News

ജൻ ധൻ യോജന നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് 500 രൂപ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ; PMJDY ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ അറിയുക

പ്രധാൻ മന്ത്രി ജൻ ധൻ യോജനയിലെ എല്ലാ വനിതാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും സർക്കാർ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ 500 രൂപ വിതരണം ചെയ്തു. 

The government has started disbursing Rs 500 to all women beneficiaries of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana from Friday.

ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ജൻ ധൻ യോജന പാക്കേജിന്റെ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയുമായ ഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത് ചെയ്തത്.  കഴിഞ്ഞ 2 മാസമായി സർക്കാർ പിഎംജെഡിവൈ തുക വിതരണം ചെയ്യുന്നു.  പ്രധാൻ മന്ത്രി ഗരിബ് കല്യാൺ പാക്കേജിന്റെ (പിഎംജികെവൈ) കീഴിലാണ് ജൻ ധൻ യോജന.  എല്ലാ PMJDY ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾ ചുവടെ ഉത്തരം നൽകി.

 PMJDY ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ: അവയിൽ ചിലത് ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്

 1. PMJDY ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് എപ്പോഴാണ് പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുക?
 2. പണം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ അവർ പാലിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏതാണ്?
 3. പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ധൻ യോജന അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തുറക്കാം?

PMJDY ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് എപ്പോഴാണ് പണം പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുക എന്നറിയാൻ ചുവടെ വായിക്കുക.

ജൻ ധൻ യോജന പണം പിൻവലിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട പ്രധാന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ:

 1. പി‌എം‌ജെ‌ഡി‌വൈ ഗുണഭോക്താക്കൾ ബാങ്കുകളെയും ബാങ്കുകളുടെ ഔട്ട്ലെറ്റും സന്ദർശിക്കുന്നതിനുള്ള സമയക്രമം പാലിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.  എടിഎമ്മുകൾ,  ബാങ്ക് ഇടപാട് ഏജൻറ് വഴിയോ  പണം പിൻവലിക്കാം/ PMJDY Beneficiaries are requested to follow the schedule to visit banks and CSPs. The money can also be withdrawn by ATMs and BCs.
 2. 4 അല്ലെങ്കിൽ 5 എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകളുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ജൂൺ 8 ന് അവരുടെ പി‌എം‌ജെ‌ഡി‌വൈ പണം ശേഖരിക്കാനും 6 അല്ലെങ്കിൽ 7 ൽ അവസാനിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾക്ക്‌ ജൂൺ 9 ന് പിൻ‌വലിക്കാനും കഴിയും./ Beneficiaries with account numbers ending with 4 or 5 can collect their PMJDY money on June 8, while accounts ending with 6 or 7 may withdraw on June 9.
 3. 8 അല്ലെങ്കിൽ 9 എന്ന് അവസാനിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകൾക്ക്‌, ജൂൺ 10 ന് തുക അയയ്ക്കും./ Account number ending with 8 or 9, the amount will be remitted on June 10.
 4. അടിയന്തിര സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഉടൻ പണം പിൻവലിക്കാം. എന്നാൽ, ക്രമമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്, ഒരാൾ ബാങ്കുകളുടെ പേയ്‌മെന്റ് പദ്ധതി പിന്തുടരണം./If there is an emergency, one can withdraw the money immediately. But, for orderly disbursal, one should follow the banks’ payment plan.
 5. പി‌എം‌ജെ‌ഡി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ജൂൺ 10 ന് ശേഷം ഏത് ദിവസവും അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് പണം പിൻവലിക്കാം./ PMJDY Beneficiaries can withdraw their money any day at their convenience after June 
 6. മറ്റ് ബാങ്ക് എടിഎമ്മുകളിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കുന്നതിന് നിരക്കുകൾ ഈടാക്കില്ലെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക./ Please note that there will be no charges for withdrawing money from other bank ATMs.
 7. പി‌എം‌ജെ‌ഡി‌ഐ അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് പ്രധാൻ മന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ഭീമ യോജന, പ്രധാൻ മന്ത്രി രക്ഷാ ഭീമ യോജന (പി‌എം‌എസ്ബി‌വൈ) എന്നിവ യഥാക്രമം 330 രൂപ 12 രൂപ പ്രീമിയത്തിൽ വാങ്ങാം./ The PMJDY account holders can also buy Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) at an affordable premium of Rs 330 and Rs 12 per annum respectively.

ജൻ ധൻ യോജന ഗുണഭോക്താക്കൾ

ജൻ ധൻ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തുറക്കാം?

ഇപ്പോഴും ഒരു ജൻ ധൻ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് തുറക്കാൻ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാം

 1. പാസ്‌പോർട്ട്
 2. ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്
 3. സ്ഥിരം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ (പാൻ) കാർഡ്
 4. വോട്ടർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്
 5. എൻ‌ആർ‌ജി‌എ നൽകിയ ജോബ് കാർഡ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒപ്പിട്ടതാണ്
 6. പേര്, വിലാസം, ആധാർ നമ്പർ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകിയ കത്ത്
 7. റെഗുലേറ്ററുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ അറിയിച്ച മറ്റേതെങ്കിലും രേഖ:

 

 1. Passport
 2. Driving licence
 3. Permanent Account Number (PAN) Card
 4. Voter Identity Card
 5. Job card issued by NREGA duly signed by an officer of the State Government
 6. Letter issued by the Unique Identification Authority of India containing details of name, address and Aadhaar number
 7. Any other document as notified by the Central Government in consultation with the Regulator:

ക്ലയന്റുകളുടെ ഐഡന്റിറ്റി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് ലളിതമായ നടപടികൾ പ്രയോഗിക്കുന്നിടത്ത് ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി സാധുവായ രേഖകളായി കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കേന്ദ്ര / സംസ്ഥാന സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഷെഡ്യൂൾഡ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ, പൊതു ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്ന അപേക്ഷകന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫുള്ള തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്;

ഒരു ഗസറ്റഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നൽകേണ്ട കത്ത്, വ്യക്തിയുടെ ശരിയായ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഫോട്ടോ.

 PMJDY ന് കീഴിലുള്ള പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ വായിക്കുക

 1. നിക്ഷേപത്തിനുള്ള പലിശ./ Interest on deposit.
 2. ആകസ്മിക ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ 2 ലക്ഷം/ Accidental insurance cover of Rs. 2 lakhs
 3. ഉപഭോക്താവിൻറെ മരണത്തോട് കൂടിയുള്ള ഉള്ള ആജീവനാന്ത സംരക്ഷണം  തുകയായ  മുപ്പതിനായിരം രൂപ  വ്യവസ്ഥാപിതമായി നൽകുന്നു/ The scheme gives life cover of Rs. 30,000 which is payable on the death of the beneficiary, subject to fulfilment of the eligibility condition.
 4. പി‌എം‌ജെ‌ഡിവൈ പ്രകാരം മിനിമം ബാലൻസ് ആവശ്യമില്ല/ No minimum balance required under PMJDY
 5. ഇന്ത്യയിലുടനീളം പണം എളുപ്പത്തിൽ കൈമാറുക/ Easy Transfer of money across India
 6. സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യ കൈമാറ്റം (ഡിബിടി) ലഭിക്കും./ Beneficiaries of Government Schemes will get Direct Benefit Transfer (DBT) in these accounts.
 7. ആറുമാസത്തേക്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ തൃപ്തികരമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ശേഷം, പെൻഷൻ, ഇൻഷുറൻസ് ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് ഒരു ഓവർ‌ഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം അനുവദിക്കും./ After satisfactory operation of the account for six months, an overdraft facility will be allowed access to pension, insurance products.
 1. ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച്, ബാങ്ക് മിത്ര, എടിഎം, പി‌ഒ‌എസ്, ഇ-കോം മുതലായവയിൽ രൂപാ കാർഡ് ഉടമ കുറഞ്ഞത് 1 വിജയകരമായ സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികേതര ഉപഭോക്തൃ പ്രേരണയുള്ള ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പി‌എം‌ജെ‌ഡി‌വിക്ക് കീഴിലുള്ള പേഴ്‌സണൽ ആക്‌സിഡന്റൽ ഇൻഷുറൻസിന് കീഴിലുള്ള ക്ലെയിം നൽകപ്പെടും. അപകടവും തീയതിയും ഉൾപ്പെടെ 90 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇൻട്രാ, ഇന്റർ-ബാങ്ക് (അതായത് ബാങ്ക് കസ്റ്റമർ / രൂപ കാർഡ് കാർഡ് ഉടമ ഒരേ ബാങ്ക് ചാനലുകളിൽ ഇടപാട് നടത്തുന്നു) കൂടാതെ ഓഫ്-യു (ബാങ്ക് കസ്റ്റമർ / രൂപ കാർഡ് കാർഡ് ഉടമ മറ്റ് ബാങ്ക് ചാനലുകളിൽ ഇടപാട് നടത്തുന്നു) രൂപ ഇൻഷുറൻസ് പ്രോഗ്രാം 2019-2020 പ്രകാരം യോഗ്യതയുള്ള ഇടപാടുകളായി ഉൾപ്പെടുത്തും./ The Claim under Personal Accidental Insurance under PMJDY will be payable if the Rupay Card holder has performed minimum 1 successful financial or non-financial customer induced transaction at any Bank Branch, Bank Mitra, ATM, POS, E-COM etc. Channel both Intra and Inter-bank i.e. on-us (Bank Customer/rupay card holder transacting at same Bank channels) and off-us (Bank Customer/Rupay card holder transacting at other Bank Channels) within 90 days prior to date of accident including accident date will be included as eligible transactions under the Rupay Insurance Program 2019-2020.
 2. ഒരു രൂപ വരെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം ഉണ്ടാകും. 10,000 രൂപ വീതം ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ, പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടമ്മമാർക്ക്/ There will be an overdraft facility upto Rs. 10,000 which is available in only one account per household, preferably women of the household

 

കൂടുതൽ അനുബന്ധ വാർത്തകൾ വായിക്കുക: കർഷക കൂട്ടായ്മയുടെ 'എടയപ്പുറം കുത്തരി' വിപണിയിൽ


English Summary: Know PMJDY Beneficiaries Special

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine