Features

ലോക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ദിനം: നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം സുരക്ഷിതമാണോ? സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഏതൊക്കെയാണ്?

എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 7 ന് ലോക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. 

ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന അപകടങ്ങളെ തടയാനും തിരിച്ചറിയാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനും, ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട സംഭാവനകൾ നൽകാനും, മനുഷ്യൻറെ ആരോഗ്യം, സാമ്പത്തിക മേന്മ, കൃഷി, വിപണന സ്വാതന്ത്ര്യം, ടൂറിസം, സുസ്ഥിരമായ വികസനം എന്നിവയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാനും അതിനനുസൃതമായ നടപടികൾ of എടുക്കാൻ വേണ്ടിയും ആണ് രണ്ടാമത്തെ ലോക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ദിനം ജൂൺ 7 രണ്ടായിരത്തി 20ന് ആഘോഷിക്കുന്നത്.

The second World Food Safety Day (WFSD) will be celebrated on 7 June 2020 to draw attention and inspire action to help prevent, detect and manage foodborne risks, contributing to food security, human health, economic prosperity, agriculture, market access, tourism and sustainable development.

ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭ 2019 ൽ ആണ്‌ ഈ ദിനം ആഘോഷിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്‌.  ഈ ദിവസം, ജനങ്ങളെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാക്കുകയും മോശം ഭക്ഷണം കാരണം രോഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.  നിങ്ങളുടെ നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന്, മതിയായ അളവിൽ സുരക്ഷിതവും പോഷകസമൃദ്ധവുമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ World health organisation (who) കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഓരോ വർഷവും ലോകത്തിലെ 10 പേരിൽ ഒരാൾ മലിനമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രോഗബാധിതരാകുന്നു, കൂടാതെ പ്രതിവർഷം നാല് ലക്ഷം 20 ആയിരം പേർ മരിക്കുന്നു.  5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ അപകടസാധ്യതയുണ്ട്.  പ്രതിവർഷം ഒരു ലക്ഷം 25 ആയിരം കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം പരത്തുന്ന രോഗങ്ങളാൽ മരിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം സുരക്ഷിതമാണോ?

നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും.  ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിഥ്യാധാരണകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം സുരക്ഷിതമാണ്. 

നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ അണുബാധയെക്കുറിച്ചോ ഏതെങ്കിലും രോഗത്തെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല.  ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്-

വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക-  Keep Clean പാചക സ്ഥലത്ത് വൃത്തി സൂക്ഷിക്കുക.  വിഭവങ്ങൾ ശരിയായി കഴുകുക, ഇടയ്ക്കിടെ കൈ കഴുകുക.

അസംസ്കൃത വേവിച്ച ഭക്ഷണം വേർതിരിക്കുക.  Separate Raw Cooked Food   

-അസംസ്കൃത പച്ചക്കറികളും വേവിച്ച പച്ചക്കറികളും പ്രത്യേക പാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുക.  പ്രത്യേക പാത്രങ്ങളിൽ കഴുകി പ്രത്യേക പാത്രങ്ങളിൽ വേവിക്കുക.

നന്നായി വേവിക്കുക.Cook Thoroughly     - പച്ചക്കറികൾ നന്നായി വേവിക്കുക.  ഏതെങ്കിലും അണുക്കളെ കൊല്ലാനും ഭക്ഷണം രുചികരമാക്കാനും ഭക്ഷണം നന്നായി വേവിക്കണം.

ഭക്ഷണം സുരക്ഷിതമായ താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുക. Keep Food at Safe Temperatures     

-ഭക്ഷണം സുരക്ഷിതമായ താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുക.  വ്യത്യസ്ത തരം ഭക്ഷണം വ്യത്യസ്ത താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കണം.

സുരക്ഷിതമായ വെള്ളം സുരക്ഷിതമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക.   Use safe water safe raw materials

-പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ശുദ്ധമായ വെള്ളവും നല്ല അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുക.

കൊറോണ അണുബാധയെത്തുടർന്ന് ഇത്തവണ 2020 ലോക ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ദിനം ഫലത്തിൽ ആഘോഷിക്കും.  ഓൺലൈൻ ഭക്ഷണ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആളുകളെ ബോധവാന്മാരാക്കും.  നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അതിന്റെ രണ്ട് ഏജൻസികളായ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ (എഫ്എഒ), ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) എന്നിവ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ.

ഒരിക്കലും കേടാവാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ്

ഭക്ഷണവും പാനീയവും മുതൽ മിക്കവാറും എല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തിനുശേഷം കേടാകുന്നു.  അതായത്, ആ സമയത്തിന് ശേഷം അവ കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും.  വിപണിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഓരോ ഉൽപ്പന്നത്തിലും നിർമ്മാണത്തിന്റെയും കാലഹരണപ്പെടലിന്റെയും തീയതി എഴുതാനുള്ള കാരണം ഇതാണ്.  അതേസമയം, കാലഹരണപ്പെടാത്ത തീയതിയില്ലാത്ത അത്തരം നിരവധി ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉണ്ട്.  അവ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിൽക്കും, അവയുടെ രുചി മാറ്റമോ അതിൽ കാണപ്പെടുന്ന പോഷകങ്ങളോ പ്രശ്നമല്ല.

Almost all food and drink gets spoiled after a certain time.  That is, after eating them that time can harm health.  This is the reason the manufacturer and expiry of the date on which every product is taken from the market.  At the same time, there are many such things, which have no expiry date.  They last for years and neither their taste changes nor the nutrients found in it.

നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ട് ഭക്ഷ്യ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളിൽ‌ രണ്ട് തീയതികൾ‌ എഴുതിയിരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ‌ കണ്ടെത്തും, ഒന്ന്‌ best before date ,ബെസ്റ്റ് ബിഫോർ (ഭക്ഷണം  ഏറ്റവും ഏറ്റവും മികച്ച ആയിരിക്കുന്ന സമയം) എന്നും, മറ്റൊന്ന് date of expiry, എക്സ്പെയറി ഡേറ്റ് (ഭക്ഷണം ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്ന സമയം) എന്നുമാണ്.  പലപ്രാവശ്യവും  ആൾക്കാർ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷവും best before date ,ബെസ്റ്റ് ബിഫോർ (ഭക്ഷണം  ഏറ്റവും ഏറ്റവും മികച്ച ആയിരിക്കുന്ന സമയം) എന്ന തീയതിക്ക് ശേഷം  മാത്രം ഉൽപ്പന്നം വലിച്ചെറിയുകയും ചെയ്യുന്നു.  രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്.  ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്നതിനർത്ഥം ആ തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഭക്ഷണത്തിന് പൂർണ്ണ പോഷകാഹാരം ലഭിക്കും.  അതേസമയം, ഭക്ഷണം കേടാകാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച തീയതി കടന്നുപോയതിനുശേഷവും, അതിന്റെ പോഷകാഹാരം അല്പം കുറയുന്നു.  മുദ്രയിട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വായുവുമായി പ്രതികരിക്കുന്നതിനാൽ മുദ്ര തുറന്നാലുടൻ പോഷകാഹാരം നഷ്ടപ്പെടും എന്നതും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.  അതിനാൽ, മുദ്ര ഇളക്കിയതിനുശേഷം , മുമ്പത്തെ ഏറ്റവും മികച്ചതിന് അർത്ഥമില്ല, കാലഹരണപ്പെടൽ തീയതി മാത്രമാണ് പ്രധാനം.

If you look at it, you will find that two dates are written on many food products, one is the best before and the other is the expiry.

കേടാകാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ

വെളുത്ത അരി white rice

പല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഒരിക്കലും കാലഹരണപ്പെടുന്നില്ല.  ഇതിലൊന്നാണ് വൈറ്റ് റൈസ്.  യുഎസിലെ യൂട്ടാ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടത്തിയ ഒരു ഗവേഷണത്തിൽ, ഈ അരി ഓക്സിജൻ രഹിത പാത്രങ്ങളിലും 40 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീഡിന് താഴെയുള്ള താപനിലയിലും സൂക്ഷിച്ചാൽ 30 വർഷത്തേക്ക് വെളുത്ത അരിയുടെ പോഷകാഹാരം നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി.  അതേസമയം, തവിട്ടുനിറം ഉള്ള അരി 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കില്ല, കാരണം അതിൽ കൂടുതൽ പ്രകൃതിദത്ത എണ്ണയുണ്ട്.

തേൻ honey

ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന തേനും ഈ വിഭാഗത്തിലാണ്.  അത് ഒരിക്കലും കേടാകില്ല.  പൂക്കളുടെ ജ്യൂസ് ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്ന തേൻ തേനീച്ചയുടെ എൻസൈമുകളുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നു.  ഇത് ജ്യൂസിന്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും സാധാരണ പഞ്ചസാരയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് അതിന്റെ ആയുസ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.  നന്നായി അടച്ച ഗ്ലാസ് പാത്രത്തിൽ തേൻ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ഒരിക്കലും കേടാകില്ല.

ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തേൻ 5500 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.  ജോർജിയയിൽ നടത്തിയ ഖനനത്തിനിടെ ജിയോളജിസ്റ്റുകൾ ഈ തേൻ ഒരു ശവകുടീരത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി.  അതുപോലെ, വടക്കൻ ഇസ്രായേലിലെ 40 ഗ്ലാസ് പാത്രങ്ങളിൽ മദ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഡെയ്‌ലി മെയിൽ അനുസരിച്ച്, ഇത് ഇന്ന് മുതൽ 3700 വർഷം പഴക്കമുള്ള വീഞ്ഞാണ്, ഇത് തികച്ചും വിലപ്പെട്ടതാണ്.

ഉപ്പ് salt

ഉപ്പിന്റെ ഈ പ്രത്യേകത കാരണം, ഭക്ഷണത്തെയും ശരീരത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു

ഉപ്പും ഒരിക്കലും കാലഹരണപ്പെടുന്നില്ല.  സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ ഈ സ്വഭാവം കാരണം, ഭക്ഷണവും ശരീരവും പോലും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.  ഉപ്പ് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിന്റെ ഈർപ്പം നീക്കംചെയ്യുകയും അതിന്റെ ആയുസ്സ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.  ഈ സൂത്രവാക്യം ഉപ്പിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  എന്നിരുന്നാലും, ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഉപ്പിൽ അയോഡിൻ കണ്ടെത്തിയാൽ അത് 5 വർഷം മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ എന്ന് കണ്ടെത്തി.

പഞ്ചസാര sugar

പഞ്ചസാര എപ്പോഴും തുടരാം.  അതുകൊണ്ടാണ്, ജെയിൻ-ജെല്ലി പോലുള്ളവ സംരക്ഷിക്കാൻ, മുത്തശ്ശിയുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ കുറിപ്പുകളിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതിന് emphas ന്നൽ നൽകിയത്.  പഞ്ചസാര പൊടി രൂപത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ ആയുസ്സ് കുറയ്‌ക്കാം, അതിനാലാണ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര വായു ഇറുകിയ പാത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

ബീൻസ്, ബീൻസ്, സോയ, ചിക്കൻ പീ/Pulses

ബീൻസ്, ബീൻസ്, സോയ, ചിക്കൻ എന്നിവയും 30 വർഷത്തിനുമുമ്പ് നശിപ്പിക്കില്ല

ബ്രിഗാം യംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടത്തിയ ഒരു ഗവേഷണത്തിൽ, ബീൻസ്, ബീൻസ്, സോയ, ചിക്കൻ എന്നിവപോലും 30 വർഷത്തിനുമുമ്പ് നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല.  അവയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീനുകളും മറ്റ് പോഷകങ്ങളും പോലും അങ്ങനെ തന്നെ തുടരുന്നു.

പാൽപ്പൊടി milk powder

പൊടിച്ച പാലും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു.  ഈ പാലിന്റെ രുചിയും പോഷണവും പുതിയ പാലിനേക്കാൾ വളരെ കുറവാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു, പക്ഷേ മാസങ്ങളോളം സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ പോലും ഇത് അഭികാമ്യമാണ്.

മദ്യം liquor

മദ്യവും ഒരിക്കലും കേടാകില്ല.  എന്നിരുന്നാലും, തുറന്നുകഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്സിഡേഷൻ കാരണം അതിന്റെ രുചി മാറുന്നു, അതിന്റെ അളവ് പോലും ക്രമേണ കുറയാൻ തുടങ്ങുന്നു.  ഈ കാരണത്താലാണ് വൈൻ പ്രേമികൾ ഇത് വളരെ രസകരമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത്.

 

കൂടുതൽ അനുബന്ധ വാർത്തകൾ വായിക്കുക: കസ്തൂരി മഞ്ഞളിന്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ..


English Summary: World Food Safety Day (WFSD) - is your food safe

Share your comments

Subscribe to our Newsletter. You choose the topics of your interest and we'll send you handpicked news and latest updates based on your choice.

Subscribe Newsletters

Latest News

More News Feeds