1. Environment and Lifestyle

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും

ഒരു പ്രദേശത്തിൻറെ ശരാശരി ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയുടെ തോതിനെയാണ് ‘കാലാവസ്ഥ’ എന്ന് പറയുന്നത്. ഊഷ്മാവ്, കാറ്റിൻ്റെ വേഗത , ബാഷ്പീകരണം, മർദ്ദം എന്നിവയുടെ തോതുകളുടെ അടിസ്ഥാന ത്തിലാണ് കാലാവസ്ഥ നിർണയിക്കുന്നത്

KJ Staff
drought

ഒരു പ്രദേശത്തിൻറെ ശരാശരി ദിനാന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയുടെ തോതിനെയാണ് ‘കാലാവസ്ഥ’ എന്ന് പറയുന്നത്. ഊഷ്മാവ്, കാറ്റിൻ്റെ വേഗത , ബാഷ്പീകരണം, മർദ്ദം എന്നിവയുടെ തോതുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാലാവസ്ഥ നിർണയിക്കുന്നത്. ഈ ഘടകങ്ങളുടെ തോതുകളിലുണ്ടാകുന്ന അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങളാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ചുഴലിക്കാറ്റ്, പേമാരി, വരൾച്ച, അതിശൈത്യം, സമുദ്രനിരപ്പിലെ ക്രമാതീതമായ ഉയർച്ച, വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവയെല്ലാം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ സൂചനകൾ ആണ്. യു എൻ എഫ് സി സി (യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ ഫ്രെയിംവർക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്) എന്ന അന്താരഷ്ട്ര സംഘടന രൂപീകരിച്ച അന്തർ സർക്കാർ സമിതിയുടെ (ഐ പി സി സി) കീഴിൽ ഇന്ന് നിരവധി പഠനങ്ങളാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ കുറിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ അറ്റ്മോസ്ഫെറിക് റിസർച്ച് (എൻ സി എ ആർ), സെന്റർ ഫോർ റിമോട്സെൻസിങ് ഓഫ് ഐസ് ഷീറ്റ്സ് (സി ആർ ഇ എസ് ഐ എസ്), നാഷണൽ ക്ലൈമറ്റ് ഡാറ്റ സെന്റർ (എൻ സി ഡി സി ) തുടങ്ങി മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നു.നിലവിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആഗോള പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്നാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെയും സമുദ്രങ്ങളുടെയും താപനില വർദ്ധിച്ചു, സമുദ്രനിരപ്പിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ്, ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലെ ഹിമത്തിന്റെ ശക്തമായ കുറവ് ഇവയെല്ലാം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവുമായി ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. കാലാവസ്ഥാ രീതികളിൽ വർഷം തോറും വരുന്നമാറ്റങ്ങൾ, അസാധാരണമായ തണുത്ത ദിനങ്ങളും രാത്രികളും തണുത്ത ശൈത്യകാലവും വേനൽക്കാലവും സൃഷ്ടിക്കും. അതിനാൽ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയോ വലുപ്പമോ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ:

 ആഗോളതാപനം കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഭൂമിയുടെ ശരാശരി ആഗോള താപനിലയിലെ വർദ്ധനവാണ് ആഗോളതാപനമായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ (ജിഎച്ച്ജി) വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാന്ദ്രതകളും മനുഷ്യർ ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റ് ഉദ്വമനങ്ങളും മൂലമാണ് ആഗോളതാപനം മിക്കവാറും സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ജീവൻ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഊർജ്ജത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുന്ന പകുതിയോളം പ്രകാശം വായുവിലൂടെയും മേഘങ്ങളിലൂടെയും ഉപരിതലത്തിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു, അവിടെ അത് ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഇൻഫ്രാറെഡ് താപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ മുകളിലേക്ക് വികിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ താപത്തിന്റെ 90 ശതമാനവും ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ ആഗിരണം ചെയ്ത് ഉപരിതലത്തിലേക്ക് വികിരണം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസമാണ് ‘ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം’. ജലത്തിലെ നീരാവി (H2O), കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് (CO2 ), മീഥെയ്ൻ (CH4 ), നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് (N2O), ഓസോൺ (O3) എന്നിവയാണ് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രാഥമിക ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ.
 അടിസ്ഥാന ഭൗതികശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന്, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ മനുഷ്യർ ഉത്തരവാദികളാണ്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ നേരിട്ടുള്ള അളവിലും മഞ്ഞുവീഴ്ചയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വായുവിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ അളവിലും 40% വരെ വർദ്ധനവ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നു.
 ദീർഘനേരം കുഴിച്ചിട്ട ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ മനുഷ്യർ ഊർജ്ജത്തിനായി വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ പ്രകൃതിദത്ത കാർബൺ ചക്രം അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. വനനശീകരണം, ഭൂമിയുടെ മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങൾ എന്നിവയും കാർബണിന്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബണിന്റെ നിലവിലെ അളവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രേഖയാണ് ‘കീലിംഗ് കർവ്’. കീലിംഗ് കർവ് അന്തരീക്ഷ കാർബണിനെ ഒരു ദശലക്ഷം ഭാഗങ്ങളിൽ (പിപിഎം) അളക്കുന്നു.
 കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ വനങ്ങളുടെ ചൂഷണത്തിന് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് CO2 ആഗിരണം ചെയ്ത് കാലാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കാൻ മരങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. അവ മുറിക്കുമ്പോൾ, ഈ പോസിറ്റീവ് പ്രഭാവം നഷ്ടപ്പെടുകയും മരങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു.
 ആഗോളതാപനത്തിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം തീവ്രമായ കൃഷിയാണ്, ഇത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കന്നുകാലികളുമായി മാത്രമല്ല, സസ്യസംരക്ഷണ ഉൽപന്നങ്ങളുമായും രാസവളങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, കന്നുകാലികളുടെയും ആടുകളുടെയും ദഹന പ്രക്രിയയിലൂടെ വലിയ അളവിൽ മീഥെയ്ൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു, രാസവളങ്ങൾ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡും ഉദ്വമനം നടത്തുന്നു.
 മാലിന്യ സംസ്കരണ രീതികളായ ലാൻഡ്ഫിൽ (മാലിന്യങ്ങൾ മൺപാളികൾക്കിടയിൽ മൂടുന്ന പ്രക്രിയ), ഇൻസിനറേഷൻ (മാലിന്യങ്ങളെ ദഹിപ്പിക്കൽ )എന്നിവ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കും മണ്ണിലേക്കും ജലപാതകളിലേക്കും പുറന്തള്ളുന്നു, ഇത് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. ആധുനിക ജീവിതം ഖനനത്തെയും ലോഹ ധാതു വ്യവസായത്തെയും വളരെയധികം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ ഉത്പാദനം മുതൽ വിതരണം വരെ ഏകദേശം 5 % ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ അമിത ചൂഷണവും കലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ:

 താപനിലയുടെ വർദ്ധനവും കാലാവസ്ഥാ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും സസ്യങ്ങളുടെ പുനരുൽപാദനത്തേയും അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു.
 വിഭവങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും മാറുന്ന ജീവിതശീലങ്ങളും മൃഗങ്ങളുടെ കുടിയേറ്റ സമ്പ്രദായത്തെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു.
 ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകൾ എന്നോണം ഉയർന്ന താപനിലയോടുള്ള പ്രതികരണമായി കോമൺ മുറെ പക്ഷികൾ കഴിഞ്ഞ 50 വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു ദശകത്തിൽ 24 ദിവസം വരെ പ്രജനനം നടത്തുന്നതായും ബാൾട്ടിമോർ മഞ്ഞക്കിളികൾ വടക്കോട്ട് നീങ്ങുന്നതായും , ഉടൻ തന്നെ ബാൾട്ടിമോർ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷമായേക്കുമെന്നും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. വിളകളെയും മറ്റ് മൃഗങ്ങളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ആക്രമണകാരികളായ ജീവജാലങ്ങളുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനും അനേകം ജീവിവർഗങ്ങളുടെ തിരോധാനത്തിനും കാരണമാകുന്നു. അതിനാൽ ആഗോളതാപനം ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു.
 ഐപിസിസി അനുസരിച്ച്, ഉഷ്മാവിലുണ്ടാകുന്ന 1.5°C (2.7°F)ശരാശരി ഉയർച്ച 20-30% ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെ വംശനാശ ഭീഷണിയിലാക്കും, ഭൂമി 2°C ൽ കൂടുതൽ ചൂടാകുകയാണെങ്കിൽ, മിക്ക ആവാസവ്യവസ്ഥകളും നഷ്ടപ്പെടും.
 ശക്തമായ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം സമുദ്രങ്ങളെ ചൂടാക്കുകയും ഹിമാനികളെയും മറ്റ് ഹിമങ്ങളെയും ഭാഗികമായി ഉരുക്കുകയും സമുദ്രനിരപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
 ഭൂമിയുടെ ശരാശരി ഉപരിതല താപനിലയുടെ കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത് 1983 മുതൽ 2020 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം 800 വർഷത്തിലധികം ചൂടേറിയ കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്നാണ്. കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തിനിടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സമുദ്രനിരപ്പ് ഏകദേശം 8 ഇഞ്ച് (20 സെ.മീ) ഉയർന്നു; കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അടുത്ത 100 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ ഉയരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
 ഗ്രീൻലാൻഡ് ഐസ് ക്യാപ് കൂടാതെ അന്റാർട്ടിക്ക് ഐസ് ഷെൽഫ് തകർന്നാൽ, സമുദ്രനിരപ്പ് 20 അടി (6 മീറ്റർ) വരെ ഉയരുവാനും ഫ്ലോറിഡ, ഗൾഫ് കോസ്റ്റ്, ന്യൂ ഓർലിയൻസ്, ഹ്യൂസ്റ്റൺ എന്നിവയുടെ വലിയ ഭാഗങ്ങൾ ജലത്തിനടിയിലാകുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
 അടുത്ത 100 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് പുറത്തുവിട്ട പ്രവചനങ്ങൾ പ്രകാരം താമസിയാതെ, ലോകത്തിലെ ഹിമാനികൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും, ധ്രുവീയ ഹിമപാതവും, അന്റാർട്ടിക്ക് ഹിമപാളിയും നഷ്ടമാവും, ഗ്രീൻലാൻഡ് വീണ്ടും പച്ചയായിരിക്കാം, മഞ്ഞ് ഒരു അപൂർവ പ്രതിഭാസമായി മാറും .
 ഇതിനുള്ള തെളിവെന്നോണം കെനിയ പർവതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിമാനിയുടെ പിണ്ഡത്തിന്റെ 92% നഷ്ടപ്പെടുകയും ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലെ ഹിമത്തിന്റെ കനം 40% കുറയുകയും ചെയ്തു .
 സമുദ്രങ്ങളുടെ അസിഡിഫിക്കേഷനും വളരെയധികം ആശങ്കാജനകമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ, സമുദ്രങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന വലിയ അളവിലുള്ള CO2 അവയെ കൂടുതൽ അസിഡിറ്റി ആക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള സമുദ്രത്തിലെ അസിഡിഫിക്കേഷൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെറിയ ഷെൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്നു. ഇത് സമുദ്രത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തും.
 രോഗ നിയന്ത്രണ പ്രതിരോധ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വിളംബരമനുസരിച്ചു, ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളും, കഠിനമായ കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള പരിക്കുകളും മരണങ്ങളും, വായു മലിനീകരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ആസ്ത്മ, ഹൃദയ രോഗങ്ങൾ എന്നിവയും, വർദ്ധിച്ച അലർജികളിൽ നിന്നുള്ള ശ്വസന പ്രശ്നങ്ങലും, നൂതന വൈറസ് അണുബാധകളും, ജലത്തിലൂടെയുള്ള രോഗങ്ങളും, ജല, ഭക്ഷണ വിതരണ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നു ചേരാവുന്ന ആരോഗ്യ അപകടങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കുറക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ :

 ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഉപായോഗം കുറയ് ക്കുക
 സൗരോർജ്ജം, കാറ്റ്, ബയോമാസ്, ജിയോതർമൽ ഊർജ്ജം എന്നിവയെ കൂടുതലായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.
 കാർബൺ ഓഫ്സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുക
 പൊതുഗതാഗതം, കാർപൂളിംഗ്, മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രിക്, ഹൈഡ്രജൻ മൊബിലിറ്റി എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും CO2 ഉദ്വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ആഗോളതാപനത്തിനെതിരെ പോരാടുന്നതിനും സഹായിക്കും.
 പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ മികച്ച ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും , വൻതോതിൽ വനനശീകരണം തടയുന്നതിലൂടെയും, അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക മേഖലയെ ഹരിതവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കുന്നതിലൂടെയും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ ഒരു പരിധി വരെ കുറക്കാൻ സാധിക്കും.
 മാലിന്യങ്ങൾ പുനചംക്രമണത്തിനു വിധേയമാക്കുക
 എൽഇഡി ലൈറ്റ് ബൾബുകൾ, നൂതന ഷവർ സിസ്റ്റം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു ജലത്തിന്റെയും ഊർജ്ജത്തിന്റെയും ഉപഭോഗം കുറക്കുക.

. പ്രവീണ കെ കെ , . ശ്രീജ. കെ ,  നമിത എം ആർ

English Summary: Climate change and related issues

Like this article?

Hey! I am KJ Staff. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

Subscribe to our Newsletter. You choose the topics of your interest and we'll send you handpicked news and latest updates based on your choice.

Subscribe Newsletters

Latest News

More News Feeds