News

പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ യോഗി മന്ദൻ യോജന: 40 കോടി തൊഴിലാളികൾക്ക് 3000 രൂപ പ്രതിമാസ പെൻഷൻ ലഭിക്കാൻ, ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക

കൊറോണ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ, അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. 

സർക്കാർ കണക്കുകൾ  പ്രകാരം  രാജ്യത്താകമാനം   അസംഘടിത മേഖലയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള  42 കോടി ആളുകൾ രാജ്യവ്യാപകമായിട്ടുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ, കൊറോണ പ്രതിസന്ധി എന്നിവ മൂലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്‌.  പ്രതിമാസ വരുമാനം 15 ആയിരത്തിൽ താഴെയുള്ള ഇത്തരക്കാർക്കായി മോദി സർക്കാർ അടുത്തിടെ ‘പ്രധാൻമന്ത്രി ശ്രാം യോഗി മന്ദൻ യോജന’ ആരംഭിച്ചു.

Recently, the Modi government has started ‘Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana’ for such people whose monthly income is less than 15 thousand. 

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം തൊഴിലാളികളായി ജോലി ചെയ്യുന്ന വീട്ടുജോലിക്കാർ, ഡ്രൈവർമാർ, പ്ലംബർമാർ, മുടി വെട്ടുന്നവർ, തയിക്കുന്നവർ, റിക്ഷാ ഡ്രൈവർമാർ, കഴുകുന്ന ജോലിചെയ്യുന്നവർ, കാർഷിക തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

 എന്താണ് ‘പ്രധാൻ മന്ത്രം ശ്രാം യോഗി മന്ദൻ യോജന’?

പ്രതിമാസം 15,000 രൂപയോ അതിൽ കുറവോ  ആയിട്ടുള്ള ഉള്ള അസംഘടിത തൊഴിലാളികൾക്ക് വാർദ്ധക്യ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു മെഗാ പെൻഷൻ പദ്ധതിയാണ് പ്രധാൻ മന്ത്രം ശ്രീം യോഗി മന്ദൻ യോജന ’. അസംഘടിത മേഖലയിലെ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്കായി 2019 ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇത് ആരംഭിച്ചു.  ഈ സ്കീം പ്രകാരം, 60 വയസ്സിന് ശേഷം പ്രതിമാസം 3000 രൂപ മിനിമം പെൻഷൻ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.  കൂടാതെ, പെൻഷൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഗുണഭോക്താവ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അയാളുടെ പെൻഷന്റെ 50 ശതമാനം പങ്കാളിയ്ക്ക് പെൻഷനായി നൽകും.

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana’ is a mega pension scheme which ensures old age protection for unorganized Workers, whose monthly income is Rs 15,000/ per month or less

കണക്കുകൾ പ്രകാരം 64.5 ലക്ഷം കർഷകരാണ് പ്രധാൻ മന്ത്രം ശ്രീം യോഗി മന്ദൻ യോജന ’(PMSYM) പ്രകാരം പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.

അടുത്ത 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 10 കോടി തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് പിഎംഎസ്വൈഎം ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 

പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രതിമാസം   3000 / -  പെൻഷൻ തുക   ലഭിക്കും.

ഈ തുക പെൻഷൻ ഉടമകളെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ സഹായിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ (GDP) 50 ശതമാനം സംഭാവന നൽകുന്ന അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള നന്ദി സൂചകമാണ് ഈ പദ്ധതി.

18 നും 40 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള അപേക്ഷകർ 60 വയസ്സ് തികയുന്നതുവരെ പ്രതിമാസം 55 മുതൽ 200 രൂപ വരെ പ്രതിമാസം സംഭാവന നൽകണം.

അപേക്ഷകന് 60 വയസ്സ് തികഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, അയാൾക്ക് / അവൾക്ക് പെൻഷൻ തുക ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയും.  ഓരോ മാസവും ഒരു നിശ്ചിത പെൻഷൻ തുക ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കും.

പ്രധാൻ മന്ത്രി ശ്രാം യോഗി മന്ദൻ യോജനയ്‌ക്കുള്ള വ്യവസ്ഥ എന്താണ്?

ഈ സ്കീമിനായുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രായം 18 വയസ്സിനും 40 വയസ്സിനും ഇടയിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഇതോടൊപ്പം, ഗുണഭോക്താവിന്റെ പ്രതിമാസ വരുമാനം 15 ആയിരം രൂപയിൽ കുറവായിരിക്കണം.  തൊഴിലാളികൾ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ മറ്റേതെങ്കിലും പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല.

യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡം

അസംഘടിത തൊഴിലാളിക്കായി (UW)

പ്രവേശന പ്രായം 18 നും 40 നും ഇടയിൽ

പ്രതിമാസ വരുമാനം 15000 രൂപയോ അതിൽ കുറവോ

പ്രധാൻ മന്ത്രി ശ്രാം യോഗി മന്ദൻ യോജന (PMSYM) നായുള്ള പ്രധാന രേഖകൾ

രജിസ്ട്രേഷന് ഈ മൂന്ന് രേഖകൾ നിർബന്ധമാണ്:

ആധാർ കാർഡ്

ഐ‌എഫ്‌എസ്‌സിയുമായുള്ള സേവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് / ജൻ ധൻ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ

ബന്ധപ്പെടാൻ സാധുവായ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ

പ്രധാൻ മന്ത്രം ശ്രാം യോഗി മന്ദൻ യോജനയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ

ഈ സ്കീമിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ, താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തിക്ക് അടുത്തുള്ള സി‌എസ്‌സി (കോമൺ സർവീസ് സെന്റർ), ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൽഐസി) ബ്രാഞ്ച്, സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ (ഇ എസ് ഐ സി),     സംസ്ഥാന സർക്കാർ      അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻറെ ഇപിഎഫ്ഒ  ലേബർ ഓഫീസ് എന്നിവയിൽ നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാം.  . 

To avail the benefit from this scheme, the interested person can easily apply from nearby CSC (Common Service Center), Life Insurance Corporation of India (LIC) branch, State Employees Insurance Corporation (ESIC), EPFO ​​or Labor Office of Central and State Government.

അതിൽ സ്വയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി   പല സംസ്ഥാനങ്ങളും   പ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ട്‌.  പ്രധാനപ്പെട്ട രേഖകൾ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.  സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ പാസ്ബുക്കിൽ IFSC കോഡ് അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.  അതിനുശേഷം ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സി‌എസ്‌സി വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

പ്രധാൻ മന്ത്രി ശ്രാം യോഗി മന്ദൻ യോജനയ്ക്കായി ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

How to Apply Online for Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana?

പ്രധാൻ മന്ത്രം ശ്രാം യോഗി മന്ദൻ യോജനയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പോകുക (https://maandhan.in/shramyogi)

Go to the official website of Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana (https://maandhan.in/shramyogi)

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Click Here

തുടർന്ന്, ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക എന്ന എന്ന ഐക്കണിൽ  ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

Then, You can find Click Here to Apply Now.

തുടർന്ന് നിങ്ങൾ സി‌എസ്‌സി വെബ്‌സൈറ്റിൽ പോകും.

Then you will access the CSC website.

ലോഗിൻ ചെയ്‌ത് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കുക.

Log in and fill every details.

പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും.

After completing, your application will be processed.

സംഭാവന എത്രയായിരിക്കും?

പദ്ധതിയിൽ, ഗുണഭോക്താക്കൾ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് സംഭാവന നൽകണം.  ഇതിനർത്ഥം സംഭാവനയുടെ പ്രായം പ്രായം കുറഞ്ഞതാണ്.  ഒരു വ്യക്തി 18 വയസ്സിൽ പദ്ധതിയിൽ ചേരുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾ പ്രതിമാസം 55 രൂപ നിക്ഷേപിക്കണം.

അതുപോലെ, 29 വയസ്സിന് 100 രൂപയും 40 വയസ് പ്രായമുള്ള 200 രൂപയും നൽകേണ്ടിവരും.  ഇത് പരമാവധി സംഭാവനയാണ്.  ഈ തുക 60 വയസ്സ് വരെ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.  അതേസമയം, പ്രീമിയം നിക്ഷേപിക്കുമ്പം തന്നെ അതേ തുക അംഗത്തിന്റെ പേരിൽ സർക്കാർ നിക്ഷേപിക്കും.

ആർക്കാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാത്തത്?

ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ പദ്ധതിയുമായി ഇതിനകം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അത്തരം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകില്ല.  എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് (ഇപിഎഫ്ഒ), നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീം (എൻ‌പി‌എസ്) അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ (ഇ എസ് ഐ സി) അല്ലെങ്കിൽ ആദായനികുതി അടയ്ക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ സ്കീമിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയില്ല.

Who will not get the benefit?

The benefits of this scheme will not be available to such workers who are already associated with any government scheme. Members of Employees Provident Fund (EPFO), National Pension Scheme (NPS) or State Employees Insurance Corporation (ESIC) or people who pay income tax are not entitled to the benefit of this scheme.

 

കൂടുതൽ അനുബന്ധ വാർത്തകൾ വായിക്കുക: പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മില്‍ക്ക് ഷെഡ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് പദ്ധതിയിലേക്ക് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം


English Summary: PM Shram Yogi Maandhan Yojana: 40 Crore Workers to Get Rs 3000 Monthly Pension

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine