News

ഗോത്ര ആരോഗ്യ - പോഷകാഹാര പോർട്ടൽ ആയ 'സ്വാസ്ഥ്യ' ക്ക് തുടക്കം; നാഷണൽ ഓവർസീസ് പോർട്ടലും നാഷണൽ ട്രൈബൽ ഫെലോഷിപ്പ് പോർട്ടലും ആരംഭിച്ചു

Launch of Swasthya

ആദിവാസി കാര്യ മന്ത്രാലയം  ആരോഗ്യ-പോഷകാഹാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ‘സ്വാസ്ഥ്യ’ പോർട്ടലും ‘അലേഖ്’ എന്ന ഇ-ന്യൂസ്‌ലെറ്ററും പുറത്തിറക്കി. നാഷണൽ ഓവർസീസ് പോർട്ടലും നാഷണൽ ട്രൈബൽ ഫെലോഷിപ്പ് പോർട്ടലും ആരംഭിച്ചതായും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

കേന്ദ്ര ആദിവാസി കാര്യ മന്ത്രി  അർജുൻ മുണ്ട, സഹമന്ത്രി രേണുക സിംഗ് സരുത, മന്ത്രാലയത്തിലെ മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഇന്ത്യയിലെ ആദിവാസി ജനതയുടെ ആരോഗ്യവും പോഷകാഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സമഗ്ര വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാകുന്ന ‘സ്വാസ്ഥ്യ’ എന്ന ഇ-പോർട്ടൽ  അർജുൻ മുണ്ട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രാമാണിക അറിവുകൾ, വൈദഗ്ദ്ധ്യം, അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനും 'സ്വാസ്ഥ്യ' സഹായിക്കും. എൻ‌.ഐ‌.സി. ക്ളൗഡിലാണ് http://swasthya.tribal.gov.in എന്ന പോർട്ടൽ ഹോസ്റ്റു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഗോള്‍ പദ്ധതി അടുത്ത മാസം തുടങ്ങും

ഫേസ്ബുക്കുമായി സഹകരിച്ചുള്ള മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സംരംഭമായ ‘ഗോയിംഗ് ഓൺ‌ലൈൻ അസ് ലീഡേഴ്‌സ് (ഗോൾ)’ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചും അർജുൻ മുണ്ട ചടങ്ങില്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 5000 ആദിവാസി യുവാക്കൾക്ക് മാർഗ്ഗദർശനം നൽകുകയും അവരവരുടെ സമുദായങ്ങൾക്ക് ഗുണം ലഭിക്കും വിധം ഗ്രാമതല ഡിജിറ്റൽ യുവ നേതാക്കളാകാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഗോൾ പദ്ധതിയിലൂടെ മന്ത്രാലയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അധ്യാപക ദിനമായ 2020 സെപ്റ്റംബർ 5 ന് പദ്ധതിയുടെ സമാരംഭത്തിനും മൊബൈൽ വിതരണത്തിനുമുള്ള രൂപ രേഖയും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ആലേഖ് ഡിജിറ്റല്‍ ത്രൈമാസിക

2020-21 അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള ഫെലോഷിപ്പുകൾ, ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സുതാര്യതമായും എളുപ്പത്തിലും എല്ലാ  വിവരങ്ങളും പട്ടിക വർഗ്ഗ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഗോത്രവർഗ മന്ത്രാലയവും മറ്റ് 37 മന്ത്രാലയങ്ങളും ഗോത്രവർഗ്ഗക്ഷേമത്തിനായി നടപ്പാക്കിയ വിവിധ പദ്ധതികളും ബജറ്റ്  വിഹിതവും http://dashboard.tribal.gov.in എന്ന ഡാഷ്‌ബോർഡിലെ വിവിധ സൂചകങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.

ത്രൈമാസ ഇ-ന്യൂസ്‌ലെറ്റർ ആയ ‘അലേഖ്’  രേണുക സിംഗ് സരുത പുറത്തിറക്കി.

 Launch of Tribal Health & Nutrition Portal – ‘Swasthya’ and Opening of National Overseas Portal & National Tribal Fellowship Portal

Ministry of Tribal Affairs  launched  Tribal Health and Nutrition Portal ‘Swasthya’ and e-newsletter on health and nutrition ALEKH. Opening of National Overseas Portal and National Tribal Fellowship Portal was also done by the  Union Minister of Tribal Affairs  Arjun Munda. Minister of State for Tribal Affairs Renuka Singh Saruta, Secretary (Coordination), Cabinet Secretariat V.P. Joy and officers of Ministry of Tribal Affairs led by  Deepak Khandekar, Secretary, M/o Tribal Affairs. Navaljit Kapoor, Joint Secretary, MoTA gave presentation of Performance Dashboard of Ministry where various outcome indicators of 11 schemes and Initiatives of the Ministry are reflected.    

Arjun Munda inaugurated the e-portal on tribal health and nutrition named ‘Swasthya’, a first of its kind e-portal, providing all health and nutrition related information of the tribal population of India in a single platform. Swasthya will also curate innovative practices, research briefs, case studies, and best practices collected from different parts of India to facilitate the exchange of evidence, expertise and experiences. The Ministry of Tribal Affairs has recognized Piramal Swasthya as the Centre of Excellence for Knowledge Management (CoE for KM) for Health and Nutrition. The CoE will constantly engage with the Ministry and provide inputs to drive evidence-based policy and decision-making pertaining to health and nutrition of the tribal population of India. The portal http://swasthya.tribal.gov.in is hosted on NIC cloud.   

During the event, Arjun Munda stated, “The availability of healthcare for all has been one of the foremost priorities of our Prime Minister. Although the public health standards have improved over time, the differences between tribal and non-tribal populations remain. We, at the Ministry of Tribal Affairs, are committed to bridge this gap. I am glad that the ‘Swasthya’ portal has come out very well. The launch of the portal is a first step towards the much bigger goal of serving the tribal population of our nation. With support from all the stakeholders, I hope and expect to grow stronger and serve better towards fulfilment of visions of our Prime Minister ‘Healthy India.” 

He further informed about the initiatives of the Ministry in partnership with Facebook though the ‘Going Online as Leaders (GOAL)’ Programme. Through the GOAL Programme, the Ministry aims to mentor 5000 Tribal Youth across India and enable them to become village-level digital young leaders for their communities. He stated “We are working very hard to make this programme a big success and I have every hope that the initiative will realize its objectives and result in empowering tribal youth to become leading resource in their area of influence and help tribal youth and enable them to gain leadership skills, identify problems in their society, find solutions and use their knowledge for society’s socio-economic status.”  GOAL program has received huge response from all stakeholders. The road map of the program including the distribution of mobile and launch of the program on 5th September 2020, on Teachers Day was also announced.     

Commenting on the DBT Portal, Arjun Munda stated that the Ministry of Tribal Affairs has been recently awarded the 66th SKOCH Gold Award for “Empowerment of Tribals through IT enabled Scholarship Schemes” under guidance of DBT Mission. It was informed that the national evaluation of Centrally Sponsored Schemes focused on social inclusion by KPMG has recognised the Direct Benefit Transfer (DBT) Portal of Ministry of Tribal Affairs as a best practice in e-governance; leading to greater transparency, accountability and radical improvement in service delivery to Scheduled Tribe students. On the opening of online application for Fellowship and Overseas Scholarship, he added, “National Fellowship and Overseas Scholarship Portal will bring greater transparency and easy information to the ST students”. He talked about extraordinary efforts of Ministry towards realizing the dreams of Digital India envisioned by Prime Minister”.

 Speaking on the Performance Dashboard of M/o Tribal Affairs the Minister added “The dashboard is part of Digital India Initiative to work towards empowering Scheduled Tribes and will bring efficiency and transparency in the system.  The performance of Tribal Ministry and 37 other Ministries who are required to spend allocated amount of their budget for tribal welfare under STC Component as per mechanism framed by NITI Aayog can be seen on various parameters on dashboard.  The dashboard will also be one-point link to all e-initiatives of the Ministry”  The Dashboard has been developed by Centre of Excellence of Data Analytics (CEDA), organization under National Informatics Centre (NIC) with domain name (http://dashboard.tribal.gov.in). 

  Renuka Singh Saruta released ‘ALEKH’, a quarterly e-newsletter. Emphasizing on the commitment of the Ministry of Tribal Affairs to improve the health and wellbeing of the tribal communities, she stated, “I am deeply grateful to the individuals and organizations who tirelessly work on the ground for the betterment of the community especially in providing health services to the ST people during COVID time. I hope this newsletter will enable us to showcase the work of all our stakeholders and encourage us to learn from each other’s successes and failures. I am glad to mention that through the GOAL programme, MoTA and Facebook are jointly reaching the ST youth, and specially ST girls, through digital platform for developing entrepreneurial skills among them. I firmly believe that this will empower them to become champions in the social and economic sector.”

 

V.P. Joy, Secretary (Coordination), Cabinet Secretariat opened the National Overseas and National Fellowship portal for inviting online applications for academic year 2020-21. He hailed the efforts of the Ministry for creating an excellent database in respect of all scholarship schemes through DBT and bringing transparency and efficiency through performance dashboard. 

 Other members present during the occasion were Paresh Parasnis, CEO, Piramal Foundation, Shailendra Hegde, Vice President Public Health Innovations, Piramal Swasthya and Rajat Arora, Facebook. 

റബ്ബര്‍ ബോര്‍ഡ് കാള്‍ സെന്‍റര്‍


English Summary: Swasthya- a portal on tribal health and nutrition launched

Share your comments

Subscribe to newsletter

Sign up with your email to get updates about the most important stories directly into your inbox
Krishi Jagran Malayalam Magazine