News

ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് - കാൻസർ ബാധിതർക്കും , ഹൃദ്രോഗികൾക്കും 10 ലക്ഷം വരെ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ്

ഹൃദയ സംബന്ധമായ പോളിസി

സ്റ്റാർ കാൻസർ കെയർ പ്ലാറ്റിനം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി, സ്റ്റാർ കാർഡിയാക് കെയർ പ്ലാറ്റിനം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എന്നീ രണ്ട് പ്രത്യേക വകഭേദങ്ങൾ കമ്പനി അവതരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് സ്റ്റാർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് അലൈഡ് ഇൻഷുറൻസ് വ്യാഴാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. കാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ പ്രത്യേകമായി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികൾ ആരംഭിച്ചത്.

പോളിസികൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രീമെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഇല്ലെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ മുൻകാല മെഡിക്കൽ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് വേണ്ടത്. ഈ രേഖകൾ പോളിസി വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നടത്തിയ ചികിത്സകൾ വെളിപ്പെടുത്തണം. ഈ പോളിസികൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആജീവനാന്ത പുതുക്കൽ ഓപ്ഷൻ അനുവദിക്കുകയും അവർക്ക് ത്രൈമാസ, അർദ്ധവാർഷിക, വാർഷിക തവണകളായി അടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രീമിയങ്ങൾ ഉണ്ട്. സ്റ്റാർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് അലൈഡ് ഇൻഷുറൻസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോ. എസ് പ്രകാശ് പറഞ്ഞു.

ഹൃദ്രോഗവും അർബുദവും കണ്ടെത്തിയ ആളുകൾക്ക് സ്റ്റാർ ഹെൽത്ത് ഈ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ, ക്യാൻസർ/ഹൃദ്രോഗം പോലുള്ള ഒരു പ്രധാന രോഗനിർണയത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ മിക്ക ആളുകളും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ തേടുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു. മിക്കപ്പോഴും, നിലവിലുള്ള ഹൃദ്രോഗത്തിനും കാൻസറിനും പരിരക്ഷ ലഭിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇത് മാറ്റാനും ഈ അർഹരായ ആളുകളെയും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ പുതിയ നയങ്ങൾ നമ്മുടെ സഹ പൗരന്മാരുടെ യഥാർത്ഥവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഒരു ആവശ്യം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ”

കാൻസർ കെയർ പ്ലാറ്റിനം ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി

കാൻസർ രോഗനിർണയം നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ രോഗത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ പോളിസിക്ക് അർഹതയുണ്ട്. 5 മാസം മുതൽ 65 വയസ്സുവരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് തുക ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ക്യാൻസറിനായുള്ള ആശുപത്രിവാസം, ക്യാൻസർ ഇതര ചികിത്സകൾ എന്നിവ കാരണം ഒരാൾ വഹിക്കുന്ന ചെലവുകളും പോളിസി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. കൂടാതെ, അപകടങ്ങൾക്കായി 'NIL' കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ്, കാൻസർ ഇതര ചികിത്സകൾക്കായി 30 ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് കാലയളവ്, ഹോസ്പിസ് പരിചരണത്തിന് 12 മാസം, കാൻസർ, മുൻകാല രോഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി 30 മാസം എന്നിവയുണ്ട്.

ഉപഭോക്താവിന് 500,000, 750,000 അല്ലെങ്കിൽ 1,000,000 രൂപയുടെ ഇൻഷ്വർ തുക തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇൻ-പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, ഡേ കെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, റോഡ് ആംബുലൻസ്, പ്രീ & പോസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ചെലവുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് ക്യാൻസർ, മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ക്യാൻസറുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ടാമത്തെ മാരകമായ രോഗം ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പോളിസി ഒറ്റത്തവണ തുക നൽകും. ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത നഷ്ടപരിഹാര തുകയ്ക്ക് പുറമേയാണ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ.

ടെലിഹെൽത്ത് ആപ്പിലൂടെ നടത്തുന്ന ഹോസ്‌പൈസ് കെയർ, ഇ-സെക്കൻഡ് മെഡിക്കൽ അഭിപ്രായം, വെൽനസ് സേവനങ്ങൾ-ഡയറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ, വെയിറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് കൺസൾട്ടേഷനുകൾ എന്നിവയും പോളിസിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഓരോ ക്ലെയിം രഹിത വർഷവും അടിസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് തുകയുടെ 5 ശതമാനം വരെ അടിസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് തുകയുടെ പരമാവധി 50 ശതമാനം വരെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ബോണസ് ലഭിക്കും. ഓരോ ക്ലെയിം രഹിത വർഷത്തിനും ശേഷം ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്ക് ആരോഗ്യ പരിശോധനകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

സ്റ്റാർ കാർഡിയാക് കെയർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി

പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, ഈ നയം ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്. 7 വയസ്സിനും 70 വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് തുക ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പോളിസി വാങ്ങി 30 ദിവസത്തിനുശേഷം ഹൃദയ, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾക്കായി ആശുപത്രിയിലായതിനാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവും ഇത് മറികടക്കുന്നു. അപകടങ്ങൾക്ക് 'NIL' കാത്തിരിപ്പ് കാലാവധിയും പേരുകൾ രോഗങ്ങൾക്കും ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കലിനും 24 മാസവും ഉണ്ട്, എന്നാൽ മറ്റ് നിലവിലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് 48 മാസത്തെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു.

ഉപഭോക്താവിന് 500,000 രൂപ, 750,000 രൂപ, 1,000,000 അല്ലെങ്കിൽ 1,500,000 രൂപ എന്നിവയുടെ ഇൻഷുറൻസ് തുക തിരഞ്ഞെടുക്കാം.ഇൻ-പേഷ്യന്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ, ഡേ കെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, റോഡ് ആംബുലൻസ്, ആശുപത്രിക്ക് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ചെലവുകൾ, ഇ-സെക്കൻഡ് മെഡിക്കൽ അഭിപ്രായം, ടെലി-ഹെൽത്ത് സേവനങ്ങൾ, വെൽനസ് സേവനങ്ങൾ-പോഷകാഹാരം, ഡയറ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ, കൂടാതെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റിനുള്ള കൗൺസിലിംഗ് എന്നിവ പോളിസിയിൽ ഉൾപ്പെടും.

ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് മെഡിക്കൽ ചെലവുകൾ പോലും പോളിസി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ പോലുള്ള ഗുരുതരമായ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, 24 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത തുകയുടെ 200 ശതമാനം വരെ പരിരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. കാർഡിയാക് ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത തുകയ്‌ക്കെതിരെ നിങ്ങൾക്ക് 50 ശതമാനം വരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഓരോ ക്ലെയിം രഹിത വർഷത്തിലും, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത അടിസ്ഥാന തുകയുടെ പരമാവധി 100 % വരെ ഇൻഷ്വർ ചെയ്ത മൊത്തം തുകയുടെ 10 ശതമാനം ക്യുമുലേറ്റീവ് ബോണസ് ലഭിക്കും.


English Summary: Insurance coverage for cancer , heart patients upto 10 lakhs

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine