാ സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍, ജോയിന്റ് ഡയറക്ടര്‍ വിവിധ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെയും ദേശസാല്‍ക്യത ബാങ്കുകളുടെയും മാനേജര്‍മാര്‍ പരാതി സമര്‍പ്പിച്ച അപേക്ഷകരും പങ്കെടുത്തു.

കടാശ്വാസ കമ്മീഷന്റെ ശിപാര്‍ശ പ്രകാരം അനുവദിച്ച ആശ്വാസ തുക വായ്പാ കണക്കില്‍ വരവ് വെച്ചത് സംബന്ധിച്ചും വായ്പാ കണക്ക് തീര്‍പ്പാക്കുന്നതില്‍ കാലതാമസം വന്നത് സംബന്ധിച്ചും കടാശ്വാസ തുക ലഭിച്ചിട്ടും ഈടാധാരങ്ങള്‍ ബാങ്കുകള്‍ തിരികെ നല്കാത്തത് സംബന്ധിച്ചും കമ്മീഷന് ലഭിച്ച പരാതികള്‍ സിറ്റിംഗില്‍ പരിഗണിച്ചു. അനുവദിച്ച കടാശ്വാസം അപേക്ഷകന്റെ വായ്പാ കണക്കില്‍ വരവ് വെയ്ക്കാതെ ബാങ്കിന്റെ സസ്‌പെന്‍സ് അക്കൗണ്ടില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് കണ്ടെത്തിയ രണ്ട്‌ കേസുകളില്‍ തുക വായ്പാ കണക്കില്‍ വരവ് വെച്ച് നിശ്ചിത തീയ്യതിക്കകം ഈട് ആധാരം തിരികെ നല്‍കാന്‍ സിറ്റിംഗില്‍ തീരുമാനമായി.

കടാശ്വാസത്തിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ട് ഇനിയും കടാശ്വാസം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്ന 10 പരാതികള്‍ കമ്മീഷന്‍ സ്വീകരിച്ചു. നവംബര്‍ 17 ന്‌ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ സിറ്റിംഗ്/അദാലത്ത് കണ്ണൂര്‍ ഗവണ്മണ്ട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും.

Tags: fishermen

CommentsMore from Krishi Jagran

കുട്ടി കര്‍ഷകര്‍ക്കായുള്ള 'കേരള സ്‌കൂള്‍ അഗ്രി ഫെസ്റ്റ്-2019': വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മത്സരങ്ങള്‍

കുട്ടി കര്‍ഷകര്‍ക്കായുള്ള 'കേരള സ്‌കൂള്‍ അഗ്രി ഫെസ്റ്റ്-2019': വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മത്സരങ്ങള്‍ കാര്‍ഷികവൃത്തിയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം കുട്ടികളില്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുക, അന്തസ്സുള്ള തൊഴിലായി കൃഷിയെ അംഗീകരിക്കാന്‍ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരള സ്‌കൂള്‍ അഗ്രി ഫെസ്റ്റ് 2019 ല്‍ പങ…

December 12, 2018

അറിയിപ്പുകൾ

അറിയിപ്പുകൾ പന്നി വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരി മൃഗസംരക്ഷണ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പന്നി വളര്‍ത്തല്‍ വിഷയത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ 13, 14 തീയതികളില്‍ പരിശീലനം നടത്തുന്നു. താല്‍പ്പര്യമുള്ളവര്‍ മുന്‍കൂട്ടി …

December 12, 2018

കുട്ടി കര്‍ഷകര്‍ക്കായുള്ള 'കേരള സ്‌കൂള്‍ അഗ്രി ഫെസ്റ്റ്-2019' ഇത്തവണ പാലക്കാടിന്റെ മണ്ണില്‍

കുട്ടി കര്‍ഷകര്‍ക്കായുള്ള 'കേരള സ്‌കൂള്‍ അഗ്രി ഫെസ്റ്റ്-2019' ഇത്തവണ പാലക്കാടിന്റെ മണ്ണില്‍ കാര്‍ഷികവൃത്തിയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം കുട്ടികളില്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുക, അന്തസ്സുള്ള തൊഴിലായി കൃഷിയെ അംഗീകരിക്കാന്‍ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കേരള സ്‌കൂള്‍ അഗ്രി ഫെസ്റ്റിന്റെ (കെസാഫ്…

December 12, 2018


FARM TIPS

വെള്ളീച്ചയെ തടയാം

December 12, 2018

വേനല്‍ക്കാലങ്ങളില്‍ വിളകളുടെ ഇലകളില്‍ ബാധിച്ച് നീരൂറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടമാണ്‌ വെള്ളീച്ച. ആദ്യകാലങ്ങളില്‍ ഇവ പപ്പായയിലും മരച്ചീനിയിലും മാത്രമാണ് കണ്ടുവ…

സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കൊണ്ട് ജൈവകീടനാശിനികള്‍

November 29, 2018

ഗ്രോബാഗിലോ മട്ടുപ്പാവിലോ വീട്ടവശ്യത്തിനു കുറച്ചു മാത്രം ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരെ പലപ്പോഴും വലയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജൈവകീടനാശിനികളുടെ ചേരുവകൾ. ജൈവകീടനാശിനികള…

കൃഷിയറിവ്‌

November 21, 2018

തക്കാളിച്ചെടികളെ ആക്രമിക്കുന്ന വെള്ളീച്ചയെ തടയാന്‍ പാത്രം കഴുകുന്ന ഡിഷ് വാഷ് ലായനി ഇലകളുടെ അടിവശം തളിക്കുന്നത് നല്ല ഫലം ലഭിക്കും.


CopyRight - 2018 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.