News

സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്കായുള്ള അടിയന്തര ധനസഹായ പദ്ധതിക്കായി ലോക ബാങ്കും ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റും 750 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ കരാർ ഒപ്പിട്ടു

MSME

MSME

കോവിഡ്-19 പ്രതിസന്ധി സാരമായി ബാധിച്ച സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് (എംഎസ്എംഇ) ധനലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എം.എസ്.എം.ഇ എമർജൻസി റെസ്‌പോൺസ് പ്രോഗ്രാമിനായി ലോക ബാങ്കും ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റും 750 മില്യൺ ഡോളർ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതം നേരിടാനും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലുകൾ സംരക്ഷിക്കാനും സഹായകമാവുന്ന തരത്തിൽ ലോകബാങ്കിന്റെ MSME എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് പ്രോഗ്രാം 1.5 ദശലക്ഷം സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര മൂലധനവും വായ്പാ ലഭ്യതയും ഉറപ്പാക്കും.

ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി  സമീർ കുമാർ ഖാരെയും ലോക ബാങ്കിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇന്ത്യ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ  ജുനൈദ് അഹമ്മദുമാണ് കരാർ ഒപ്പിട്ടത്.

പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നിലനിൽപ്പിനായി സൂക്ഷ്മ, ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് വായ്പ നൽകുന്നത് തുടരാൻ പ്രേരിപ്പികുന്നതിനും സർക്കാർ ഗ്യാരൻറി നൽകുന്നതിനും നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനികളെയും ബാങ്കുകളെയും പദ്ധതി സഹായിക്കുമെന്ന്  ഖാരെ പറഞ്ഞു.

Economic Affairs Addl.Secretary Sameer kumar Khare

Economic Affairs Addl.Secretary Sameer kumar Khare

ലോക ബാങ്കിന്റെ തന്നെ സ്വകാര്യമേഖലയിലുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ (ഐ‌എഫ്‌സി) ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോക ബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പ്, സൂക്ഷ്മ , ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭക മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സർക്കാരിന്റെ സംരംഭങ്ങളെ ഇനിപ്പറയുന്ന തരത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കും:

* ധനലഭ്യത  ഉറപ്പു വരുത്തും

* നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനികളെയും ചെറുകിട ധനകാര്യ ബാങ്കിങ് സ്ഥാപനങ്ങളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തും.

* സാമ്പത്തികരംഗത്തെ നൂതന സംരംഭങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും

ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് -19 പ്രതിരോധത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ പുതിയ എം‌.എസ്‌.എം.‌ഇ. പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ ഇതു വരെ ലോക ബാങ്ക്  275 കോടി ഡോളർ നേരത്തെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു.

World Bank country Director Junaid Ahmad

World Bank country Director Junaid Ahmad

World Bank and Government of India sign $750 million Agreement for Emergency Response Programme for Micro, Small, and Medium Enterprises

The World Bank and the Government of India today signed the $750 million agreement for the MSME Emergency Response Programme to support increased flow of finance into the hands of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), severely impacted by the COVID-19 crisis.

The World Bank’s MSME Emergency Response Programme will address the immediate liquidity and credit needs of some 1.5 million viable MSMEs to help them withstand the impact of the current shock and protect millions of jobs. This is the first step among a broader set of reforms that are needed to propel the MSME sector over time.

The agreement was signed by Sameer Kumar Khare, Additional Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance on behalf of the Government of India and  Junaid Ahmad, Country Director (India) on behalf of the World Bank.

Khare said that the COVID-19 pandemic has severely impacted the MSME sector leading to loss of livelihoods and jobs. The Government of India is focused on ensuring that the abundant financial sector liquidity available flow to NBFCs, and that banks which have turned extremely risk averse, continue taking exposures in the economy by lending to NBFCs. This project will support the Government in providing targeted guarantees to incentivize NBFCs and banks to continue lending to viable MSMEs to help sustain them through the crisis.

The World Bank Group, including its private sector arm – the International Finance Corporation (IFC), will support the government’s initiatives to protect the MSME sector by:

Unlocking liquidity

India’s financial system benefited from early and decisive measures taken by the RBI and the Government of India (GOI) to infuse liquidity into the market. Give current uncertainties, lenders remain concerned about borrowers’ ability to repay – resulting in limited flow of credit even to the viable enterprises in the sector. This program will support government’s efforts to channel that liquidity to the MSME sector by de-risking lending from banks and Non-Banking Financial Companies (NBFCs) to MSMEs through a range of instruments, including credit guarantees.

Strengthening NBFCs and SFBs

Improving the funding capacity of key market-oriented channels of credit, such as the NBFCs and Small Finance Bank (SFBs), will help them respond to the urgent and varied needs of the MSMEs. This will include supporting government’s refinance facility for NBFCs. In parallel, the IFC is also providing direct support to SFBs through loans and equity.

Enabling financial innovations

Today, only about 8 percent of MSMEs are served by formal credit channels. The program will incentivize and mainstream the use of fintech and digital financial services in MSME lending and payments. Digital platforms will play an important role by enabling lenders, suppliers, and buyers to reach firms faster and at a lower cost, especially small enterprises who currently may not have access to the formal channels.

Junaid Ahmad said that the MSME sector is central to India’s growth and job creation and will be key to the pace of India’s economic recovery, post COVID-19. The immediate need is to ensure that the liquidity infused into the system by the government is accessed by MSMEs. Equally important is to strengthen the overall financing ecosystem for MSMEs. This operation seeks to achieve both these objectives by furthering the role of NBFCs and SCBs as effective financial intermediaries and leveraging fintech to broaden the reach of finance into the MSME sector.

The World Bank has to date committed $2.75 billion to support India’s emergency COVID-19 response, including the new MSME project. The first $1 billion emergency support was announced in April this year for immediate support to India’s health sector. Another $1 billion project was approved in May to increase cash transfers and food benefits to the poor and vulnerable, including a more consolidated delivery platform – accessible to both rural and urban populations across state boundaries.

The $750 million loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), has a maturity of 19 years including a 5-year grace period.

 

കൂടുതൽ അനുബന്ധ വാർത്തകൾ വായിക്കുക: പ്രതിസന്ധികൾ അവസരങ്ങളാക്കി എല്ലാവരും കൃഷിയിലേക്കിറങ്ങണം : കൃഷിമന്ത്രി


English Summary: World Bank and Government of India sign $750 million Agreement for Emergency Response Programme for Micro, Small, and Medium Enterprises

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine