News

27 കീടനാശിനികൾ നിരോധിക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കം; ഓർഡറിനെ എതിർക്കുമെന്ന് 'അമ്പരന്ന' വ്യവസായ മേഖല പറയുന്നു

ആത്മനിർഭർ ഉത്തേജക പാക്കേജിലൂടെ കാർഷിക വിപണന പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം, ആശ്ചര്യകരമായ ഒരു നീക്കത്തിലൂടെ രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള കർഷകർ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബെൻഡാസിം, മോണോക്രോടോഫോസ് തുടങ്ങിയ 27 കീടനാശിനികൾ  27 pesticides such as Carbendazim and Monocrotophos നിരോധിക്കാൻ സർക്കാർ  നിർദ്ദേശിച്ചു.

കൃഷി, കർഷകക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ഈ 27 കീടനാശിനികളെ നിരോധിച്ച് കൊണ്ടുള്ള കരട് ഉത്തരവ്  തിങ്കളാഴ്ച  പുറപ്പെടുവിക്കുകയും, വ്യവസായത്തിനും അത്തരം രാസവസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക്‌ എന്തെങ്കിലും നിഷേധം ബോധിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ 45 ദിവസം അവധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്‌.

കരട് ഉത്തരവ് - കീടനാശിനികളുടെ നിരോധനം 2020 എന്ന് പറയുന്നു - 

prohibits import, manufacture, sale, transport, distribution and use of such insecticides

അത്തരം കീടനാശിനികളുടെ ഇറക്കുമതി, നിർമ്മാണം, വിൽപ്പന, ഗതാഗതം, വിതരണം, ഉപയോഗം എന്നിവ നിരോധിക്കുന്നു.  നിർദ്ദിഷ്ട പട്ടികയിലെ കീടനാശിനികൾ ഇവയാണ്: അസെഫേറ്റ്, അട്രാസൈൻ, ബെൻഫ്യൂറകാർബ്, ബ്യൂട്ടാക്ലോർ, ക്യാപ്റ്റൻ, കാർബോഫുറാൻ, ക്ലോറിപിരിഫോസ്, 2,4-ഡി, ഡെൽറ്റാമെത്രിൻ, ഡികോഫോൾ, ഡൈമെത്തോയേറ്റ്, ഡൈനോകാപ്പ്, ഡിയൂറോൺ, മാലത്തിയോൺ, മാങ്കോസെബ്, മെത്തോമൈൽ, ഓക്സിഫൈൻ  സൾഫോസൾഫ്യൂറോൺ .

Acephate, Atrazine, Benfuracarb, Butachlor, Captan, Carbofuran, Chlorpyriphos, 2,4-D, Deltamethrin, Dicofol, Dimethoate, Dinocap, Diuron, Malathion, Mancozeb, Methomyl, Oxyfluorfen, Pendimethalin, Quinalphos and Sulfosulfuron.

ഗവൺമെന്റിന്റെ നീക്കം  വ്യവസായത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുകയും നിരോധന ഉത്തരവിനെ എതിർക്കാൻ പദ്ധതി ഇടുകയും ചെയ്യുന്നു,  “ഞങ്ങൾ ഓർഡറിനെ എതിർക്കുകയും വ്യവസായം സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ ഡാറ്റയുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും,” കീടനാശിനി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ രാജേഷ് അഗർവാൾ  Rajesh Aggarwal, Managing Director of Insecticides India Ltd പറഞ്ഞു.

“അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ജനറിക്സിന് പോകേണ്ട ശക്തമായ സമ്മർദ്ദമുണ്ട്.  ജനറിക്സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുണ്ട്, ”അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.  നിരോധനം നടപ്പാക്കിയാൽ കർഷകരെ മാത്രമല്ല കയറ്റുമതിയെയും ബാധിക്കും.  ഇന്ത്യൻ കീടനാശിനി വ്യവസായം 19,000 കോടി രൂപയായി കണക്കാക്കുമ്പോൾ കയറ്റുമതി 21,000 കോടി രൂപയാണ്.  രാസവസ്തുക്കളുടെ പട്ടിക മൊത്തം വ്യവസായത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് വരും, അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.

സർക്കാർ ‘മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും രാജ്യത്തെ സ്വാശ്രയരാക്കാനുള്ള ഉത്തേജനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ സമയം ആശ്ചര്യകരമെന്ന് വ്യവസായ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

താങ്ങാനാവുന്ന ഈ രാസവസ്തുക്കൾ നിരോധിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കും, കാരണം ഇത് കർഷകരുടെ കൃഷി ചെലവ് ഇനിയും വർദ്ധിക്കും.

സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതിക്കാരുടെ ഫോറം 27 കീടനാശിനികൾ നിരോധിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Spices exporters welcome move to ban 27 insecticides

മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന 27 കീടനാശിനി സംയുക്തങ്ങൾ നിരോധിക്കാൻ മന്ത്രാലയം സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ ഓൾ ഇന്ത്യ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതി ഫോറം All India Spices Exporters Forum സ്വാഗതം ചെയ്തു.

ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന വ്യവസായത്തിൽ വിശ്വാസം വളർത്തുന്നതിനും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ നടപടി സഹായിക്കും.  ഇത് ആഭ്യന്തര ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം സുരക്ഷിതമാക്കും, ”ഓൾ ഇന്ത്യ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതി ഫോറം ചെയർമാൻ രാജീവ് പാലിച്ച പറഞ്ഞു.

കയറ്റുമതിയിലെ വളർച്ച

ഇന്ത്യൻ സുഗന്ധവ്യഞ്ജന കയറ്റുമതി അളവിലും മൂല്യത്തിലും സ്ഥിരമായ നേട്ടം കൈവരിച്ചു, അതോടൊപ്പം കയറ്റുമതിയുടെ മൊത്തം മൂല്യം 3 ബില്യൺ ഡോളർ കവിഞ്ഞു.  2025 ഓടെ 5 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തുക എന്നതാണ് വ്യവസായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഗുണനിലവാരമുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യതയില്ലായ്മയാണ് ഈ വ്യവസായം കാലങ്ങളായി നേരിടുന്ന പ്രധാന തടസ്സങ്ങളിലൊന്ന്, പാലിച്ച പറഞ്ഞു.  “ഞങ്ങളുടെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ പതിവായി നിരീക്ഷണത്തിലാണ്, കൂടാതെ കീടനാശിനികളും മറ്റ് രാസ അവശിഷ്ടങ്ങളും കാരണം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിരസിക്കാനുള്ള ഭീഷണി നേരിടുന്നു,” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കർഷകരുമായുള്ള പിന്നോക്ക സംയുക്ത പരിപാടികൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ ദത്തെടുക്കുക (മുളകിനും ജീരകത്തിനും)  സുഗന്ധവ്യഞ്ജന ബോർഡുമായി ചേർന്ന് ദേശീയ സുസ്ഥിര സുഗന്ധവ്യഞ്ജന പരിപാടികൾ National Sustainable Spice Programmes in conjunction with the Spices Board  നടത്തുക എന്നിവയിലൂടെ  പ്രോസസ്സിംഗ് വ്യവസായവും കയറ്റുമതിക്കാരും  ഈ അപകടസാധ്യത കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

വിപണിയിൽ വിലകുറഞ്ഞ ഉയർന്ന അവശിഷ്ട കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന് വ്യവസായത്തിന് തോന്നി.  കീടനാശിനി അവശിഷ്ടങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ഉൽ‌പന്നങ്ങൾ അനിവാര്യമായും ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെത്തുകയും, അങ്ങനെ ഇത് ഗുരുതരമായ പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമായി.

നടപ്പാക്കൽ നിരോധിക്കുക

27 കീടനാശിനി സംയുക്തങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനം സ്വാഗതാർഹമായ നടപടിയാണെങ്കിലും, ചില്ലറ വിൽപ്പന ശാലകൾ കർശനമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, അതിനാൽ നിരോധിത കീടനാശിനികൾ ലഭ്യമല്ലാതാകുകയും കർഷക സമൂഹത്തിൽ അച്ചടക്കവും നിയന്ത്രണവും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പാലിച്ച പറഞ്ഞു.

കരട് ബില്ലിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കീടനാശിനികളിൽ പലതും ഇതിനകം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  എന്നാൽ നിരോധിത പട്ടികയിലുള്ള നിരവധി എണ്ണം ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാണ്, ”പലിച്ച പറഞ്ഞു.

 

കൂടുതൽ അനുബന്ധ വാർത്തകൾ വായിക്കുക: മഴക്കാലത്ത് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ


English Summary: Govt moves to ban 27 pesticides; ‘baffled’ industry says it will oppose the order

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine