1. News

ജൻ ധൻ അക്കൌണ്ട് ഉടമകളായ സ്ത്രീകൾക്ക് 10000 രൂപ നേടാം; അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാ

മോദി സർക്കാരിന്റെ വ്യാപകമായ പ്രശംസ നേടിയ പ്രധാൻ മന്ത്രി ജൻ ധൻ യോജന (പിഎംജെഡിവൈ) പദ്ധതി പ്രകാരം ജൻ ധൻ അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് 10000 രൂപ വരെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സേവനം നേടാം. ഇതിനായി ഗുണഭോക്താവ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം

Arun T

മോദി സർക്കാരിന്റെ വ്യാപകമായ പ്രശംസ നേടിയ പ്രധാൻ മന്ത്രി ജൻ ധൻ യോജന (പിഎംജെഡിവൈ) പദ്ധതി പ്രകാരം ജൻ ധൻ അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് 10000 രൂപ വരെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സേവനം നേടാം. ഇതിനായി ഗുണഭോക്താവ് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. ജൻ‌ ധൻ‌ അക്കൌണ്ട് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓവർ‌ഡ്രാഫ്റ്റ് സേവനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാം.

എന്താണ് പ്രധാന്‍മന്ത്രി ജന്‍ ധന്‍ യോജന?

ഒരു കുടുംബത്തില്‍ ഒരാള്‍ക്കെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ 2014 ആഗസ്റ്റ് 28ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണ് പ്രധാന്‍മന്ത്രി ജന്‍ ധന്‍ യോജന. സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളാണിത്. ഈ അക്കൌണ്ട് തുറക്കാൻ മിനിമം ബാലൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല.

ജൻ ധൻ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തുറക്കാം?

18-65 വയസ്സിനിടയിലുള്ള ഒരു ജൻ ധൻ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് തുറക്കാൻ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാം. അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ.

 • പാസ്‌പോർട്ട്
 • ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്
 • സ്ഥിരം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (പാൻ) കാർഡ്
 • വോട്ടർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്
 • എൻ‌ആർ‌ജി‌എ നൽകിയ ജോബ് കാർഡ്

അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ രേഖകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ താഴെ പറയുന്ന തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ ആയ്യലും മതി.

കേന്ദ്ര / സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഷെഡ്യൂൾഡ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ, പൊതു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്ന അപേക്ഷകന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്.

ഒരു ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകേണ്ട കത്ത്, വ്യക്തിയുടെ ശരിയായ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫോട്ടോ.

PMJDY ന് കീഴിലുള്ള പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ

 • നിക്ഷേപത്തിനുള്ള പലിശ.
 • ആകസ്മിക ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 2 ലക്ഷം
 • ഉപഭോക്താവിൻറെ മരണത്തോട് കൂടിയുള്ള ഉള്ള ആജീവനാന്ത സംരക്ഷണം തുകയായ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വ്യവസ്ഥാപിതമായി നൽകുന്നു
 • പി‌എം‌ജെ‌ഡിവൈ പ്രകാരം മിനിമം ബാലൻസ് ആവശ്യമില്ല
 • ഇന്ത്യയിലുടനീളം പണം എളുപ്പത്തിൽ കൈമാറാം
 • സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സർക്കാരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നു.
 • ആറുമാസത്തേക്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ തൃപ്തികരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം, ഒരു ഓവർ‌ഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം അനുവദിക്കും.
 • പെൻഷൻ, ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ ഇതിൽ ലഭിക്കാനുള്ള സൗകര്യം 
 • അപകടം നടന്ന് 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച്, ബാങ്ക് മിത്ര, എടിഎം, പി‌ഒ‌എസ്, ഇ-കോം മുതലായവയിൽ രൂപാ കാർഡ് ഉടമ കുറഞ്ഞത് ഒരു വിജയകരമായ സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികേതര ഉപഭോക്തൃ പ്രേരണയുള്ള ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി‌എം‌ജെ‌ഡി‌വിക്ക് കീഴിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ അപകട ഇൻഷുറൻസിന് കീഴിലുള്ള ക്ലെയിം ലഭിക്കും 

ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ് സേവനം ലഭിക്കുന്നത് ആർക്ക്?

അക്കൌണ്ട് തുറന്ന് ആദ്യ 6 മാസം മതിയായ ബാലൻസ് അക്കൌണ്ടിൽ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിന് യോഗ്യതയുള്ളത്. കൂടാതെ അക്കൌണ്ട് വഴിയും ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വഴിയും ഉപഭോക്താവ് ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഇത്തരത്തിൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് ബാങ്കിനെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായാൽ നാമമാത്രമായ പലിശ നിരക്കിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അനുവദിക്കും.

ജൻ‌ ധൻ‌ അക്കൌണ്ട് ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കൽ ജൻ‌ ധൻ‌ അക്കൌണ്ടിനെ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചില ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്. അപകട ഇൻഷുറൻസ് നീട്ടി ലഭിക്കുന്നതിന് ജൻ ധൻ അക്കൌണ്ടിൽ മിനിമം അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ, ആധാറുമായി അക്കൌണ്ട് ലിങ്കുചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ക്ലെയിം പ്രോസസ്സ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. കൂടാതെ അക്കൗണ്ടിനൊപ്പം 30000 രൂപ വരെ അധിക ഇൻഷുറൻസും ഉണ്ട്. അക്കൗണ്ട് ഉടമയ്ക്ക് മരണം സംഭവിച്ചാൽ 1.3 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കും.

Kasaragod Syndicate Bank Mr. N Kannan 9495004701 4994230170
Kannur Syndicate Bank Mr. Frony John P 9495004248 4972768994
Kozhikode Canara Bank Mr. Sivadasan K M 8547860327 4952760399
Malappuram Canara Bank Mr. Kunhiraman T P 9447924646 4832734881
Palakkad Canara Bank Mr. Anil D 9869054673 4912544644
Thrissur Canara Bank Mr. AnilKumar K K 8281991476 4872331156
Ernakulam Union Bank of India Mr. Satish C _ 9061909998 4842385205
Idukki Union Bank of India Mr. Rajagopalan G 9495590777 4862222148
Kottayam State Bank of India Mr. Chandrasekaran C V 9447353957 4812570090
Alappuzha State Bank of India Mr. Vinod Kumar V 6282598276 4772251267
Pathanamthitta State Bank of India Mr. V Vijayakumaran _ 9495238554 4682320822
Kollam Indian Bank Mrs. Reena Susan Chacko 9447742651 4742742651
Thiruvananthapuram Indian Overseas Bank Mr. Abraham Shaji John 9847425515 4712320154
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
English Summary: jan dhan ar2910account holder get rs 10000

Like this article?

Hey! I am Arun T. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

Subscribe to our Newsletter. You choose the topics of your interest and we'll send you handpicked news and latest updates based on your choice.

Subscribe Newsletters

Latest News

More News Feeds