ശ്രദ്ധതിരിക്കാം ഔഷധനെൽ കൃഷിയിലേക്ക്

Saturday, 03 November 2018 10:03 PM By KJ KERALA STAFF

ഒരുകാലത്തു കൃഷി എന്നാൽ മലയാളിക്ക് നെൽക്കൃഷി തന്നെയായിരുന്നു .ഇല്ലംനിറ , നിറപുത്തരി തുടങ്ങി നമ്മുടെ ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങൾ വരെ നെല്കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു. മൂന്നുപൂവ് നെൽകൃഷി, കൃഷിപ്പണികൾ , ഞാറ്റുവേലകൾ, എന്നിവയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതവും സംസ്ക്കാരവും രൂപപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. പ്രാദേശികമായ കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനങ്ങളെ ചെറുക്കുന്ന മികച്ച വിളവുതരുന്ന നിരവധി നാടൻ നെല്ലിനങ്ങൾ നമുക്കു സ്വന്തമായിരുന്നു.ചിറ്റേനി, വെള്ളോടൻ, നവര, എരുമക്കരി, രക്തശാലി തുടങ്ങി 100 ഓളം വിവിധയിനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഔഷധഗുണങ്ങൾ ഉള്ളവയുമായിരുന്നു. അത്യദ്പ്പാദന ശേഷിയുള്ള നാടൻ നെല്ലിനങ്ങൾ കൃഷിചെയ്തു മണ്ണിന്റെ ഗുണനിലവാരം ഗുണനിലവാരം നഷ്ടപെടുകയും, തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും, കൂടിയഉല്പാദനച്ചെലവും നെൽകൃഷിയിൽനിന്ന് കർഷകരെ ക്രമേണ അകറ്റുകയാണുണ്ടായത്.


സമീപകാലത്തു നെൽകർഷകരുടെ ഇടയിൽ ഔഷധനെൽകൃഷിക്ക് പ്രചാരം ഏറിവരുന്നുണ്ട്. ഔഷധനെൽകൃഷി നൽകുന്ന അധിക വരുമാനമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം .ഔഷധനെല്ലിന് ആവശ്യക്കാരും കൂടിക്കൂടിവരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ഉൽപ്പാദനം ഔഷധനെൽകൃഷി മേഖലയിൽ കൂടിയിട്ടില്ലതാനും. തരിശ്ശുപാടങ്ങളിൽ ഔഷധനെൽകൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതിനൊരു പ്രധിവിധി

ഞവര (നവര). ജീരകശാല, ഗന്ധകശാല, എരുമക്കാരി, കറുത്ത ചമ്പാവ്, കുഞ്ഞിനെല്ല് എന്നിവയും ഔഷധനെല്ലിനങ്ങളിൽ പ്രമുഖമാണ് , കൃഷിക്ക് കൂടുതൽ വെള്ളം ആവശ്യമില്ല. മറ്റ് നെല്ലിനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഉൽപ്പാദനം കുറവാകും. മൂപ്പെത്തിയാലുടൻ മണികൾ കൊഴിഞ്ഞുവീഴാൻ തുടങ്ങും. വളരെ ബലംകുറഞ്ഞ, മെലിഞ്ഞ തണ്ടുകളോടുകൂടിയവയാണ് എന്നിവയാണ് ഔഷധനെല്ലിനങ്ങളുടെ .പ്രത്യേകതകൾ കതിരു വരുമ്പോൾതന്നെ ചെടി മറിഞ്ഞുവീണുപോകാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. ഇവയുടെ വിത്തുകൾ അധികാലം സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല..രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലാണ്. കുറഞ്ഞ പരിചരണം മാത്രം മതി.ഇടവിളയായും കൃഷിചെയ്യാം.പാകിയും പറിച്ചുനട്ടും കൃഷിചെയ്യാം.
മൂപ്പെത്തുന്നകാര്യത്തിലും ഈ ഔഷധനെല്ലിനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് നവര ‐ 90‐110 ദിവസം കൊണ്ട് പാകമാകുമ്പോൾ ചെന്നെല്ല് ‐ 130 ദിവസവും, എരുമക്കാരി ‐ 120 കറുത്ത ചെമ്പാവ് ‐ 130 ഉം ജീരകശാല ‐ 180 ഉം ഗന്ധകശാല ‐ 180 ഉം കുഞ്ഞിനെല്ല് ‐ 160 ഉം കൃഷ്ണ കൗമോദ ‐ 150 ദിവസവും എടുത്താണ് മൂപ്പെത്തുന്നത്.

വയനാട്ടിലെ കർഷകനായ ചെറുവയൽ രാമൻ എന്ന കർഷകൻ നിരവധി നാടൻ നെല്ലിനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുനുണ്ട്. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ വിവിധ ഗവേഷണ, വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഫാമുകളിലും വിത്തുകൾ ലഭിക്കും. ഔഷധ നെൽകൃഷിക്ക് പ്രചാരമേറിയതിനാൽ ഒട്ടുമിക്ക ജില്ലകളിലും വിവിധ ഫാമുകളിൽ വിത്ത് ലഭ്യമാണ്.

CommentsMore from Features

കൃഷിയിടത്തില്‍ സെല്‍ഫോണ്‍-മോട്ടോര്‍-സ്റ്റാര്‍ട്ടര്‍ കണ്‍ട്രോളറുമായി ജിനു തോമസ്‌

കൃഷിയിടത്തില്‍ സെല്‍ഫോണ്‍-മോട്ടോര്‍-സ്റ്റാര്‍ട്ടര്‍ കണ്‍ട്രോളറുമായി ജിനു തോമസ്‌  എല്ലാം ഡിജിറ്റല്‍ ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ കൃഷിയിടത്തിലെ ജലസേചനവും ഡിജിറ്റലാവുന്നു. സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനായ ജിനു തോമസാണ് ജലസേചനത്തിനുള്ള ഡിജിറ്റല്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. കര്‍ഷക…

November 13, 2018

ശ്രദ്ധതിരിക്കാം ഔഷധനെൽ കൃഷിയിലേക്ക്

ശ്രദ്ധതിരിക്കാം ഔഷധനെൽ കൃഷിയിലേക്ക് ഒരുകാലത്തു കൃഷി എന്നാൽ മലയാളിക്ക് നെൽക്കൃഷി തന്നെയായിരുന്നു .ഇല്ലംനിറ , നിറപുത്തരി തുടങ്ങി നമ്മുടെ ആചാരാനുഷ്ടാനങ്ങൾ വരെ നെല്കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു. മൂന്നുപൂവ് നെൽകൃഷി, കൃഷിപ്പണികൾ , ഞാറ്റുവേലകൾ, എന…

November 03, 2018

തൈക്കാട് ഗാന്ധിഭവനിലെ നന്മയുടെ നാട്ടുവിപണി

തൈക്കാട് ഗാന്ധിഭവനിലെ നന്മയുടെ നാട്ടുവിപണി നാട്ടുചന്തയും നാടന്‍ വിപണി സമ്പ്രദായവും തികച്ചും അന്യമായ ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഇത്തരം ചന്തകളും വിപണികളും പുതുലമുറയ്ക്ക് പരിചയ പ്പെടുത്തുകയാണ് ഹൈടെക് കൂട്ടായ്മ എന്ന് നമ്മള്‍ വിളിക്കുന്ന ഫേസ്ബുക്ക്-വാട്‌സാപ്പ് കൂട്ടായ…

November 03, 2018


FARM TIPS

കൊമ്പൻചെല്ലിയെ തുരത്താൻ

November 03, 2018

തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന നിരവധികീടങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കൊമ്പൻ ചെല്ലി തെങ്ങുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന ഇവ വണ്ട് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പറക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു .ഷഡ്പദമാണിത…

ചേമ്പിനു വിത്തായി തള്ളച്ചേമ്പും പിള്ളച്ചേമ്പും ഉപയോഗിക്കാം.

October 22, 2018

ചെറു ചേമ്പിന്റെ വിളവെടുപ്പിന് ഒരു മാസം മുന്‍പ് ചെടിയുടെ ഇലകള്‍ കൂട്ടിക്കെട്ടി ചുവട്ടില്‍ വളച്ച് മണ്ണിടുകയും നന നിര്‍ത്തുകയും ചെയ്താല്‍ കിഴങ്ങുകള്‍ കൂട…

പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ചില നാടൻ നുറുങ്ങുകൾ

October 22, 2018

മുളകു വിത്തു പാകമാകുമ്പോള്‍ അതോടൊപ്പം കുറച്ച് അരിപ്പൊടി കൂടി വിതറിയാല്‍ വിത്തു നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. മുളകിന്റെ കുരുടിപ്പ് മാറ്റുവാന്‍ റബര്‍ ഷീറ…


CopyRight - 2018 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.