News

സുരക്ഷിതമായ ഭാവിയിലേക്കുള്ള മികച്ച ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ:

ഈ ലോക്ഡൗൺ 2.0 ലെ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ട് & എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലേ? അതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുണ്ട്. ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ പിന്തുണയുള്ള സുസ്ഥിര, സുരക്ഷിത, നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾക്കായി തിരയുന്ന തരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപകരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ സഹായിക്കും!

ഈ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ ദീർഘകാല നിക്ഷേപം, വലിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സ്ഥിരമായ വരുമാനം, നികുതി കാര്യക്ഷമത, വിരമിക്കൽ ആസൂത്രണം എന്നിവയും അതിലേറെയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

സുരക്ഷിതമായ ഭാവിയിലേക്കുള്ള മികച്ച ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പദ്ധതികൾ:

1. സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന (എസ്എസ് വൈ): Sukanya Samriddhi Yojana - Beti Bachao, Beti Padhao

പെൺമക്കളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ മാതാപിതാക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. 2015-ൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് ‘ബേട്ടി ബച്ചാവോ, ബേറ്റി പാധാവോ’ കാമ്പയിനിന് കീഴിൽ ഇത് സമാരംഭിച്ചത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുഞ്ഞിനെയാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പെൺകുട്ടിയുടെ ജനനം മുതൽ 10 വയസ്സ് തികയുന്നതിനുമുമ്പ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും SSY അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിവർഷം 1,000 രൂപ മുതൽ പരമാവധി 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപ തുക മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ.

2. ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതി (എൻ‌പി‌എസ്): National Pension Scheme (NPS)

ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന പ്രശസ്തമായ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണിത്. എല്ലാ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും നിർബന്ധമാണെങ്കിലും എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു തികഞ്ഞ റിട്ടയർമെന്റ് സേവിംഗ് പദ്ധതിയാണിത്. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് വിരമിക്കൽ വരുമാനം നൽകാനാണ് എൻ‌പി‌എസ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 18 നും 60 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ഇന്ത്യക്കാർക്കും എൻ‌ആർ‌ഐകൾക്കും ഈ സ്കീം സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യാനാകും. ഇൻകം ടാക്സ് സെക്ഷൻ 80 സിസിഡി (1 ബി) പ്രകാരം 50,000 രൂപ വരെ നിക്ഷേപത്തിന് കിഴിവുകൾ ഉള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. 1,50,000 രൂപ വരെയുള്ള അധിക നിക്ഷേപങ്ങൾ ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരം നികുതിയിളവ് നൽകുന്നു.

3. പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (പിപിഎഫ്): PPF - Public Provident Fund Account

ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ച ഏറ്റവും പഴയ വിരമിക്കൽ പദ്ധതികളിലൊന്നാണ് പിപിഎഫ്. രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഈ സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക, നേടിയ പലിശ, പിൻ‌വലിച്ച തുക എന്നിവയെല്ലാം നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, പിപിഎഫ് പദ്ധതി സുരക്ഷിതം മാത്രമല്ല, നികുതി ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരം 1,50,000 രൂപ വരെ നികുതിയിളവ് അവകാശപ്പെടാം.

 

4. ദേശീയ സേവിംഗ്സ് സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റ് (എൻ‌എസ്‌സി): NSC : National Savings Certificate

ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ച നാഷണൽ സേവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ‌എസ്‌സി ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഈ സ്കീമിനായുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപ തുക വെറും 100 രൂപയാണെന്നും പരമാവധി നിക്ഷേപ തുക ഇല്ലെന്നും അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും, എൻ‌എസ്‌സിയുടെ പലിശ നിരക്ക് ഓരോ വർഷവും മാറുന്നു. 17-18 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എൻ‌എസ്‌സിയുടെ പലിശ നിരക്ക് 7.6% p.a. ആയിരുന്നു. ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 80 സി പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ നികുതിയിളവ് അവകാശപ്പെടാം. എൻ‌എസ്‌സി പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ നിവാസികൾക്ക് മാത്രമേ യോഗ്യതയുള്ളൂ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

5. അടൽ പെൻഷൻ യോജന (APY): Atal Pension Yojana (APY)

അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതി നൽകുന്നതിനായി ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് APY സമാരംഭിച്ചു. ഈ സ്കീമിന് ആവശ്യമായ യോഗ്യത സാധുവായ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള 18-40 വയസ്സിനിടയിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം. ദുർബല വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തികളെ പെൻഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും അവരുടെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അവർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് അടൽ പെൻഷൻ യോജന. സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആർക്കും APY എടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉപയോഗിച്ച് അടൽ പെൻഷൻ യോജനയ്ക്കായി എൻറോൾ ചെയ്യാം. പക്ഷേ, ഈ സ്കീമിലെ ഏക പരിമിതി 60 വയസ്സ് വരെ സംഭാവന നൽകണം എന്നതാണ്.

6. പ്രധാൻ മന്ത്രി ജൻ ധൻ യോജന (പിഎംജെഡി): Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana 

സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്, ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്, പെൻഷൻ, ഇൻഷുറൻസ്, ക്രെഡിറ്റ് തുടങ്ങി നിരവധി അടിസ്ഥാന ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ദരിദ്രർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശനം നൽകാനാണ് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ആരംഭിച്ച പിഎംജെഡി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാളുടെ ഈ പി‌എം‌ജെ‌ഡി‌വൈയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായപരിധി 10 വർഷമാണ്. 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ നിവാസിക്കും ഈ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. 60 വയസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഈ സ്കീമിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ കഴിയും.


English Summary: government schemes for people

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine