News

പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ പദ്ധതി Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) പ്രകാരം, ആ കർഷകർക്കെല്ലാം മുഴുവൻ തുകയും ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കും

പ്രധാൻ മന്ത്രി കിസാൻ സമൻ നിധി യോജന പ്രകാരം 2,000 കോടി രൂപ ക്രമേണ രാജ്യത്തെ 9 കോടി കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി. കൊറോണയിലെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ മാർച്ച് 27 ന് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ 1.7 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് അദ്ദേഹം കർഷകർക്കായി ഒരു വലിയ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി, “പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമൻ നിധി യോജന പ്രകാരം ഏപ്രിൽ ആദ്യ വാരത്തിൽ കർഷകർക്ക് 2,000 രൂപ ലഭിക്കും. ഈ പ്രഖ്യാപനപ്രകാരം രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഫണ്ട് മാറ്റുന്നു. ”

എന്നിരുന്നാലും, പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ യോജനയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന നിരവധി കർഷകർ ഇപ്പോഴും രാജ്യത്തുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ, അത്തരം നിരവധി കർഷകരുടെ രജിസ്ട്രേഷന് ഇതുവരെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് കാരണം. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾക്ക്, അത്തരം കർഷകരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ.

പ്രധാനമന്ത്രി കിസന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷന് അപേക്ഷിക്കുകയും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കാരണം, ഇതുവരെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അംഗീകാരം ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പണം വരും.

 

പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ യോജന പണം ഒരേസമയം ലഭിക്കും

പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമൻ നിധി പദ്ധതിയുടെ പോർട്ടലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് https://pmkisan.gov.in/ ഡിസംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള 4 മാസങ്ങളിൽ ഒരു കർഷകൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണമൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, എപ്പോൾ അവന്റെ രജിസ്ട്രേഷനും സ്വീകരിക്കും, അതിനുശേഷം മുൻ കാലാവധിയുടെയും ഏപ്രിൽ മാസത്തിന്റെയും പണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒത്തുചേരും.

എന്താണ് പ്രധാൻ മന്ത്രി കിസാൻ സമൻ നിധി യോജന? 

(What is Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana?)

പ്രധാൻ മന്ത്രി കിസാൻ സമൻ നിധി യോജന ഇന്ത്യയിലെ ചെറുകിട, നാമമാത്ര കർഷകർക്കായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ കർഷകരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം രാജ്യത്തെ 14 കോടി കർഷകർക്ക് പ്രതിവർഷം രണ്ടായിരം രൂപയുടെ 3 ഗഡുക്കളായി ലഭിക്കും, അതായത് ഓരോ ഗുണഭോക്താവ് കർഷകനും ആറായിരം രൂപ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായമായി നൽകും.

പ്രധാനമന്ത്രി-കിസാൻ യോജനയ്ക്കായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം / രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം?

(How to apply / register for PM-Kisan Yojana?)

സ്കീമിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കർഷകന് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ website ദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കർഷകനായി സ്വയം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതായത് www.pmkisan.gov.in/.

കൃഷിക്കാരൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് സ്വയം ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം https://www.pmkisan.gov.in/RegistrationForm.aspx.

ഇതുകൂടാതെ, കർഷകർക്ക് പ്രാദേശിക പട്വാരി അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയോഗിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി-കിസാൻ യോജനയുടെ (പിഎം കിസാൻ യോജന) നോഡൽ ഓഫീസറുമായി ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള പൊതു സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ (സി‌എസ്‌സി) സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം.

 

പ്രധാനമന്ത്രി-കിസാൻ യോജനയ്ക്കുള്ള പ്രധാന രേഖകൾ

(Important documents for PM-Kisan Yojana)

പ്രധാനമന്ത്രി-കിസാൻ യോജനയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കർഷകന് ഇനിപ്പറയുന്ന രേഖകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.


ആധാർ കാർഡ്
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്
ഭൂമി കൈവശമുള്ള പ്രമാണം
പൗരത്വ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം,

കർഷകൻ അപേക്ഷയുടെ നില, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ www.pmkisan.gov.in/ ൽ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം.

പ്രധാനമന്ത്രി-കിസാൻ യോജനയുടെ ഗുണഭോക്തൃ നില 

(Beneficiary Status of PM-Kisan Yojana)

ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ കൃഷിക്കാർ പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ യോജനയുടെ കീഴിൽ ഗുണഭോക്തൃ പദവി വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നടപടി പിന്തുടരുക-

കൃഷിക്കാരൻ ആദ്യം PM-Kisan- ന്റെ www.pmkisan.gov.in/ എന്ന website ദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് പോകണം. Website ദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ക്ലിക്കുചെയ്‌തതിനുശേഷം, ക്ലിക്കുചെയ്യുമ്പോൾ ഹോം പേജ് തുറക്കും.

ഫാർമർ കോർണറിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഈ ഹോം പേജിൽ ദൃശ്യമാകും. ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് കർഷകന് ഗുണഭോക്തൃ പദവി കാണാം. കൃഷിക്കാരൻ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യണം.

ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്കുചെയ്തതിനുശേഷം, ഒരു പേജ് മുന്നിൽ തുറക്കും. കൃഷിക്കാരന് ഗുണഭോക്തൃ നില കാണണമെങ്കിൽ, ആരുടെയെങ്കിലും സഹായത്തോടെ കർഷകന് ആധാർ നമ്പർ, മൊബൈൽ നമ്പർ, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്നിവ കാണാനാകും.

'പി.എം-കിസാൻ' സ്‌കീമിനായി ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ 

(Toll free number for 'PM-Kisan' scheme)

പ്രധാൻ മന്ത്രി കിസാൻ സമൻ നിധി യോജനയുടെ (പ്രധാൻ മന്ത്രി കിസാൻ സമൻ നിധി യോജന) രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ മോഡി സർക്കാർ ആദ്യ ഗഡുമായ 2-2 ആയിരം രൂപ രാജ്യത്തെ 3.36 കോടി കർഷകർക്ക് നൽകി. ഈ പദ്ധതിയുടെ പണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ,

ആദ്യം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടന്റ്, ജില്ലാ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർ എന്നിവരുമായി ബന്ധപ്പെടണം. അവിടെ നിന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമില്ലെങ്കിൽ, കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയം നൽകിയ ടോൾ ഫ്രീ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുമായി (പിഎം-കിസാൻ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ 155261 അല്ലെങ്കിൽ 1800115526) ബന്ധപ്പെടുക. വിഷയം അവിടെ നിന്ന് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നമ്പർ 011- 23381092 എന്ന നമ്പറിൽ സംസാരിക്കുക.


English Summary: Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) farmers will receive all installments till application registration

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine