News

10,000 കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനകളുടെ രൂപീകരണത്തിനും ഉന്നമനത്തിനുമുള്ള പുതിയ പ്രവർത്തന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി

FPO

FPO

ഗ്രാമീണ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഉയർത്തുന്നതിനായി സർക്കാർ അടുത്തിടെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച്  കേന്ദ്ര കൃഷി, കർഷകക്ഷേമ മന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിലൂടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. യോഗത്തിൽ കൃഷി സഹമന്ത്രിമാർ പർഷോണം രൂപാല, കൈലാഷ് ചൗധരി,  സംസ്ഥാന കൃഷി മന്ത്രിമാർ, കൃഷി, സഹകരണം, കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. 10,000 കർഷക ഉൽ‌പാദന ഓർ‌ഗനൈസേഷനുകൾ‌ (എഫ്‌പി‌ഒ) രൂപീകരിക്കുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പുതിയ പ്രവർത്തന മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ലഘുലേഖ ചടങ്ങില്‍ മന്ത്രി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

'ആത്മ നിർഭര്‍ ഭാരത് അഭിയാൻ' പദ്ധതിക്ക്  20 ലക്ഷം കോടി രൂപ പാക്കേജ് അനുവദിച്ചതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് മന്ത്രി നന്ദി പറഞ്ഞു. കാർഷിക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ ധനസഹായം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗേറ്റ് & അഗ്രഗേഷൻ പോയിന്റുകളിലാണ് (പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, കർഷക ഉൽപാദന സംഘടനകൾ, കാർഷിക സംരംഭകർ, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ മുതലായവ) പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക. വിള ഉൽപാദനം പാഴാകാതിരിക്കാൻ വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഈ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ മൊത്തം വിളവിന്റെ 15-20% കേടായിപ്പോകുകയാണ്.  വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള മാനേജ്മെൻറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യക്ഷമമായ പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് ഇടത്തരം ദീർഘകാല കടാശ്വാസ ധനസഹായം സമാഹരിക്കുന്നതിന് കാർഷിക ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് (കെസിസി) സാച്ചുറേഷൻ ഡ്രൈവ്  വന്‍വിജയമാണെന്നും വർഷാവസാനത്തോടെ 2.5 കോടി കെസിസികൾ നൽകാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും മന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ‘ആത്മ നിർഭാർ ഭാരത്’ കാമ്പയിന് കീഴിലാണ് ഇത്.  14.5 കോടി പ്രവർത്തന ഫാം ഭൂവുടമകളിൽ ഇതുവരെ 10.5 കോടിയുടെ  വിവരങ്ങൾ പിഎം-കിസാന്റെ കീഴിൽ ശേഖരിച്ചു. ഏകദേശം 6.67 കോടി സജീവ കെ‌സി‌സി അക്കൌണ്ടുകളുണ്ട്. 2020 ഫെബ്രുവരിയിൽ കെസിസി സാച്ചുറേഷൻ ഡ്രൈവ് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശം 95 ലക്ഷം അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചു, അതിൽ 75 ലക്ഷം അപേക്ഷകൾ അനുവദിച്ചു.

The Welfare Minister issues  booklet on the new operational guidelines

The Welfare Minister issues booklet on the new operational guidelines

2023-24 വരെ മൊത്തം 10,000 എഫ് പിഓകൾ രൂപീകരിക്കുമെന്നും ഓരോ എഫ് പിഒയ്ക്കും പിന്തുണ 5 വർഷത്തേക്ക് തുടരുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതിക്കായി  6,866 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക അടിസ്ഥാന സൌകര്യവികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും എഫ്‌പി‌ഒകളുടെ ഉന്നമനത്തിനും കെ‌സി‌സി വഴി കർഷകർക്ക് വായ്പാ സൗകര്യങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും പിന്തുണയും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകി.

മൃഗസംരക്ഷണവും മത്സ്യബന്ധനവും മേഖലയിലെ കർഷകർക്ക് കെസിസി സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിൽ സംസ്ഥാന കാർഷിക മന്ത്രിമാർ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഇതിനായി കേന്ദ്രം കൈക്കൊണ്ട നടപടികളെ  സംസ്ഥാന കൃഷി മന്ത്രിമാർ അഭിനന്ദിക്കുകയും സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കാർഷിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും എഫ്പി‌ഒകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും കർഷകരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഗ്രാമീണ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഉയർത്തുന്നതിനും കെസിസിയുടെ കവറേജ് വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ കേന്ദ്രത്തിന് പിന്തുണ നൽകുമെന്നും ഉറപ്പ് നൽകി. .

New operational guidelines for formation and promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations released

Union Minister of Agriculture and Farmers’ Welfare  Narendra Singh Tomar held a meeting with States through Video Conferencing  to deliberate upon the recent initiatives taken by the Government to boost rural economy. The meeting was attended by Ministers of State for Agriculture, Parshottam Rupala and  Kailash Chaudhary, Agriculture Ministers of almost all the States and senior officers of the Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare. On the occasion, the Union Agriculture & Farmers’ Welfare Minister released a booklet on new operational guidelines for formation and promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations (FPOs). The key implementation issues were discussed during interaction with the States.

Addressing the video conference, Narendra Singh Tomar thanked Prime Minister  Narendra Modi for allocating Rs 20 lakh crore package for ‘Atma Nirbhar Bharat Abhiyaan’, under which Rs 1 lakh crore financing facility has been allocated for establishment of Agriculture Infrastructure Projects at farm-gate & aggregation points (Primary Agricultural Cooperative Societies, Farmers Producer Organizations, Agriculture entrepreneurs, Start-ups, etc.). He said that this fund will be utilized for creating post-harvest infrastructure to avoid wastage of crop produce, which is about 15-20% of total yield at present. He emphasized upon the need to utilize the agriculture infrastructure fund to mobilize a medium-long debt financing facility for investment in viable projects relating to post-harvest management.

The Minister further emphasized that Kisan Credit Card (KCC) saturation drive was initiated by the Government and target of issuing 2.5 crore KCCs by the end of year is set under the ‘Atma Nirbhar Bharat’ campaign. Referring to the PM-Kisan Yojana and Kisan Credit Cards (KCC), he said that out of around 14.5 crore operational farm landholdings, data on around 10.5 crore has been collected so far under PM-Kisan. There are about 6.67 crore active KCC accounts presently. After the KCC saturation drive was started in February 2020, about 95 lakh applications have been received out of which 75 lakh applications have been sanctioned.

The Minister further stated that total 10,000 FPOs are to be formed till 2023-24 and support to each FPO is to be continued for 5 years. The cost of proposed scheme is Rs. 6,866 crores. He assured that all the necessary help/support would be rendered to the States to accelerate agriculture infrastructure development, promotion of FPOs and extending credit facilities to the farmers through KCC.

The State Agriculture Ministers expressed their happiness that the KCC facilities have now been extended to the farmers practicing Animal Husbandry and Fisheries. The State Agriculture Ministers further appreciated the initiatives of Government of India and assured to render their support to the Centre in their efforts towards strengthening agriculture infrastructure in the States, creation of FPOs and widening the coverage of KCC to enhance farmers’ income and boost rural economy.

 

കൂടുതൽ അനുബന്ധ വാർത്തകൾ വായിക്കുക: പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി, കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് വിജയകരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി


English Summary: New operational guidelines for formation and promotion of 10,000 Farmer Producer Organizations released

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine