MFOI 2024 Road Show
  1. Health & Herbs

അൽഷിമേഴ്‌സ് രോഗത്തിന് പ്രധാന കാരണം വായൂമലിനീകരണമെന്ന് ഗവേഷകർ

വായു മലിനീകരണവും അൽഷിമേഴ്‌സ് രോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിമെൻഷ്യയ്ക്കുള്ള അപകടസാധ്യത ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി.  Researchers have found a link between traffic-related air pollution and an increased risk for age-related dementia, including Alzheimer’s disease.

Arun T
അൽഷിമേഴ്‌സ് രോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിമെൻഷ്യ
അൽഷിമേഴ്‌സ് രോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിമെൻഷ്യ

വായു മലിനീകരണവും അൽഷിമേഴ്‌സ് രോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിമെൻഷ്യയ്ക്കുള്ള അപകടസാധ്യത ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തി. 

Researchers have found a link between traffic-related air pollution and an increased risk for age-related dementia, including Alzheimer’s disease.

എലികളിലെ പരീക്ഷണം : Experiment in rats

എലികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അവരുടെ പഠനം, ഈ ബന്ധം കാണിക്കുന്ന മുൻ എപ്പിഡെമോളജിക്കൽ തെളിവുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിമെൻഷ്യയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണവും മരണത്തിന്റെ ആറാമത്തെ പ്രധാന കാരണവുമാണ് അൽഷിമേഴ്സ് രോഗം.

അമേരിക്കയിലെ ഗവേഷകർ ട്രാഫിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ ആഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് തത്സമയം പഠിക്കുന്നതിനായി ഒരു പുതിയ സമീപനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. വടക്കൻ കാലിഫോർണിയയിലെ ഒരു ട്രാഫിക് ടണലിനടുത്ത് ഗവേഷകർ എലികൂട് സ്ഥാപിച്ചു, അതിനാൽ ട്രാഫിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായു മലിനീകരണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാമെന്ന് ഒരു അനുകരണീയ ഫലം ലഭിക്കും.

Researchers set up a rodent vivarium near a traffic tunnel in Northern California so they could mimic, as closely as possible, what humans might experience from traffic-related air pollution.

എലികളിലെ ഗവേഷണ രീതികൾ

“സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സ്വാധീനം, ഭക്ഷണക്രമം മുതലായ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ വായു മലിനീകരണം തലച്ചോറിൽ എന്ത് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മാർഗമായിരുന്നു ഈ സമീപനം,” ലെയ്ൻ പറയുന്നു. “ഈ റോഡുകൾ‌ക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്നത് പ്രായമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന് കാര്യമായ അപകടമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.”

തുരങ്കത്തിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്ന വായു അല്ലെങ്കിൽ മലിനമായ വായു എന്നിവയിലേക്ക് 14 മാസം വരെ ഗവേഷകർ ആണും പെണ്ണും എലികളെ തത്സമയം മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരേപോലെ പരീക്ഷിച്ചു . വിഷയങ്ങളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: കാട്ടിലെ എലികളും മനുഷ്യർക്ക് പ്രസക്തമായ അൽഷിമേഴ്‌സ് രോഗം ബാധിക്കുന്ന ജീനുകൾ ഉള്ള എലികളും.

The researchers exposed male and female rats for up to 14 months to filtered air or polluted air drawn from the tunnel and delivered it to animals unchanged in real time. The subjects were divided into two groups: wild type rats and those that express Alzheimer’s disease risk genes that are relevant to humans.

പരീക്ഷണഫലം - എലികളിൽ അൽഷിമേഴ്‌സിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ : Experiment result - Rats showed signs of Alzhemeir's

3, 6, 10-15 മാസം പ്രായമുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ ഹൈപ്പർസ്പെക്ട്രൽ ഇമേജിംഗ്, ബിഹേവിയറൽ ടെസ്റ്റിംഗ്, ന്യൂറോപാഥോളജിക് നടപടികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അൽഷിമേഴ്‌സ് രോഗ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കാൻ പരിശോധന നടത്തി.

ട്രാഫിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായു മലിനീകരണം അപകടസാധ്യതയുള്ള ജീൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന എലികളിൽ മാത്രമല്ല, കാട്ടിലെ എലികളിലും അൽഷിമേഴ്‌സ് രോഗ സവിശേഷതകളെ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു,” ലെയ്ൻ പറയുന്നു.  

We saw that traffic-related air pollution accelerated Alzheimer’s disease characteristics not only in the animals who express the risk gene (which we anticipated) but also in the wild type rats,” Lein says.

“ ട്രാഫിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായു മലിനീകരണം വൈകി വരുന്ന അൽഷിമേഴ്‌സ് രോഗത്തിനുള്ള അപകട ഘടകമാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആവേശകരമായ കണ്ടെത്തൽ. ഇത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഈ മലിനീകരണം എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതിനാൽ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അൽഷിമേഴ്‌സ് രോഗം ബാധിച്ച ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടും . ”

മലിനീകരണത്തിന്റെ ഏത് ഘടകമാണ് തലച്ചോറിലെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായും ഉത്തരവാദിയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ട്രാഫിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായു മലിനീകരണത്തിൽ വാതകങ്ങൾ, കണികാ പദാർത്ഥങ്ങൾ, റോഡ് പൊടി, ടയർ വസ്ത്രം, വൈബ്രേഷൻ, ശബ്ദം എന്നിവയുണ്ട്.

പഠന സൈറ്റിലെ മലിനമായ വായുവിലെ നേർത്ത കണികകൾ (പിഎം 2.5) ഫെഡറൽ റെഗുലേറ്ററി പരിധിക്കു താഴെയായിരുന്നു, എന്നാൽ നിയന്ത്രിതമല്ലാത്ത അൾട്രാഫൈൻ കണങ്ങളെ മൃഗങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ കണ്ടെത്തി.

“പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ഏജൻസി പി‌എം 2.5 ലെവൽ വരെ മാത്രമേ നിയന്ത്രിക്കുന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ ട്രാഫിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും അൾട്രാഫൈൻ കണികാ പദാർത്ഥമാണ്,” ലെയ്ൻ പറയുന്നു. “ഈ പഠനങ്ങൾ‌ നിലവിലെ റെഗുലേറ്ററി മാനദണ്ഡങ്ങൾ‌ പുനർ‌നിരൂപണം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നു, മാത്രമല്ല നിലവിലുള്ളവ പ്രായമാകുന്ന തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.”

ട്രാഫിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിലെ ഏത് ഘടകമാണ് ഈ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് നിയമനിർമ്മാതാക്കളെ സമീപിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും : ഗവേഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

English Summary: AIR POLLUTION FROM CARS IS A RISK FACTOR FOR ALZHEIMER’S

Like this article?

Hey! I am Arun T. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

Subscribe to our Newsletter. You choose the topics of your interest and we'll send you handpicked news and latest updates based on your choice.

Subscribe Newsletters

Latest News

More News Feeds