Organic Farming

വിളവെടുപ്പ് നേരത്തെയാക്കി ടിഷ്യുകൾച്ചർ വാഴകൾ

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാർഷിക മേഖലയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ടിഷ്യു കൾച്ചർ.  വാണിജ്യപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു  പരമ്പരാഗത കാർഷിക രീതികൾ പലപ്പോഴും കാലഹരണപ്പെടുന്നതിനാൽ , ഉയർന്ന വിളവും ഏകീകൃതവുമായ വിളകൾക്കായി കർഷകർ ടിഷ്യു കാർഷിക സംസ്കാരത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു.

പരമ്പരാഗത വാഴകൃഷി രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃഷിക്കാർക്ക് ദൈർഘ്യമേറിയ വിളവെടുപ്പു   കാലയളവ്, കുറഞ്ഞ വിളവ്,  രോഗരഹിതമായ ഒരേതരത്തിലുള്ള തൈകൾ നടുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ തുടങ്ങി.  രോഗരഹിതമായ സസ്യങ്ങളുടെയും നടീൽ വസ്തുക്കളുടെയും അഭാവം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈടെക് കൃഷിരീതികൾക്ക് വിധേയരാകാത്ത കർഷകർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ഘടകങ്ങൾ ഈ വെല്ലുവിളികൾക്ക് കാരണമാകാം.

വാഴത്തോട്ടങ്ങളിലെ ടിഷ്യു സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

കൂടുതൽ പരമ്പരാഗതവും പരമ്പരാഗതവുമായ കാർഷിക സങ്കേതങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ടിഷ്യു കൾച്ചറിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ആകർഷകത്വം സമാനമായ വിളവെടുപ്പാണ്.

ജീൻ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

ടിഷ്യു കൾച്ചർ ടെക്നിക്കുകൾ കർഷകർക്ക് വൻതോതിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള  ജനിതക  വിത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നു.  ജനിതകമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മികച്ചവ തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത് ഇതിലൂടെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. സാധാരണയായി  ജീൻ സംരക്ഷണവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.  ഉയർന്ന വിളവ് ലഭിക്കുന്ന ജനിതക ഇനങ്ങളെ  വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയും, കൂടാതെ പ്രാരംഭ വളർച്ച ഘട്ടങ്ങളിലെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയും വികാസവും മികച്ച വരുമാനത്തിലേക്ക് നയിക്കും.

ജീൻ സംരക്ഷണം

ടിഷ്യു കൾച്ചർ ഒരു ചെടിയെ അതിന്റെ മാതൃ സസ്യത്തിന്റെ കൃത്യമായ ജനിതകപരമ്പര വഹിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.  നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടിഷ്യുകൾച്ചർ രീതിയ്ക്ക്  വിള വ്യതിയാനങ്ങൾ കുറവായിരിക്കണം, ഇത് ജനിതക വംശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.

സുഗമമായ ഫീൽഡ് സംക്രമണം

ടിഷ്യു കൾച്ചർ തൈകൾ വയലിലേക്ക് സുഗമമായ രീതിയിൽ നടാൻ കഴിയും . ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ വളർച്ചയിലൂടെയും പോഷകാഹാരത്തിലൂടെയും അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ആരോഗ്യകരമായ റൂട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം.

രോഗരഹിതം

നടീൽ വസ്തുക്കൾ കീടങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, വൈറസുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരിക്കും.  സംസ്ക്കരണ പ്രക്രിയയിൽ മികച്ച പോഷണം നൽകുന്നത് രോഗം വരുന്നത് കുറയ്ക്കുകയും തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

ആകർഷകത്വവും സ്ഥിരതയും

ടിഷ്യു കൾച്ചർ ഏകീകൃത വിളകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം കന്നുകൾ ജനിതക പ്രൊഫൈൽ വഹിക്കില്ല.  ഇതിനർത്ഥം സംസ്ക്കരിച്ച വിളകൾക്ക് സ്ഥിരമായ വളർച്ച ഉണ്ടാകും, വിളവെടുപ്പ് പതിവായിത്തീരും.

വിളവെടുപ്പുകാലം നേരത്തെ ആകുന്നു

എന്തിനധികം, ടിഷ്യു കൾച്ചർ പ്രക്രിയയിൽ വിളവെടുപ്പുകാലം നേരത്തെ ആകുന്നു. അതായത് കർഷകർക്ക് കുറഞ്ഞ വിളവെടുപ്പ് കാലയളവ് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.  ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ, കർഷകർക്ക് വിപണി ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവ് വർദ്ധിക്കും.

വേഗത്തിൽ വിളവെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണവരെ വിളവെടുക്കാം . ഇങ്ങനെ ലാഭം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മൊത്തത്തിലുള്ള കൃഷി ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും അവസരമൊരുക്കുന്നു.

കൃഷിക്കാർ ടിഷ്യു കൾച്ചർ വിജയകരമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആരോഗ്യകരമായ ചെടികളും പഴങ്ങളും വർഷം മുഴുവനും ലഭിക്കും .  കൂടുതൽ വാഴകളും കുലയ്ക്കുന്നതിനാൽ (98% വരെ സസ്യങ്ങൾ വിജയിക്കും)  ഉയർന്ന വിളവ് ലഭിക്കുന്ന ഈ വാഴകൾ വഴി ലാഭം സുസ്ഥിരമാക്കും.


English Summary: Tissue culture enables early yield of banana

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine