News

ഗോത്ര കരകൗശലത്തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് 23 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഗോത്ര ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ട്രിഫെഡ്

dsf
 ‘ആദിവാസി ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും വിപണനത്തിനുമുള്ള സ്ഥാപനപരമായ പിന്തുണ’ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം ചെറുകിട വന ഉൽപാദനത്തിന്റെ എം‌എസ്‌പിയെ (MSP of items of Minor Forest Produce under the scheme ‘Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products ) ആദിവാസി കാര്യ മന്ത്രാലയം ഇതിനകം ഉയർത്തി.  ആദിവാസി കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന അഭൂതപൂർവമായ പ്രയാസങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, ഗോത്രവർഗക്കാർക്കും ആദിവാസി കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾക്കും പിന്തുണ നൽകുന്നതിന് സർക്കാർ നിരവധി അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.
 
 ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ, ട്രിഫെഡ് (TRIFED of M/o Tribal Affairs) ഏകദേശം 10 ലക്ഷം ഗോത്ര കരകൗശല കുടുംബങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.  കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസത്തിനുശേഷം, രാജ്യവ്യാപകമായി പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, ആദിവാസി കരകൗശലത്തൊഴിലാളികളുടെ എല്ലാ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലച്ചു, അവരുടെ ഉപജീവനമാർഗത്തെ ബാധിച്ചതിനാൽ കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്.  നിലവിലുള്ള വലിയ സ്റ്റോക്കുകളിൽ പലതും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, വിൽപ്പന വളരെ കുറവാണ്.  കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾക്കൊപ്പം ലഭ്യമായ ഇനങ്ങളിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, ഗിഫ്റ്റ് & അസ്സോർട്ട്മെന്റുകൾ, വാൻ ധൻ നാച്ചുറൽസ്, മെറ്റൽ, ജ്വല്ലറി, ട്രൈബൽ പെയിന്റിംഗുകൾ, മൺപാത്രങ്ങൾ, ചൂരൽ, മുള Textiles, (Gift & Assortments, Van Dhan Naturals, Metal, Jewellery, Tribal Paintings, Pottery, Cane & Bamboo ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
 
 മേൽപ്പറഞ്ഞവയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് അടിയന്തിര പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി ഇനിപ്പറയുന്നവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്:
 
 a) വിറ്റുപോകാത്ത ഓഹരികൾ വാങ്ങൽ - മിക്ക ആദിവാസി കരകൗശലത്തൊഴിലാളികളും തങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തിനായി അവരുടെ ഗോത്ര ഉൽ‌പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയെ ആശ്രയിക്കുന്നു, അതിനാൽ അവർക്ക് അടിയന്തിര ആശ്വാസം ആവശ്യമാണ്.  ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി, നിലവിലുള്ള ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്ന ആദിവാസി കരകൗശലത്തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാൻ ഗോത്രകാര്യ മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകി.  അതനുസരിച്ച്, ഏകദേശം മൂല്യമുള്ള ഗോത്ര ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ട്രിഫെഡ് പദ്ധതിയിടുന്നു.   രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആദിവാസി കരകൗശലത്തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന്  23 കോടി രൂപയുടെ ആദിവാസി ഉത്പന്നങ്ങൾ .സ്വരൂപിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു.  
 
 കൂടാതെ, ട്രിഫെഡ് വ്യവസായ ഫെഡറേഷനുകളും പ്രമുഖ കോർപ്പറേറ്റുകളും ബിസിനസ്സ് ഓർഗനൈസേഷനുകളും ആയി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വെബിനാറുകളിലൂടെ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ഗോത്രവർഗ കരകൗശലത്തൊഴിലാളികളുടെ സ്റ്റോക്ക്  താഴെ പറയുന്ന രീതിയിൽ  വാങ്ങാൻ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:
  •  മൊത്തത്തിലുള്ള വാങ്ങലും വിൽപ്പനയും
  • സമ്മാന ആവശ്യകതകൾ
  •  ഫോൾഡറുകൾ, സ്റ്റേഷനറി മുതലായ കോൺഫറൻസ് / സെമിനാർ ഇനങ്ങൾ.
  •  പെയിന്റിംഗുകൾ, ഡോക്ര മുതലായ അലങ്കാരവസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓഫീസുകൾക്കുള്ള ആവശ്യസാധനങ്ങൾ .
  •  ഫ്രാഞ്ചൈസി മോഡൽ എടുക്കാം 
  •  തേൻ, സൂപ്പ്, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, അരി, മില്ലറ്റ്, ടീ, കോഫി  എന്നിവ പോലുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കൾ  (വാൻ‌ഡാൻ‌ നാച്ചുറൽ‌സ്) വൻ തോതിൽ  വാങ്ങാം.
 
 നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന, യുനിസെഫ്, ആരോഗ്യ, കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം (WHO, UNICEF, Ministry of Health and Family Welfare )  പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ചില ആദിവാസി കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾ മാസ്കുകളും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകളും നിർമ്മിക്കുന്നു.
 
 
dg
b) ഗോത്രവർഗക്കാർക്ക് പ്രതിമാസ റേഷൻ നൽകൽ - കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കുറച്ച് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനായി, ട്രിഫെഡ് ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഫൗണ്ടേഷനുമായി ചേർന്ന് അവരുടെ #iStandWithHumanity എന്ന കാമ്പെയ്‌നുമായി സഹകരിച്ച് ഗോത്ര കുടുംബങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുകയെന്ന മനുഷ്യത്വമായ കാര്യം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി  .  ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന റേഷൻ കിറ്റുകൾ (സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുമ്പോൾ) വാങ്ങുന്നതും വിതരണം ചെയ്യുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.  ഓരോ റേഷൻ കിറ്റിലും ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു: 5 കിലോ ഗോതമ്പ് മാവ്, 2 കിലോ ദാൽ, 3 കിലോ അരി, 500 മില്ലി ഓയിൽ, 100 ഗ്രാം മഞ്ഞൾ   പൊടി, 100 ഗ്രാം മുളക് പൊടി , 100 ഗ്രാം ജീരകം, 100 ഗ്രാം കറുത്ത കടുക് വിത്ത്, 100 ഗ്രാം കറി മസാല,  2 സോപ്പുകൾ.
 
 c) ചെറുകിട കരകൗശലത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രവർത്തന മൂലധനം നൽകൽ - ട്രൈഫെഡ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗോത്രവർഗക്കാർക്ക് സോഫ്റ്റ് ലോണിനായി അനുകൂലമായ ഫണ്ടിംഗ് നിബന്ധനകൾ പ്രകാരം അവരുടെ സ്റ്റോക്ക് മോർട്ട്ഗേജ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന റിവോൾവിംഗ് ഫണ്ടുകളായി അവർക്ക് നല്കുന്നു .  ഇങ്ങനെ ആദിവാസി കരകൗ ശലത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രവർത്തന മൂലധനവും പണലഭ്യതയും നൽകുന്നത് അത്തരം അഭൂതപൂർവമായ പ്രയാസത്തെ അതിജീവിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കും.
 
 
 d) ഗോത്രമേഖലകളിൽ മാസ്കുകൾ, സോപ്പുകൾ, കയ്യുറകൾ, പിപിഇകൾ എന്നിവ നൽകൽ - കോവിഡ് -19 മൂലമുള്ള നിലവിലെ സാഹചര്യം ഗോത്ര കരകൗശലത്തൊഴിലാളികളും ശേഖരിക്കുന്നവരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദരിദ്രരും പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ടവരുമായ ജനങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തിന് കനത്ത പ്രഹരമേൽപ്പിച്ചു, .  പല പ്രദേശങ്ങളിലും വന ഉൽപാദനത്തിനും വിളവെടുപ്പിനുമുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച സീസണാണിത്, ഇത് ഗോത്രവർഗക്കാരെ ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവരുടെ സുരക്ഷയെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇടയാക്കും.  ആദിവാസി കരകൗശലത്തൊഴിലാളികളുടെയും ശേഖരിക്കുന്നവരുടെയും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി, ട്രിഫെഡ് യഥാക്രമം 1 ദശലക്ഷം ഫെയ്സ് മാസ്കുകൾ, സോപ്പുകൾ, കയ്യുറകൾ, 20,000 പിപിഇ കിറ്റുകൾ എന്നിവ ഗോത്രവർഗ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.
 
 e) വെബിനാറുകളും കോവിഡ് 19 ഉപദേശങ്ങളും - ട്രിഫെഡ് യുണിസെഫുമായി സഹകരിച്ച് 2020 ഏപ്രിൽ 09 ന് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള വെബിനാർ എല്ലാ സംസ്ഥാന നോഡൽ & ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ഏജൻസികൾ, മെന്ററിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ, വാൻ ധൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ, മറ്റ് പങ്കാളികൾ എന്നിവരുമായി ചേർന്ന് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നതിനായി ഗോത്രവർഗ ശേഖരണക്കാർക്കിടയിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിച്ചു.  അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ശുചിത്വം പാലിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 
 കൂടാതെ, എല്ലാ സംസ്ഥാന നോഡൽ വകുപ്പുകളുമായും നടപ്പാക്കൽ ഏജൻസികളുമായും ഏകോപിപ്പിച്ച് ട്രിഫെഡ് വ്യക്തിഗതമായി 2020 ഏപ്രിൽ 14 മുതൽ ഏപ്രിൽ 17 വരെ യുണിസെഫിന്റെ പ്രാദേശിക യൂണിറ്റുകളും ജില്ലാ ഏജൻസികൾ, വാൻ ധൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ, മെന്ററിംഗ് ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ( regional units of UNICEF and participation from District Agencies, Van Dhan Kendras, Mentoring Organizations  ) എന്നിവയുടെ പങ്കാളിത്തവും ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനതല വെബിനാർ നടത്തി.  ഫ്ലൈയറുകൾ, ഡിജിറ്റൽ പോക്കറ്റ് ബുക്ക്, ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങൾ, അവതരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ രൂപത്തിൽ യുനിസെഫ് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ വിവര മെറ്റീരിയൽ ലഭ്യമാക്കി.
 

English Summary: TRIFED to Procure Tribal Products worth Rs 23 crore from Tribal Artisans

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine