News

ഐസിഎആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഫിഷറീസ്, അക്വാകൾച്ചർ മേഖലയ്ക്കുള്ള വിവിധ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ലഘുലേഖകൾ പുറത്തിറക്കി

ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കോവിഡ് -19 മഹാമാരി ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, ഇത് മത്സ്യബന്ധന, അക്വാകൾച്ചർ മേഖലകളെ രാജ്യത്ത് പലവിധത്തിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  തുറസ്സായ ജല മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യബന്ധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശുദ്ധജല, ഉപ്പുവെള്ള സംവിധാനങ്ങളിലെ അക്വാകൾച്ചർ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ, വിത്ത് ഉൽപാദനം, തീറ്റ പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തനം, വിതരണം, മാർക്കറ്റ് ശൃംഖലകൾ തുടങ്ങി നിരവധി അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വളരെയധികം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  മൊത്തത്തിൽ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, , പ്രോസസ്സറുകൾ, അവരുടെ സമുദായങ്ങൾ എന്നിവ ഈ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ ഭീഷണി നേരിടുന്നു, ഇത് മുഴുവൻ മൂല്യ ശൃംഖലയെയും അത് അനുസരിച്ച് ഉപജീവനത്തെയും ബാധിക്കുന്നു.

കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പങ്കാളികളുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി, ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് (ICAR), കാർഷിക ഗവേഷണ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് (DARE), കൃഷി, കർഷകക്ഷേമ മന്ത്രാലയം, ഗവ.  വിവിധ ഉപമേഖലകളിലെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും സംവേദനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിരവധി നൂതന നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.

ഫിഷറീസ് മേഖലയിൽ, ക്യാപ്ചർ ഫിഷറീസ്, അക്വാകൾച്ചർ, മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും രോഗം പടരാതിരിക്കുന്നതിനും ഫിഷറി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾ വഴി ലഘുലേഖകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനും ഐസി‌എആർ നേതൃത്വം നൽകി.  ഈ ഉദ്യമത്തിൽ,  ഐസി‌എആർ, കൊച്ചി  മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, ഫിഷിംഗ് ബോട്ട് ഉടമകൾ, ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ, ഫിഷ് മാർക്കറ്റ്, സീഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പ്ലാന്റുകൾ, എന്നിവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി  കൂടാതെ 10 വിവിധ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ  ലഘുലേഖകൾ തയ്യാറാക്കി.  .  ഐ‌സി‌ആർ‌-സെൻ‌ട്രൽ‌ ഇൻ‌ലാൻ‌ഡ് ഫിഷറീസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ഐ‌സി‌ആർ‌-സിഫ്രി), നദികൾ‌, എസ്റ്റേറ്ററികൾ‌, ജലസംഭരണികൾ‌, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ‌ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മത്സ്യബന്ധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ‌ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ‌ക്കായി   ലഘുലേഖകൾ തയ്യാറാക്കി.  ഈ ലഘുലേഖകൾ അച്ചടി, ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചാരത്തിലാക്കി, സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പുകൾ, വികസന ഏജൻസികൾ, എൻ‌ജി‌ഒകൾ, സ്വാശ്രയസംഘങ്ങൾ, കൂടാതെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നിവയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു.  അത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തുടനീളം ഈ മേഖലയ്ക്ക് നല്ല സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്.

ഈ സമയോചിതമായ ലഘുലേഖ കളുടെ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ (എഫ്എഒ),റോം  ഏഷ്യ-പ്രാദേശിക സംരംഭങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ സുസ്ഥിര ചെറുകിട മത്സ്യബന്ധനം സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള സന്നദ്ധ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളായി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഐസി‌ആർ-സിഫ്റ്റ്, ഐ‌സി‌ആർ-സിഫ്രി എന്നിവ തയ്യാറാക്കിയ ഈ ലഘുലേഖകൾ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.  ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുടെ പ്രയോജനത്തിനായി.  ഐ‌സി‌എ‌ആറും അതിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളുടെ വലിയ അംഗീകാരമാണിത്.  കൗൺസിലിന്റെ ഈ ശ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗോള മത്സ്യബന്ധന മേഖലയ്ക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് (വെബ്‌പേജ്: http://www.fao.org/3/ca8959en/ca8959en.pdf) സന്ദർശിക്കാനും കഴിയും.


English Summary: ICAR Institutes Released Advisories to Fisheries and Aquaculture Sector in Their Respective Languages

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine