News

ഇസ്രായേൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനവും ഗുണനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്താം

മറ്റ് വ്യവസായങ്ങളെപ്പോലെ, ഇസ്രായേലിലെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്കും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുണ്ട്.  ഇസ്രായേലിലെ വ്യവസായത്തിൽ വളരെയധികം വികസിച്ചതാണ് കൃഷി.  ഇസ്രായേലിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം കാർഷിക രീതികൾക്ക് അനുകൂലമല്ലെന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുക്കാതെ, പുതിയ ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിൽ രാജ്യം മുൻ‌തൂക്കം നൽകുന്നു, കാർഷിക സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്.  രാജ്യത്തിന്റെ 50% ത്തിലധികം ഭൂമിയും മരുഭൂമിയായി ലഭ്യമാണ്, നിലവിലുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് കൃഷിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്.  ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ അഭാവവും ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ 20% ത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമായും കൃഷിയോഗ്യവുമാണ്.  കാർഷിക ഗവേഷണത്തിലും വികസനത്തിലും ഇസ്രായേൽ ഒരു ലോകനേതാവായതിനാൽ, അവിടത്തെ വിളകളുടെ അളവും (ഉൽപാദനവും) ഗുണനിലവാരവും ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചു.  ഇത് പുതിയ വിത്ത്, സസ്യ ഇനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളായ അസോയിൽ കണ്ടീഷനർ സബ്സ്റ്റൻസ് (വെർമിക്യുലൈറ്റ്), പ്രാദേശിക മണ്ണിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ വിളകളുടെ വിളവ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷനിലൂടെ കൃഷിയെ സഹായിക്കുന്നു.

ഇസ്രായേൽ സ്വീകരിച്ച പ്രമുഖ കാർഷിക സാങ്കേതികവിദ്യകളാണ്

1. ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ

2. വാട്ടർ റീസൈക്ലിംഗ്

3. ഇന്റലിജൻസ്

4. ബയോ-കീടനാശിനികൾ

5. ജൈവ വളങ്ങൾ

6. റോബോട്ടിക്സ്

7. സെൻസറുകൾ

  1. ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ: മൈക്രോ-ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം, ജലവും പോഷകങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഇത് പ്രയോജനകരമാണ്. മണ്ണിൻറെ ഉപരിതലത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിതലത്തിന് താഴെ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റം  ,സസ്യങ്ങളുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് സാവധാനം വെള്ളം ഒഴുകാൻ അനുവദിക്കുന്നു.  ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ലക്ഷ്യം വെള്ളം നേരിട്ട് റൂട്ട് സോണിലേക്ക് എത്തിക്കുക, എന്നത് കൂടാതെ വെള്ളം അമിതമായി നീരാവിയായി പോവാതിരിക്കുക എന്നിവയാണ്.  ഇസ്രായേലിൽ ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് സിമിച്ച ബ്ലാസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ യെശയ്യാഹുവും ആണ്.   ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണാത്മക സംവിധാനം 1959-ൽ ബ്ലാസ് സ്ഥാപിച്ചു, പിന്നീട് (1964) കിബ്ബട്ട്സ് ഹാറ്റ്സെറിംറ്റോയുമായി ചേർന്ന് നെറ്റാഫിം എന്ന ജലസേചന കമ്പനി സൃഷ്ടിച്ചു.
  2. വാട്ടർ റീസൈക്ലിംഗ്കാർഡിംഗ്, ഇസ്രായേലിലെ മലിനജലത്തിന്റെ 90 ശതമാനവും പുനരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ ഇത് മുൻനിര രാജ്യങ്ങളിലെ ജല പുനരുപയോഗം /. ജല പുനരുപയോഗത്തിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ വലിയ രാജ്യമാണ് സ്പെയിൻ, അതിന്റെ 20 ശതമാനം മലിനജലം പുനരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു.  റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം യുഎസിനെപ്പോലുള്ള സൂപ്പർ പവർ അതിന്റെ മലിനജലത്തിന്റെ 1-2 ശതമാനത്തിലധികം പുനരുപയോഗം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ല.  ഇസ്രായേലിലെ പുനരുപയോഗത്തിനായി സംസ്കരിച്ച ജലം പ്രധാനമായും കാർഷിക ജലസേചനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.  നദിയുടെ ഒഴുക്കിന്റെ അളവ് കൂട്ടുകയോ തീ തടയുകയോ പോലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഏകദേശം പത്തിലൊന്ന് മലിനജലം ഉപയോഗിക്കുന്നു.  അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് രാജ്യത്ത് കടലിലേക്ക് പുറന്തള്ളുന്നത്.  ജലസംരക്ഷണത്തിലൂടെയും പുനരുപയോഗത്തിലൂടെയും വരൾച്ചയെയും ജലക്ഷാമത്തെയും അതിജീവിക്കാൻ ഇസ്രായേലിന് കഴിഞ്ഞു.  പുതിയ ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള സുപ്രധാന പോയിന്റായി വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിഞ്ഞു.
  3. ഇന്റലിജൻസ് ഇസ്രായേൽ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ മുന്നേറ്റം നടത്തി, ഇത് കർഷകർ വിളകളോട് പെരുമാറുന്നതിനും വിളനിലങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ വിജയകരമായി വികസിപ്പിച്ചു. തൽഫലമായി, എല്ലായ്പ്പോഴും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ അഗ്രികൾച്ചർ കാർഷിക ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും അളവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിരന്തരം സഹായിക്കുന്നു.  സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറി, ഡ്രോൺ, മറ്റ് ഏരിയൽ ഇമേജറി എന്നിവ ഉദാഹരണം.
  4. ജൈവ കീടനാശിനികൾ:95% വിളകളിലും കെമിക്കൽ സ്പ്രേകളിലൂടെയുള്ള നാശനഷ്ടം.  എന്നിരുന്നാലും, ഇസ്രായേലി ശാസ്ത്രജ്ഞർ രാസനിയന്ത്രണ നടപടികൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ദോഷകരമായ കാർഷിക നിയന്ത്രണ രീതികൾ പിന്തുടരുകയോ ബയോ നിയന്ത്രണ നടപടികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.  ബയോളജിക്കൽ കൺട്രോൾ എന്നാൽ ബയോ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിച്ച് വിള നാശനഷ്ടങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക.  ഉദാഹരണത്തിന് ഫെറോമോണുകളുടെ ഒറ്റപ്പെടലും സമന്വയവും.  ട്രയൽ അടയാളപ്പെടുത്തൽ, യുദ്ധ ഉത്തരവുകൾ, ലൈംഗിക അവസ്ഥകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധതരം സാമൂഹിക സന്ദേശങ്ങൾ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ പ്രാണികൾ സ്രവിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഫെറോമോണുകൾ.
  5. ജൈവ വളങ്ങൾ ഇതിൽ ധാന്യങ്ങൾ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, എണ്ണ, കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ, മറ്റ് വിളകൾ എന്നിവയുടെ പോഷകാഹാരവും വിളവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ, ബയോ-വളങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ധാരാളം വാണിജ്യ ജൈവ വളങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.
  6. റോബോട്ടിക്സ്: കാർഷിക സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് ഇത്, റോബോട്ടുകൾ ഉയരമുള്ള മരങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ കഠിനമോ അസാധ്യമോ ആയ പ്രദേശങ്ങളിലെ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നോ പഴങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. കുരുമുളക് വളർത്തുന്ന ഹരിതഗൃഹത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്‌പ്രേ, മോണിറ്ററിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വിളവ് വിലയിരുത്തൽ പോലുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന റോബോട്ടുകളാണ് മറ്റൊരു ഉപയോഗം.  റോബോട്ട് ഹരിതഗൃഹത്തിനുള്ളിൽ നീങ്ങുമ്പോൾ, അതിന്റെ വരികൾക്കിടയിൽ അത് സസ്യങ്ങളുമായി ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്താതെ വിളയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു.
  7. സെൻസറുകൾ ഏത് ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും മേഖലകളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ സോണാർ സെൻസർ ഘടിപ്പിച്ച റോബോട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇത്. പ്ലോട്ട് ഒരു ഹരിതഗൃഹത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുറന്ന വിളനിലം ആണോ എന്നത് പരിഗണിക്കാതെ, ഒരു നിശ്ചിത പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് വിളയുടെ വിളവിന്റെ യഥാർത്ഥ കണക്കാക്കൽ നേടുന്നതിന് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം ഗുണകരമാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.  ഹരിതഗൃഹങ്ങളിൽ വളരുന്ന വിളകളിലെ ഇല രോഗങ്ങളുടെ (വൈറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസ് അണുബാധകൾ കാരണം) ആദ്യകാല ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുള്ള ഹൈപ്പർ സ്പെക്ട്രൽ ക്യാമറയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന റോബോട്ടിക് ആയുധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം.

കാർഷിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പുതിയ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ

ഏതൊരു രാജ്യത്തിലെയും കൃഷി അതിന്റെ ജിഡിപിയുടെ സംഭാവനയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം മനുഷ്യരുടെയോ മൃഗങ്ങളുടെയോ പോഷകാഹാരം.  മെച്ചപ്പെട്ട ഗുണനിലവാരമുള്ള വിളകൾ‌ നേടുന്നതിനും ഉയർന്ന വിളവ്‌ നേടുന്നതിനുമായി പുതിയ നൂതന കൃഷി / നിരീക്ഷണ രീതികൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ / കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ‌ വിവരങ്ങൾ‌ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ആളുകൾ‌ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു.  കൃത്യമായ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സമീപ വർഷങ്ങളിൽ വേഗത കൈവരിക്കുന്നു.  ഈ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, പ്രസക്തമായ വിഷയത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധനാകാതെ കൃഷി കൂടുതൽ ലളിതവും ലാഭകരവും കാര്യക്ഷമവും സുരക്ഷിതവുമാക്കുന്നു.  നിരവധി പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ‌, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന അഞ്ച് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ‌ മിക്ക കർഷകരും മികച്ചതായി കണക്കാക്കുന്നു:

 .ജിഐഎസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, ജിപിഎസ് അഗ്രികൾച്ചർ

 .സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറി

 .ഡ്രോൺ, മറ്റ് ഏരിയൽ ഇമേജറി

 .ഫോർമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഓൺലൈൻ ഡാറ്റയും

 .ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ ലയിപ്പിക്കുന്നു

ജിഐഎസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ, ജിപിഎസ് അഗ്രികൾച്ചർ

കൃത്യത കൃഷിയിൽ ജി‌ഐ‌എസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. മഴ, താപനില, വിള വരുമാനം, സസ്യ ആരോഗ്യം മുതലായവയിൽ നിലവിലുള്ളതും ഭാവിയിലുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന  സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗം   കർഷകർക്ക്  വളരെ ഫലപ്രദമാണ്.

സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറി

ഉപഗ്രഹങ്ങളിലൂടെയും ഡ്രോണുകളിലൂടെയും ചിത്രമോ വിലയേറിയ വിവരശേഖരണമോ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.  പക്ഷികളുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്നുള്ള സസ്യങ്ങൾ, മണ്ണിന്റെ അവസ്ഥ, കാലാവസ്ഥ, ഭൂപ്രദേശം എന്നിവയിലായിരിക്കാം ഡാറ്റ.  അത്തരം പക്ഷിയുടെ കാഴ്ച കാഴ്ച ഡാറ്റ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിലെ കൃത്യതയെ ഗണ്യമായി ഉയർത്തുന്നു.  ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഒരാൾക്ക് വിളയുടെ വിളവ് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവചിക്കാനും വിളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധതരം ഭീഷണികൾ കണ്ടെത്താനും തത്സമയ ഫീൽഡ് നിരീക്ഷണം നടത്താനും കഴിയും.  ക്രോപ്പ് മോണിറ്ററിംഗ് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്, ഇത് ഒരു കർഷകന്റെ തീരുമാനമെടുക്കൽ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് സാറ്റലൈറ്റ് മോണിറ്ററിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, അതിലൂടെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിള നിലത്തിലെ  എല്ലാ നിർണായക പോയിന്റുകളും വസ്തുതകളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവനു കഴിയും.

ഡ്രോൺ / ഏരിയൽ‌ ഇമേജറി

ഡ്രോണുകളിൽ‌ നിന്നും എടുത്ത ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ വിള ബയോമാസ്, ചെടികളുടെ ഉയരം, ചില വിള പ്രദേശങ്ങളിലെ ജല സാച്ചുറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കളകളുടെ സാന്നിധ്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കൃത്യമായ കൃത്യതയോടെ കർഷകരെ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.  കൂടുതൽ കൃത്യമായ ഡാറ്റ നൽകുന്നതിനും ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുമായി ഏരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോൺ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പ്രയോജനകരമാണ്.  പ്രാദേശികമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ ഡ്രോണുകൾ വിലയേറിയ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു.  പ്രാണികളുടെ ആക്രമണം തടയുന്നതിന്, ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗം വളരെ ഫലപ്രദമാണ്.  ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ കീടനാശിനി പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അവയുടെ പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണി കുറയ്ക്കുകയോ തടയുകയോ ചെയ്യുന്നതിനാലാണിത്.  ഇത് ക്രമേണ രാസ നിയന്ത്രണ രീതികൾ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു, ഇത് വിളയുടെ വളർച്ചയെ അല്ലെങ്കിൽ വിളവിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

ഫാർമിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഓൺലൈൻ ഡാറ്റയും

സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച പ്ലാന്റ് അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റയുമായി യോജിച്ച് കാലാവസ്ഥാ ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഫാം അധിഷ്ഠിത സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.  ഇതിലൂടെ കർഷകർക്ക് ജലസേചനം കൃത്യമായി പ്രയോഗിക്കാനും മഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കേടുപാടുകൾ തടയാനും കഴിയും.  ഉദാഹരണത്തിന്, വരൾച്ചാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ, ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ വാൽവ് നിയന്ത്രണമുള്ള ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ബാധകമാണ്.  അതിനാൽ കാലാവസ്ഥാ ഡാറ്റയെ സസ്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് കൃഷിക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

മെർജിംഗ് ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ

വിള നിരീക്ഷണ സമയത്ത് ഇത് ബാധകമാണ്.  ഇടയ്ക്കിടെ ഒരാൾ അവന്റെ / അവളുടെ ഫീൽഡുകളിൽ അർത്ഥവത്തായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നേടുന്നതിന് വിവിധ ഡാറ്റ സെറ്റുകൾ മാഷ് ചെയ്യുകയോ ലയിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.  ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ ഡാറ്റാ സെറ്റുകളുടെ ഉപയോക്താവിന് അവന്റെ / അവളുടെ ഫീൽഡിന്റെ പ്രകടനത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന ജില്ലയിലെ എല്ലാ ഫീൽഡുകളുടെയും ശരാശരി പ്രകടനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും.  കാലാവസ്ഥാ ഡാറ്റ വിശകലന സമയത്താണ് മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ.  ഉദാഹരണത്തിന്, കുറഞ്ഞ താപനിലയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഗവേഷകനെ അറിയിക്കാൻ ഡാറ്റാ സിസ്റ്റത്തിന് കഴിയും, ശൈത്യകാലത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന വിളകൾക്ക് ഹാനികരമാണ്.  അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, സിസ്റ്റത്തിന് + 30 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിലുള്ള താപനിലയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അങ്ങനെ താപ സമ്മർദ്ദം മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്താം.

മുകളിലുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നൽകുന്ന മൂല്യവർദ്ധനവ് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, ആധുനിക ഫാമുകൾക്ക് എക്കാലത്തെയും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്ന് ഉൽ‌പാദന ഫലങ്ങൾ തുടർന്നും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.


English Summary: Israel Enhancing Food Production & Quality by Adopting can be done by india

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine