Livestock & Aqua

കോഴികൾ വർഷം മുഴുവനും മികച്ച മുട്ട ഉൽപാദനത്തിനായിശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

എന്തുകൊണ്ട് കോഴികൾ പകൽ മാത്രം മുട്ടയിടുന്നു !?

കോഴിയുടെ പ്രത്യുത്പാദന ചക്രം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പ്രകാശം (photo period) അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ ആണ്. മുട്ടയിടുന്നതിന് കോഴികൾക്ക് പ്രതിദിനം കുറഞ്ഞത് 14 മണിക്കൂർ വെളിച്ചം ആവശ്യമാണ്. 16 മണിക്കൂർ ലൈറ്റ് എക്‌സ്‌പോഷർ ഉപയോഗിച്ച് പരമാവധി നിരക്കിൽ അവർ മുട്ട ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

കോഴികൾ സാധാരണയായി സൂര്യോദയം മുതൽ ആറുമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മുട്ടയിടുന്നു - ഫാമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കോഴികൾക്ക് ആറ് മണിക്കൂർ കൃത്രിമ വെളിച്ചം ആവശ്യമാണ്. വെളിച്ചത്തിന്റെ കുറവ് മുട്ടയിടുന്നതിനെ ബാധിക്കും.

വർഷം മുഴുവനും മികച്ച മുട്ട ഉൽപാദനത്തിനായി കൃത്രിമ വെളിച്ചം

കൃത്രിമ വെളിച്ചത്തിൻറെ കാര്യത്തിൽ, ഓരോ കോഴികൂടിൻറെ 100 ചതുരശ്രയടി അകലത്തിൽ 40 വാട്ട് ബൾബ് ഇടുക . ഇത് ചെയ്യുന്നത് മൂലം വർഷം മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ കോഴികൾ മുട്ടയിടും. ഫ്ലോറസെന്റ് ലൈറ്റുകളേക്കാൾ തിളക്കമുള്ള ബൾബുകൾ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. ജ്വലിക്കുന്ന ബൾബുകളുടെ തരംഗദൈർഘ്യത്തിന് സ്വാഭാവിക സൂര്യപ്രകാശവുമായി സാമ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടൈമറിൽ ബൾബുകൾ ഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അങ്ങനെ എല്ലാ ബൾബുകളും ഇരുണ്ട മണിക്കൂറുകളിൽ ഓണാകും. രാത്രി സമയത്തിനുപകരം പ്രഭാതത്തിലെ ഇരുണ്ട മണിക്കൂറുകളിൽ വെളിച്ചം ഉപയോഗിക്കുക. കോഴികൾക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ 8 മണിക്കൂർ ഇരുട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന തരത്തിൽ ടൈമർ സജ്ജമാക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, വൈകുന്നേരം 6 മണിക്ക് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പുലർച്ചെ 2 മണിക്ക് ലൈറ്റുകൾ ഓണാക്കാൻ ടൈമർ സജ്ജമാക്കുക. ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ, വർഷം മുഴുവനും മികച്ച മുട്ട ഉൽപാദനത്തിനായി നിങ്ങൾ മൊത്തം 16 മണിക്കൂർ ലൈറ്റിംഗ് കാലയളവും 8 മണിക്കൂർ ഇരുട്ടും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Artificial Light
In case of artificial lighting, you can keep a 40 watt bulb for each 100 square feet housing area. Doing this will keep your hens laying throughout the year. Incandescent bulbs is much effective than florescent lights. Because the wavelengths of incandescent bulbs has similarity with natural sunlight. You can put the bulbs on a timer so that all the bulbs get switched on in dark hours. Use the light in the dark hours of the morning instead of during night time. Set the timer in such a way so that the hens have only 8 hours of darkness for roosting. For example, if the sun sets at 6 p.m. then set the timer to turn on the lights at 2 a.m. In a word, you have to ensure total 16 hours of lighting period and 8 hours of darkness for better egg production throughout the year.

മുട്ടയിടുന്നതിന് കോഴികൾക്ക് അണ്ഡോത്പാ- ദനത്തിൽ നിന്നാണ് അണ്ഡവിസർജ്ജനം അഥവാ മുട്ടയിടുന്നത് ആരംഭിക്കുന്നത്. അണ്ഡാശയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അണ്ഡം അഥവാ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരു പുറത്തുവിടുന്നു. മുട്ടയുടെ വെള്ള, shell membrane ,മുട്ടത്തോട് എന്നിവ മഞ്ഞക്കരുവിന് ചുറ്റും രൂപം കൊള്ളുന്നു. കോഴിയുടെ നീളമുള്ള അണ്ഡാശയത്തിലേക്ക് ഇത് പതുക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. പ്രത്യുൽപാദന, മൂത്ര, കുടൽ ഇവ മൂന്നിനും കൂടിയുള്ള ഒരൊറ്റ ദ്വാരമായ ക്ലോക്കയിലൂടെ മുട്ട പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു. അണ്ഡോത്പാദനം മുതൽ അണ്ഡവിസർജ്ജനം വരെ ഏകദേശം 26 മണിക്കൂർ എടുക്കും.

കോഴികൾ സാധാരണയായി രാവിലെയാണ് മുട്ട ഇടുന്നത് എങ്കിലും ഉച്ച തിരിഞ്ഞു 3 മണി വരെ ഇടാറുണ്ട്. മുട്ടയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിനു ശേഷം അടുത്ത അണ്ഡോത്പാദനം നടക്കുന്നു. ഒരു കോഴി ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മുട്ടയിടുകയാണെങ്കിൽ, അടുത്ത ദിവസം വരെ വീണ്ടും അണ്ഡവിസർജ്ജനം വൈകും. ആ മുട്ട ഏകദേശം 26 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇടും. അതുകൊണ്ടാണ് ചില കോഴികൾ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മുട്ടയിടുന്നത്.
മുട്ടയിടുന്ന കോഴിക്ക് ഓരോ 28 മണിക്കൂറിലും ഒരു മുട്ട മാത്രമേ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. രാത്രിയിൽ അണ്ഡോത്പാദനം നടത്തുകയോ ഇരുട്ടിൽ മുട്ടയിടുകയോ ചെയ്യില്ല, മുട്ടയുടെ ഉൽപാദന നിരക്ക് പ്രകാശദൈർഘ്യവും സമയവും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും

ജനിതക ഘടകങ്ങളും മുട്ട ഇടുന്നതിനെ ബാധിക്കുന്നു. തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള ഇനങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ മുട്ടയിടുന്നു. അതേസമയം വെളുത്തതും ചാരനിറത്തിലുള്ളതുമായ മുട്ടകൾ വൈകി ഇടുന്നവയാണ്. മാംസം ഉൽപാദനത്തിനായി വളർത്തുന്ന ബ്രോയിലർ കോഴികൾ ഇടയ്ക്ക് മാത്രം മുട്ടയിടുന്ന ഇവ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ മുട്ടയിടുന്നതായും കാണപ്പെടുന്നു.

സാസോ കോഴിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ


English Summary: hen more egg laying

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine